પંચાંગ

પંચાંગ

હિન્દૂ ધર્મમાં કોઈ શુભ કામ કરતા પહેલા મુહૂર્ત જરૂર જોવામાં આવે છે. પંચાંગની સંધિ છુટી પાડીએ તો પંચ + અંગ = પંચાંગ. એટલે કે પાંચ અંગોનાં બનેલા આ શાસ્ત્રને પંચાંગ કહે છે. કોઈ પણ શુભ કાર્ય પહેલા પંચાંગ જરૂરથી જોવું જોઈએ.

પંચાંગ એ હિન્દૂ કેલેન્ડર આધારિત છે. પંચાંગમાં પાંચ અંગ શબ્દની રચના થાય છે. આજ કારણે તેને પંચાંગ કહેવામાં આવે છે. પંચાંગના પાંચ પ્રમુખ અંગ છે નક્ષત્ર, તિથિ, યોગ, કરણ અને વાર. ક્યો દિવસ કેટલો શુભ છે કેટલો અશુભ છે તે પંચાગથી જાણી શકાય છે. હિન્દૂ ધર્મ દરેક કાર્ય કરતા પહેલા પંચાંગ જોવાની પ્રથા છે.

Read More

21 ફેબ્રુઆરીનું પંચાંગ : આજે મહા સુદ બારસ, 21 ફેબ્રુઆરી અને બુધવારના પંચાંગની મેળવો સંપૂર્ણ જાણકારી

ત્વચાને સ્વસ્થ રાખવા માટે તેને હાઇડ્રેટ કરવું જરૂરી છે. જેના માટે, પુષ્કળ પાણી પીવાની સાથે, દૈનિક ત્વચા સંભાળની દિનચર્યામાં મોઇશ્ચરાઇઝ કરવું ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. જો કે ઓઇલી પર મોઈશ્ચરાઈઝર લગાવતી વખતે કેટલીક બાબતોનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ.

20 ફેબ્રુઆરીનું પંચાંગ :આજે મહા સુદ અગિયારસ, 20 ફેબ્રુઆરી અને મંગળવારના પંચાંગની મેળવો સંપૂર્ણ જાણકારી

સનાતન (sanatan) ધર્મમાં આ પંચાંગનું ખૂબ જ મહત્વ છે. આપણાં રોજીંદા કાર્યોમાં પણ આ પંચાંગ ખૂબ જ મદદરૂપ સાબિત થઈ શકે છે. કારણ કે, તેના પરથી એ જાણવા મળે છે કે આજે કયા સમયે કરેલું કામ આપણને શુભ પરિણામ આપી શકશે.આજે 18 ફેબ્રુઆરી, 2024નો દિવસ છે.

19 ફેબ્રુઆરીનું પંચાંગ : આજે મહા સુદ દશમ, 19 ફેબ્રુઆરી અને રવિવારના પંચાંગની મેળવો સંપૂર્ણ જાણકારી

સનાતન (sanatan) ધર્મમાં આ પંચાંગનું ખૂબ જ મહત્વ છે. આપણાં રોજીંદા કાર્યોમાં પણ આ પંચાંગ ખૂબ જ મદદરૂપ સાબિત થઈ શકે છે. કારણ કે, તેના પરથી એ જાણવા મળે છે કે આજે કયા સમયે કરેલું કામ આપણને શુભ પરિણામ આપી શકશે.આજે 18 ફેબ્રુઆરી, 2024નો દિવસ છે.

18 ફેબ્રુઆરીનું પંચાંગ : આજે મહા સુદ નોમ, 18 ફેબ્રુઆરી અને રવિવારના પંચાંગની મેળવો સંપૂર્ણ જાણકારી

સનાતન (sanatan) ધર્મમાં આ પંચાંગનું ખૂબ જ મહત્વ છે. આપણાં રોજીંદા કાર્યોમાં પણ આ પંચાંગ ખૂબ જ મદદરૂપ સાબિત થઈ શકે છે. કારણ કે, તેના પરથી એ જાણવા મળે છે કે આજે કયા સમયે કરેલું કામ આપણને શુભ પરિણામ આપી શકશે.આજે 18 ફેબ્રુઆરી, 2024નો દિવસ છે.

15 ફેબ્રુઆરીનું પંચાંગ : આજે મહા સુદ છઠ, 15 ફેબ્રુઆરી અને ગુરુવારના પંચાંગની મેળવો સંપૂર્ણ જાણકારી

15 ફેબ્રુઆરી નું પંચાંગ : સનાતન (sanatan) ધર્મમાં આ પંચાંગનું ખૂબ જ મહત્વ છે. આપણાં રોજીંદા કાર્યોમાં પણ આ પંચાંગ ખૂબ જ મદદરૂપ સાબિત થઈ શકે છે. કારણ કે, તેના પરથી એ જાણવા મળે છે કે આજે કયા સમયે કરેલું કામ આપણને શુભ પરિણામ આપી શકશે.

14 ફેબ્રુઆરીનું પંચાંગ : આજે મહા સુદ પાંચમ, 14 ફેબ્રુઆરી અને બુધવારના પંચાંગની મેળવો સંપૂર્ણ જાણકારી

14 ફેબ્રુઆરી નું પંચાંગ : સનાતન (sanatan) ધર્મમાં આ પંચાંગનું ખૂબ જ મહત્વ છે. આપણાં રોજીંદા કાર્યોમાં પણ આ પંચાંગ ખૂબ જ મદદરૂપ સાબિત થઈ શકે છે. કારણ કે, તેના પરથી એ જાણવા મળે છે કે આજે કયા સમયે કરેલું કામ આપણને શુભ પરિણામ આપી શકશે.

13 ફેબ્રુઆરીનું પંચાંગ : આજે મહા સુદ ચોથ,13 ફેબ્રુઆરી અને મંગળવારના પંચાંગની મેળવો સંપૂર્ણ જાણકારી

13 ફેબ્રુઆરી નું પંચાંગ : સનાતન (sanatan) ધર્મમાં આ પંચાંગનું ખૂબ જ મહત્વ છે. આપણાં રોજીંદા કાર્યોમાં પણ આ પંચાંગ ખૂબ જ મદદરૂપ સાબિત થઈ શકે છે. કારણ કે, તેના પરથી એ જાણવા મળે છે કે આજે કયા સમયે કરેલું કામ આપણને શુભ પરિણામ આપી શકશે.

12 ફેબ્રુઆરીનું પંચાંગ : આજે મહા સુદ ત્રીજ, 12 ફેબ્રુઆરી અને રવિવારના પંચાંગની મેળવો સંપૂર્ણ જાણકારી

12 ફેબ્રુઆરી નું પંચાંગ : સનાતન (sanatan) ધર્મમાં આ પંચાંગનું ખૂબ જ મહત્વ છે. આપણાં રોજીંદા કાર્યોમાં પણ આ પંચાંગ ખૂબ જ મદદરૂપ સાબિત થઈ શકે છે. કારણ કે, તેના પરથી એ જાણવા મળે છે કે આજે કયા સમયે કરેલું કામ આપણને શુભ પરિણામ આપી શકશે.

11 ફેબ્રુઆરીનું પંચાંગ : આજે મહા સુદ બીજ, 11 ફેબ્રુઆરી અને રવિવારના પંચાંગની મેળવો સંપૂર્ણ જાણકારી

11 ફેબ્રુઆરી નું પંચાંગ : સનાતન (sanatan) ધર્મમાં આ પંચાંગનું ખૂબ જ મહત્વ છે. આપણાં રોજીંદા કાર્યોમાં પણ આ પંચાંગ ખૂબ જ મદદરૂપ સાબિત થઈ શકે છે. કારણ કે, તેના પરથી એ જાણવા મળે છે કે આજે કયા સમયે કરેલું કામ આપણને શુભ પરિણામ આપી શકશે.

10 ફેબ્રુઆરીનું પંચાંગ : આજે મહા સુદ એકમ, 10 ફેબ્રુઆરી અને શનિવારના પંચાંગની મેળવો સંપૂર્ણ જાણકારી

10 ફેબ્રુઆરી નું પંચાંગ : સનાતન (sanatan) ધર્મમાં આ પંચાંગનું ખૂબ જ મહત્વ છે. આપણાં રોજીંદા કાર્યોમાં પણ આ પંચાંગ ખૂબ જ મદદરૂપ સાબિત થઈ શકે છે. કારણ કે, તેના પરથી એ જાણવા મળે છે કે આજે કયા સમયે કરેલું કામ આપણને શુભ પરિણામ આપી શકશે.

9 ફેબ્રુઆરીનું પંચાંગ : આજે પોષ વદ ચૌદસ, 9 ફેબ્રુઆરી અને શુક્રવારના પંચાંગની મેળવો સંપૂર્ણ જાણકારી

9 ફેબ્રુઆરી નું પંચાંગ : સનાતન (sanatan) ધર્મમાં આ પંચાંગનું ખૂબ જ મહત્વ છે. આપણાં રોજીંદા કાર્યોમાં પણ આ પંચાંગ ખૂબ જ મદદરૂપ સાબિત થઈ શકે છે. કારણ કે, તેના પરથી એ જાણવા મળે છે કે આજે કયા સમયે કરેલું કામ આપણને શુભ પરિણામ આપી શકશે.

8 ફેબ્રુઆરીનું પંચાંગ : આજે પોષ વદ તેરસ, 8 ફેબ્રુઆરી અને ગુરૂવારના પંચાંગની મેળવો સંપૂર્ણ જાણકારી

8 ફેબ્રુઆરી નું પંચાંગ : સનાતન (sanatan) ધર્મમાં આ પંચાંગનું ખૂબ જ મહત્વ છે. આપણાં રોજીંદા કાર્યોમાં પણ આ પંચાંગ ખૂબ જ મદદરૂપ સાબિત થઈ શકે છે. કારણ કે, તેના પરથી એ જાણવા મળે છે કે આજે કયા સમયે કરેલું કામ આપણને શુભ પરિણામ આપી શકશે.

6 ફેબ્રુઆરીનું પંચાંગ : આજે પોષ વદ અગિયારસ ફેબ્રુઆરી મંગળવારના પંચાંગની મેળવો સંપૂર્ણ જાણકારી

6 ફેબ્રુઆરી નું પંચાંગ : સનાતન (sanatan) ધર્મમાં આ પંચાંગનું ખૂબ જ મહત્વ છે. આપણાં રોજીંદા કાર્યોમાં પણ આ પંચાંગ ખૂબ જ મદદરૂપ સાબિત થઈ શકે છે. કારણ કે, તેના પરથી એ જાણવા મળે છે કે આજે કયા સમયે કરેલું કામ આપણને શુભ પરિણામ આપી શકશે.

5 ફેબ્રુઆરીનું પંચાંગ : આજે પોષ વદ દશમ ફેબ્રુઆરી સોમવારના પંચાંગની મેળવો સંપૂર્ણ જાણકારી

5 ફેબ્રુઆરી નું પંચાંગ : સનાતન (sanatan) ધર્મમાં આ પંચાંગનું ખૂબ જ મહત્વ છે. આપણાં રોજીંદા કાર્યોમાં પણ આ પંચાંગ ખૂબ જ મદદરૂપ સાબિત થઈ શકે છે. કારણ કે, તેના પરથી એ જાણવા મળે છે કે આજે કયા સમયે કરેલું કામ આપણને શુભ પરિણામ આપી શકશે.

ટેરો કાર્ડ : આ રાશિના જાતકોને આજે મળશે ખુશીના સમાચાર, જાણો તમારૂ ટેરો રાશિફળ

ટેરો કાર્ડ 4 february 2024 : જાણો કેવો રહેશે આજનો તમારો દિવસ? દિવસ દરમિયાન તમારે શું રાખવું પડશે ધ્યાન? ધંધા રોજગારમાં થશે નફો કે નુકસાન ? નોકરિયાત લોકો કઈ બાબતનું રાખશે ધ્યાન ? કોને કેટલો થશે ધન લાભ અને કઈ રીતે વધશે માઁ લક્ષ્મીની કૃપા? આજે કોઈ રહેશે તંદુરસ્ત તો કોઈ હશે દુખાવાથી પરેશાન. પ્રેમી યુગલો માટે શું છે સમાચાર ? કેવું રહેશે તમારું આજનું Tarot Card Horoscope અને આજની સ્થિતી.

અમદાવાદ : કર્ણાવતી યુનિવર્સિટીમાં ફી મુદ્દે વિદ્યાર્થીઓનો હોબાળો
અમદાવાદ : કર્ણાવતી યુનિવર્સિટીમાં ફી મુદ્દે વિદ્યાર્થીઓનો હોબાળો
અરવલ્લીઃ ધનસુરામાં ભંગારના ગોડાઉનમાં આગની ઘટના સર્જાતા અફરાતફરી મચી
અરવલ્લીઃ ધનસુરામાં ભંગારના ગોડાઉનમાં આગની ઘટના સર્જાતા અફરાતફરી મચી
વાળીનાથ પ્રાણપ્રતિષ્ઠા મહોત્સવમાં 13.75 લાખ શ્રદ્ધાળુઓએ દર્શન કર્યા
વાળીનાથ પ્રાણપ્રતિષ્ઠા મહોત્સવમાં 13.75 લાખ શ્રદ્ધાળુઓએ દર્શન કર્યા
Ahmedabad : વિરમગામ અંધાપા કાંડ મામલે SITનો તપાસ અહેવાલ કોર્ટમાં રજૂ
Ahmedabad : વિરમગામ અંધાપા કાંડ મામલે SITનો તપાસ અહેવાલ કોર્ટમાં રજૂ
વાળીનાથ પ્રાણપ્રતિષ્ઠા મહોત્સવઃ PM મોદીના આગમન માટે કરાઈ તૈયારીઓ, જુઓ
વાળીનાથ પ્રાણપ્રતિષ્ઠા મહોત્સવઃ PM મોદીના આગમન માટે કરાઈ તૈયારીઓ, જુઓ
વાળીનાથ મહોત્સવ, લાખો શ્રદ્ધાળુઓના પગરખાં સાચવવા માટે ખાસ વ્યવસ્થા
વાળીનાથ મહોત્સવ, લાખો શ્રદ્ધાળુઓના પગરખાં સાચવવા માટે ખાસ વ્યવસ્થા
ગરમા ગરમ ચાની અનોખી પરબ, તરભ વાળીનાથ મહોત્સવમાં વિશેષ વ્યવસ્થા, જુઓ
ગરમા ગરમ ચાની અનોખી પરબ, તરભ વાળીનાથ મહોત્સવમાં વિશેષ વ્યવસ્થા, જુઓ
અમદાવાદના સનાથલમાં કાર પલટી જવાનો વીડિયો થયો વાયરલ
અમદાવાદના સનાથલમાં કાર પલટી જવાનો વીડિયો થયો વાયરલ
ખેડૂતોને ખેતી માટે વીજ કરમાંથી મુક્તિ અપાઈ-ઊર્જા મંત્રી કનુ દેસાઈ
ખેડૂતોને ખેતી માટે વીજ કરમાંથી મુક્તિ અપાઈ-ઊર્જા મંત્રી કનુ દેસાઈ
અમદાવાદની 60 હોસ્પિટલોએ PMJAY હેઠળ સારવાર કરી બંધ
અમદાવાદની 60 હોસ્પિટલોએ PMJAY હેઠળ સારવાર કરી બંધ
g clip-path="url(#clip0_868_265)">