નોકરી 9

સ્નાતકો માટે ઈન્સ્યોરન્સ ક્ષેત્રમાં મહિને 27,000થી વધુ પગાર

સ્નાતકો માટે ઈન્સ્યોરન્સ ક્ષેત્રમાં મહિને 27,000થી વધુ પગાર

સ્નાતકો માટે આઈટી ક્ષેત્રમાં મહિને 24,000થી વધુ પગાર

સ્નાતકો માટે આઈટી ક્ષેત્રમાં મહિને 24,000થી વધુ પગાર

સ્નાતકો માટે લોજીસ્ટીક ક્ષેત્રમાં મહિને 1,00,000થી વધુ પગાર

સ્નાતકો માટે લોજીસ્ટીક ક્ષેત્રમાં મહિને 1,00,000થી વધુ પગાર

સ્નાતકો માટે લેટર ડ્રાફટિંગમાં મહિને 33,000થી વધુ પગારની નોકરી

સ્નાતકો માટે લેટર ડ્રાફટિંગમાં મહિને 33,000થી વધુ પગારની નોકરી

સ્નાતકોને ઈ-કોમર્સ ક્ષેત્રમાં મહિને 33,000થી વધુ પગાર

સ્નાતકોને ઈ-કોમર્સ ક્ષેત્રમાં મહિને 33,000થી વધુ પગાર

સ્નાતકોને ડિઝાઈનીંગ ક્ષેત્રમાં મહિને 29,000થી વધુ પગાર

સ્નાતકોને ડિઝાઈનીંગ ક્ષેત્રમાં મહિને 29,000થી વધુ પગાર

સ્નાતકોને ડેરી ક્ષેત્રમાં મળશે મહિને 41,000થી વધુ પગાર

સ્નાતકોને ડેરી ક્ષેત્રમાં મળશે મહિને 41,000થી વધુ પગાર

સ્નાતકોને બેન્કિંગ ક્ષેત્રમાં મળશે મહિને 1,00,000થી વધુ પગાર

સ્નાતકોને બેન્કિંગ ક્ષેત્રમાં મળશે મહિને 1,00,000થી વધુ પગાર

સ્નાતકોને ઓટોમોબાઈલ ક્ષેત્રમાં મળશે મહિને 75,000થી વધુ પગાર

સ્નાતકોને ઓટોમોબાઈલ ક્ષેત્રમાં મળશે મહિને 75,000થી વધુ પગાર

સ્નાતકોને ઓટોમેશન ક્ષેત્રમાં મળશે મહિને 1,00,000થી વધુ પગાર

સ્નાતકોને ઓટોમેશન ક્ષેત્રમાં મળશે મહિને 1,00,000થી વધુ પગાર

સ્નાતકો માટે એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં નોકરીની ઉત્તમ તક, મળશે મહિને 54000

સ્નાતકો માટે એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં નોકરીની ઉત્તમ તક, મળશે મહિને 54000

કાયદાના જાણકારને મળશે મહિને 30,000થી વધુ પગાર

કાયદાના જાણકારને મળશે મહિને 30,000થી વધુ પગાર

સ્નાતકોને એકાઉન્ટન્ટ ક્ષેત્રમાં મળશે મહિને 22,000થી વધુ પગાર

સ્નાતકોને એકાઉન્ટન્ટ ક્ષેત્રમાં મળશે મહિને 22,000થી વધુ પગાર

સ્નાતકોને એન્જિનિયરિંગ ક્ષેત્રમાં મળશે મહિને 25,000થી વધુ પગાર

સ્નાતકોને એન્જિનિયરિંગ ક્ષેત્રમાં મળશે મહિને 25,000થી વધુ પગાર

સ્નાતકોને શિક્ષણ ક્ષેત્રમાં મળશે મહિને 50,000થી વધુ પગાર

સ્નાતકોને શિક્ષણ ક્ષેત્રમાં મળશે મહિને 50,000થી વધુ પગાર

સ્નાતકોને પ્રવાસન ક્ષેત્રમાં મળશે મહિને 35,000થી વધુ પગાર

સ્નાતકોને પ્રવાસન ક્ષેત્રમાં મળશે મહિને 35,000થી વધુ પગાર

સ્નાતકોને ટેક્ષટાઈલ ક્ષેત્રમાં મળશે મહિને 62,000થી વધુ પગાર

સ્નાતકોને ટેક્ષટાઈલ ક્ષેત્રમાં મળશે મહિને 62,000થી વધુ પગાર

સ્નાતકોને ટેલિકોમ્યુનિકેશન ક્ષેત્રમાં મળશે મહિને 1,10,000થી વધુ પગાર

સ્નાતકોને ટેલિકોમ્યુનિકેશન ક્ષેત્રમાં મળશે મહિને 1,10,000થી વધુ પગાર

સ્નાતકોને આઈટી ક્ષેત્રમાં મળશે મહિને 2,90,000થી વધુ પગાર

સ્નાતકોને આઈટી ક્ષેત્રમાં મળશે મહિને 2,90,000થી વધુ પગાર

સ્નાતકોને રીટેલ ક્ષેત્રમાં મળશે મહિને 45,000થી વધુ પગાર

સ્નાતકોને રીટેલ ક્ષેત્રમાં મળશે મહિને 45,000થી વધુ પગાર

સ્નાતકોને રિન્યુએબલ એનર્જી ક્ષેત્રમાં મળશે મહિને 1,20,000થી વધુ પગાર

સ્નાતકોને રિન્યુએબલ એનર્જી ક્ષેત્રમાં મળશે મહિને 1,20,000થી વધુ પગાર

સ્નાતકોને રીયલ એસ્ટેટ ક્ષેત્રમાં મળશે મહિને 45,000થી વધુ પગાર

સ્નાતકોને રીયલ એસ્ટેટ ક્ષેત્રમાં મળશે મહિને 45,000થી વધુ પગાર

સ્નાતકોને ફાર્માસ્યુટિકલ ક્ષેત્રમાં મળશે મહિને 33,000થી વધુ પગાર

સ્નાતકોને ફાર્માસ્યુટિકલ ક્ષેત્રમાં મળશે મહિને 33,000થી વધુ પગાર

સ્નાતકોને મેડીકલ ક્ષેત્રમાં મળશે મહિને 66,000થી વધુ પગાર

સ્નાતકોને મેડીકલ ક્ષેત્રમાં મળશે મહિને 66,000થી વધુ પગાર

સ્નાતકો માટે ઈન્સ્યોરન્સ ક્ષેત્રમાં મહિને 27,000થી વધુ પગાર
સ્નાતકો માટે ઈન્સ્યોરન્સ ક્ષેત્રમાં મહિને 27,000થી વધુ પગાર
સ્નાતકો માટે આઈટી ક્ષેત્રમાં મહિને 24,000થી વધુ પગાર
સ્નાતકો માટે આઈટી ક્ષેત્રમાં મહિને 24,000થી વધુ પગાર
સુરતમાં પાંચ વર્ષના બાળકનું ગણેશ વિસર્જનના ખાડામાં પડી જતા મોત
સુરતમાં પાંચ વર્ષના બાળકનું ગણેશ વિસર્જનના ખાડામાં પડી જતા મોત
સ્નાતકો માટે લોજીસ્ટીક ક્ષેત્રમાં મહિને 1,00,000થી વધુ પગાર
સ્નાતકો માટે લોજીસ્ટીક ક્ષેત્રમાં મહિને 1,00,000થી વધુ પગાર
મહેસાણા શહેર કોંગ્રેસ સમિતિનું ગધેડા સાથે વિરોધ પ્રદર્શન
મહેસાણા શહેર કોંગ્રેસ સમિતિનું ગધેડા સાથે વિરોધ પ્રદર્શન
સુરતમાં નવલાં નોરતાનો થનગનાટ 21 વર્ષીય યુવક માટે બન્યો મોતનું કારણ
સુરતમાં નવલાં નોરતાનો થનગનાટ 21 વર્ષીય યુવક માટે બન્યો મોતનું કારણ
ખાલિસ્તાની આંતકી પન્નુ સામે અમદાવાદ સાયબર પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાઈ FIR
ખાલિસ્તાની આંતકી પન્નુ સામે અમદાવાદ સાયબર પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાઈ FIR
Surat : ફરાર ડ્રગ્સ માફિયા ઇસ્માઇલ ગુર્જરને SOGએ ઝડપી પાડ્યો
Surat : ફરાર ડ્રગ્સ માફિયા ઇસ્માઇલ ગુર્જરને SOGએ ઝડપી પાડ્યો
રાજકોટનો રેલનગર અંડરબ્રિજ સમારકામને લઈ બે મહિના સુધી રહેશે બંધ
રાજકોટનો રેલનગર અંડરબ્રિજ સમારકામને લઈ બે મહિના સુધી રહેશે બંધ
Shamlaji: શામળાજી મંદિરે ભાદરવી પૂનમને લઈ ઉમટી ભક્તોની ભીડ
Shamlaji: શામળાજી મંદિરે ભાદરવી પૂનમને લઈ ઉમટી ભક્તોની ભીડ