અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ તરીકે Joe Biden અને ઉપરાષ્ટ્રપતિ તરીકે Kamala Harrisએ લીધા શપથ

જો બાઈડન (Joe Biden) આજે અમેરિકાના 46માં રાષ્ટ્રપતિ તરીકે પદ અને ગુપ્તતાના શપથ લીધા.  Joe Bidenએ રાષ્ટ્રપતિ તરીકે  શપથ લીધા તે પૂર્વે કમલા હૈરિસે ઉપરાષ્ટ્રપતિ તરીકે  શપથ લીધા હતા.