ગુજરાતમાં કેટલું પૂરું થયું Bullet Train પ્રોજેક્ટનું કામ, જુઓ બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટના PHOTOS

Ahmedabad- Mumbai Bullet Train project : બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટમાં રેલવે લાઇનના નિર્માણ સાથે બુલેટ ટ્રેન રેલવે સ્ટેશનોનું નિર્માણ પણ ઝડપી ગતિએ આગળ વધી રહ્યું છે. આ સ્ટેશનોના નિર્માણમાં આધુનિક ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે. આ માટે સાબરમતી પેસેન્જર હબ બનાવવામાં આવી રહ્યું છે.

1/7
મુંબઈ અમદાવાદ હાઈ સ્પીડ રેલ કોરિડોરનું કામ ઝડપથી ચાલી રહ્યું છે. ગુજરાતના આણંદમાં રેલવે લાઈન બનાવવા માટે ઘણા સમય પહેલા કામ શરૂ થઈ ગયું છે. હમણાં, લાઇન બનાવવા માટે પાઇલ અને પાઇલ કેપનું કામ ઝડપથી ચાલી રહ્યું છે. આણંદના અનેક સ્થળોએ એક સાથે ખોદકામ ચાલી રહ્યું છે. રેલવે મંત્રાલયે ખોદકામ અને બુલેટ ટ્રેનના કાર્યોની વિગત આપતા ટ્વિટ કર્યું છે. તસવીરમાં સ્પષ્ટ જોઈ શકાય છે કે કામ કેટલી ઝડપે ચાલી રહ્યું છે અને થાંભલાનું સુધી કામ પહોંચી ગયું છે.
મુંબઈ અમદાવાદ હાઈ સ્પીડ રેલ કોરિડોરનું કામ ઝડપથી ચાલી રહ્યું છે. ગુજરાતના આણંદમાં રેલવે લાઈન બનાવવા માટે ઘણા સમય પહેલા કામ શરૂ થઈ ગયું છે. હમણાં, લાઇન બનાવવા માટે પાઇલ અને પાઇલ કેપનું કામ ઝડપથી ચાલી રહ્યું છે. આણંદના અનેક સ્થળોએ એક સાથે ખોદકામ ચાલી રહ્યું છે. રેલવે મંત્રાલયે ખોદકામ અને બુલેટ ટ્રેનના કાર્યોની વિગત આપતા ટ્વિટ કર્યું છે. તસવીરમાં સ્પષ્ટ જોઈ શકાય છે કે કામ કેટલી ઝડપે ચાલી રહ્યું છે અને થાંભલાનું સુધી કામ પહોંચી ગયું છે.
2/7
અમદાવાદ અને મુંબઈ વચ્ચે 508 કિલોમીટર લાંબી બુલેટ ટ્રેન લાઈન બનવા જઈ રહી છે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં પણ બાંધકામની કામગીરી શરૂ થઈ ગઈ છે. આ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત પેકેજ C-4 અંતર્ગત વાપી-સુરત-વડોદરા વચ્ચે પીલ્લર બાંધવાનું શરૂ થયું છે. એટલું જ નહીં, નેશનલ હાઇ સ્પીડ રેલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ (NHSRCL)એ સુરત અને નવસારી વચ્ચે બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ હેઠળ આ રૂટનો પહેલો સેગમેન્ટ તૈયાર કર્યો છે.
અમદાવાદ અને મુંબઈ વચ્ચે 508 કિલોમીટર લાંબી બુલેટ ટ્રેન લાઈન બનવા જઈ રહી છે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં પણ બાંધકામની કામગીરી શરૂ થઈ ગઈ છે. આ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત પેકેજ C-4 અંતર્ગત વાપી-સુરત-વડોદરા વચ્ચે પીલ્લર બાંધવાનું શરૂ થયું છે. એટલું જ નહીં, નેશનલ હાઇ સ્પીડ રેલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ (NHSRCL)એ સુરત અને નવસારી વચ્ચે બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ હેઠળ આ રૂટનો પહેલો સેગમેન્ટ તૈયાર કર્યો છે.
3/7
સુરત અને નવસારી વચ્ચેનું સેગમેન્ટ એલિવેટેડ કરવામાં આવશે. એટલે કે, આ રૂટ પર ટ્રેન જમીન ઉપર દોડશે. NHSRCL અનુસાર વર્ષ 2026માં સુરતથી બીલીમોરા વચ્ચે બનેલા વિભાગ પર બુલેટ ટ્રેનનું પ્રથમ ટ્રાયલ શરૂ કરવામાં આવશે. આ વિભાગ 63 કિમીનો છે, જેના પર પ્રથમ વખત ટ્રાયલ શરૂ થશે. આ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત સુરત-નવસારી-વાપી વચ્ચે સૌથી ઝડપી કામ ચાલી રહ્યું છે. NHSRCL એ જણાવ્યું છે કે અત્યાર સુધી આ માર્ગ પર 30 પીલ્લર બનાવવામાં આવ્યા છે. સુરતમાં 80 પીલ્લરનો પાયો નાખવામાં આવ્યો છે.
સુરત અને નવસારી વચ્ચેનું સેગમેન્ટ એલિવેટેડ કરવામાં આવશે. એટલે કે, આ રૂટ પર ટ્રેન જમીન ઉપર દોડશે. NHSRCL અનુસાર વર્ષ 2026માં સુરતથી બીલીમોરા વચ્ચે બનેલા વિભાગ પર બુલેટ ટ્રેનનું પ્રથમ ટ્રાયલ શરૂ કરવામાં આવશે. આ વિભાગ 63 કિમીનો છે, જેના પર પ્રથમ વખત ટ્રાયલ શરૂ થશે. આ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત સુરત-નવસારી-વાપી વચ્ચે સૌથી ઝડપી કામ ચાલી રહ્યું છે. NHSRCL એ જણાવ્યું છે કે અત્યાર સુધી આ માર્ગ પર 30 પીલ્લર બનાવવામાં આવ્યા છે. સુરતમાં 80 પીલ્લરનો પાયો નાખવામાં આવ્યો છે.
4/7
બુલેટ ટ્રેનના સમગ્ર વિસ્તારમાં જ્યાં પણ એલિવેટેડ કામ કરવાનું છે, ત્યાં પ્રી-સ્ટ્રેટ કોંક્રિટ (PSC) બ્રિજ બનાવવામાં આવી રહ્યો છે. PSC દ્વારા સમગ્ર વિભાગ એક જ સમયે તૈયાર કરવામાં આવે છે. આમાં કામમાં વિભાગ અન્યત્ર બાંધવામાં આવે છે અને તે બધાને એક સાથે જોડીને પુલ બનાવવામાં આવે છે. જ્યાં રેલવે ક્રોસિંગ, DFCC ટ્રેક, સ્ટેટ હાઇવે, એક્સપ્રેસ વે અને નેશનલ હાઇવે પસાર થાય છે, ત્યાં  PSC બ્રિજ બનાવવામાં આવી રહ્યો છે.  આ પુલ 60 મીટરથી 100 મીટર સુધીનો હોઈ શકે છે અને તેનું વજન સેંકડો ટન સુધી જઈ શકે છે.
બુલેટ ટ્રેનના સમગ્ર વિસ્તારમાં જ્યાં પણ એલિવેટેડ કામ કરવાનું છે, ત્યાં પ્રી-સ્ટ્રેટ કોંક્રિટ (PSC) બ્રિજ બનાવવામાં આવી રહ્યો છે. PSC દ્વારા સમગ્ર વિભાગ એક જ સમયે તૈયાર કરવામાં આવે છે. આમાં કામમાં વિભાગ અન્યત્ર બાંધવામાં આવે છે અને તે બધાને એક સાથે જોડીને પુલ બનાવવામાં આવે છે. જ્યાં રેલવે ક્રોસિંગ, DFCC ટ્રેક, સ્ટેટ હાઇવે, એક્સપ્રેસ વે અને નેશનલ હાઇવે પસાર થાય છે, ત્યાં PSC બ્રિજ બનાવવામાં આવી રહ્યો છે. આ પુલ 60 મીટરથી 100 મીટર સુધીનો હોઈ શકે છે અને તેનું વજન સેંકડો ટન સુધી જઈ શકે છે.
5/7
બુલેટ ટ્રેન ચલાવવા માટે ગુજરાતમાં તૈયાર કરાયેલું પહેલું સેગમેન્ટ 12.4 મીટર લાંબું અને 2.5 મીટર પહોળું છે. જો ટેક્નિકલ ભાષામાં સમજીએ તો બે પીલ્લર વચ્ચે ઘણા સેગમેન્ટ બને છે અને ઘણા સેગમેન્ટમાં જોડાઈને વાયડક્ટ બને છે. આ વાયડક્ટ પર બુલેટ ટ્રેન દોડશે. બુલેટ ટ્રેન રૂટ પર બે પીલ્લર વચ્ચે 19 સેગમેન્ટ હશે અને આ તમામ સેગમેન્ટને જોડીને સ્પાન બનાવવામાં આવશે. તેનો પહેલો સેગમેન્ટ હમણાં જ સુરત અને નવસારી વચ્ચે બનાવવામાં આવ્યો છે. આ કામને ઝડપી બનાવવા માટે વાપી, વલસાડ અને સુરત ખાતે પ્રી-કાસ્ટિંગ યાર્ડની સ્થાપના કરવામાં આવી રહી છે. આ યાર્ડમાં ફેબ્રિકેશનનું કામ કરવામાં આવશે. સુરતનું આ યાર્ડ તૈયાર છે.
બુલેટ ટ્રેન ચલાવવા માટે ગુજરાતમાં તૈયાર કરાયેલું પહેલું સેગમેન્ટ 12.4 મીટર લાંબું અને 2.5 મીટર પહોળું છે. જો ટેક્નિકલ ભાષામાં સમજીએ તો બે પીલ્લર વચ્ચે ઘણા સેગમેન્ટ બને છે અને ઘણા સેગમેન્ટમાં જોડાઈને વાયડક્ટ બને છે. આ વાયડક્ટ પર બુલેટ ટ્રેન દોડશે. બુલેટ ટ્રેન રૂટ પર બે પીલ્લર વચ્ચે 19 સેગમેન્ટ હશે અને આ તમામ સેગમેન્ટને જોડીને સ્પાન બનાવવામાં આવશે. તેનો પહેલો સેગમેન્ટ હમણાં જ સુરત અને નવસારી વચ્ચે બનાવવામાં આવ્યો છે. આ કામને ઝડપી બનાવવા માટે વાપી, વલસાડ અને સુરત ખાતે પ્રી-કાસ્ટિંગ યાર્ડની સ્થાપના કરવામાં આવી રહી છે. આ યાર્ડમાં ફેબ્રિકેશનનું કામ કરવામાં આવશે. સુરતનું આ યાર્ડ તૈયાર છે.
6/7
બુલેટ ટ્રેનના રૂટ પર પેકેજ C-4 નું પ્રથમ સેગમેન્ટ કાસ્ટિંગ બાદ  તૈયાર છે. હવે આ માર્ગ પર વધુ સેગમેન્ટ બનાવવામાં આવશે, જેની તૈયારી પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે. વલસાડ અને સુરત વચ્ચે 30 પીલ્લર  પણ તૈયાર છે અને આગામી પીલ્લર બનાવવા માટે જરૂરી સામગ્રી એકત્રિત કરવામાં આવી છે. બાકીના પીલ્લર બનાવવામાં વિલંબ ન થાય તેની ખાતરી કરવા માટે, પાયાનું કામ પૂર્ણ થઈ ગયું છે. આ પ્રોજેક્ટને ઝડપી બનાવવા માટે એન્જિનિયરો, મશીનો અને કામદારો દિવસ -રાત એક કરીને કામ કરી રહ્યાં છે. આ વિભાગ પર દિવસ અને રાત કામ ચાલી રહ્યું છે.
બુલેટ ટ્રેનના રૂટ પર પેકેજ C-4 નું પ્રથમ સેગમેન્ટ કાસ્ટિંગ બાદ તૈયાર છે. હવે આ માર્ગ પર વધુ સેગમેન્ટ બનાવવામાં આવશે, જેની તૈયારી પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે. વલસાડ અને સુરત વચ્ચે 30 પીલ્લર પણ તૈયાર છે અને આગામી પીલ્લર બનાવવા માટે જરૂરી સામગ્રી એકત્રિત કરવામાં આવી છે. બાકીના પીલ્લર બનાવવામાં વિલંબ ન થાય તેની ખાતરી કરવા માટે, પાયાનું કામ પૂર્ણ થઈ ગયું છે. આ પ્રોજેક્ટને ઝડપી બનાવવા માટે એન્જિનિયરો, મશીનો અને કામદારો દિવસ -રાત એક કરીને કામ કરી રહ્યાં છે. આ વિભાગ પર દિવસ અને રાત કામ ચાલી રહ્યું છે.
7/7
રેલવે લાઇનના નિર્માણની સાથે બુલેટ ટ્રેન રેલવે સ્ટેશનોનું નિર્માણ પણ ઝડપી ગતિએ આગળ વધી રહ્યું છે. આ સ્ટેશનોના નિર્માણમાં આધુનિક ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે. આ માટે સાબરમતી પેસેન્જર હબ બનાવવામાં આવી રહ્યું છે. તેનું નિર્માણ કાર્ય ઝડપી ગતિએ ચાલી રહ્યું છે. પ્રોજેક્ટના નિર્માણમાં લાંબા સમયથી સ્ટ્રાડલર કેરિયર્સ અને ગર્ડર ટ્રાન્સપોર્ટર્સની ખરીદી કરવામાં આવી રહી છે. તેનો માલ ધીરે ધીરે ગુજરાતના તમામ વિભાગોમાં પહોંચાડવામાં આવી રાજ્યો છે જ્યાં લાઈન બાંધકામની કામગીરી શરૂ થવાની છે.
રેલવે લાઇનના નિર્માણની સાથે બુલેટ ટ્રેન રેલવે સ્ટેશનોનું નિર્માણ પણ ઝડપી ગતિએ આગળ વધી રહ્યું છે. આ સ્ટેશનોના નિર્માણમાં આધુનિક ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે. આ માટે સાબરમતી પેસેન્જર હબ બનાવવામાં આવી રહ્યું છે. તેનું નિર્માણ કાર્ય ઝડપી ગતિએ ચાલી રહ્યું છે. પ્રોજેક્ટના નિર્માણમાં લાંબા સમયથી સ્ટ્રાડલર કેરિયર્સ અને ગર્ડર ટ્રાન્સપોર્ટર્સની ખરીદી કરવામાં આવી રહી છે. તેનો માલ ધીરે ધીરે ગુજરાતના તમામ વિભાગોમાં પહોંચાડવામાં આવી રાજ્યો છે જ્યાં લાઈન બાંધકામની કામગીરી શરૂ થવાની છે.

Click on your DTH Provider to Add TV9 Gujarati