ક્રિકેટમાં કરિયર બનાવવા શું કરવું પડે, નેશનલ ટીમમાં કેવી રીતે થાય સિલેક્શન? જાણો

ક્રિકેટ ભારતમાં સૌથી લોકપ્રિય રમ છે, અને બાળકો મોટા થઈને ક્રિકેટર બનવાના સપના જોતા હોય છે. માતા પિતા પણ પોતાના બાળકને બેટ દડો રમતા જોઈ ક્રિકેટર બનાવવાના સપના જોતા હોય છે. જે પહેલા ડોક્ટર અને એન્જિનિયર બનાવવાના જ જોતા હતા. આઈપીએલ અને વિશ્વકપ સહિતની ક્રિકેટ ટૂર્નામેન્ટ ઘર આંગણે રમાતા ક્રિકેટર બનવાનું ઝનૂન અને યુવાનોના માથે સવાર છે. ત્યારે સવાલ એ થતો હોય છે કે નેશનલ ટીમ સુધી પહોંચી કેવી રીતે શકાય? ક્રિકેટમાં કરિયર કેવી રીતે બનાવાય.

| Updated on: Nov 19, 2023 | 3:31 PM
અમદાવાદમાં નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમના નિર્માણ સાથે રાજ્યના અનેક બાળકો, કિશોરો અને યુવાનોમાં ક્રિકેટર બનવાનુ ઝનૂન જોવા મળી રહ્યુ છે. અનેક એવા ખેલાડીઓ છે જે ક્રિકેટમાં કરિયર બનાવવા માટેના સપના જુએ છે. તેઓ પણ આઈપીએલ અને નેશનલ ટીમમાં પહોંચવા માટેનુ સપનું સાકાર કરવા મથે છે, પરંતુ ત્યાં પહોચાય કેવી રીતે એ સવાલ થઈ રહ્યો છે. યુવાનો અને યુવતીઓમાં ક્રિકેટમાં કરિયર બનાવવા માટે ગજબનો ઉત્સાહ પણ જોવા મળી રહ્યો છે.

અમદાવાદમાં નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમના નિર્માણ સાથે રાજ્યના અનેક બાળકો, કિશોરો અને યુવાનોમાં ક્રિકેટર બનવાનુ ઝનૂન જોવા મળી રહ્યુ છે. અનેક એવા ખેલાડીઓ છે જે ક્રિકેટમાં કરિયર બનાવવા માટેના સપના જુએ છે. તેઓ પણ આઈપીએલ અને નેશનલ ટીમમાં પહોંચવા માટેનુ સપનું સાકાર કરવા મથે છે, પરંતુ ત્યાં પહોચાય કેવી રીતે એ સવાલ થઈ રહ્યો છે. યુવાનો અને યુવતીઓમાં ક્રિકેટમાં કરિયર બનાવવા માટે ગજબનો ઉત્સાહ પણ જોવા મળી રહ્યો છે.

1 / 8
આઈપીએલની પુરુષ અને મહિલા ટીમ અને નેશનલ ક્રિકેટ ટીમમાં સ્થાન કેવી રીતે મેળવી શકાય એ માટે પૂરતુ માર્ગદર્શન હોતુ નથી અને જેને કારણે સારી રમત ધરાવતા ખેલાડીનું કૌશલ્ય લોકલ સ્તરે જ સિમિત રહી જાય છે. પ્રોફેશનલ ક્રિક્ટમાં કરિયર બનાવવા માટેના રહેલા તમામ સવાલોના જવાબ પર અહીં નજર કરીશું.

આઈપીએલની પુરુષ અને મહિલા ટીમ અને નેશનલ ક્રિકેટ ટીમમાં સ્થાન કેવી રીતે મેળવી શકાય એ માટે પૂરતુ માર્ગદર્શન હોતુ નથી અને જેને કારણે સારી રમત ધરાવતા ખેલાડીનું કૌશલ્ય લોકલ સ્તરે જ સિમિત રહી જાય છે. પ્રોફેશનલ ક્રિક્ટમાં કરિયર બનાવવા માટેના રહેલા તમામ સવાલોના જવાબ પર અહીં નજર કરીશું.

2 / 8
ક્રિકેટમાં કરિયર બનાવવા માટેના વિકલ્પની શરુઆત શાળાકીય અભ્યાસ દરમિયાનથી જ થતી હોય છે. આ એવો તબક્કો છે કે જ્યાંથી ક્રિકેટની દુનિયામાં પગ સરળતાથી મુકી શકાય છે. ઈન્ટર સ્કૂલ અને કોલેજની ક્રિકેટ મેચ તમારા કૌશલ્યને દર્શાવવાનુ પ્લેટફોર્મ પુરુ પાડે છે. જ્યાં ટૂર્નામેન્ટનો હિસ્સો તમને તૈયાર કરવા સાથે સૌની નજરમાં લાવી શકે છે.

ક્રિકેટમાં કરિયર બનાવવા માટેના વિકલ્પની શરુઆત શાળાકીય અભ્યાસ દરમિયાનથી જ થતી હોય છે. આ એવો તબક્કો છે કે જ્યાંથી ક્રિકેટની દુનિયામાં પગ સરળતાથી મુકી શકાય છે. ઈન્ટર સ્કૂલ અને કોલેજની ક્રિકેટ મેચ તમારા કૌશલ્યને દર્શાવવાનુ પ્લેટફોર્મ પુરુ પાડે છે. જ્યાં ટૂર્નામેન્ટનો હિસ્સો તમને તૈયાર કરવા સાથે સૌની નજરમાં લાવી શકે છે.

3 / 8
ઓપન ક્રિકેટ એટલે કે ક્રિકેટ વિશ્વમાં જેને એવન્યુ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અહીં તમારે કઠોર પરિશ્રમ કરવો પડે છે. અહીં તમારે સ્કૂલ અને કોલેજ સ્તરની મેચ કરતાં અલગ જ સ્તરની ક્રિકેટની રમત બતાવવી પડે છે. માટે જ આકરી મહેનત અહીં કરવી જરુરી છે.

ઓપન ક્રિકેટ એટલે કે ક્રિકેટ વિશ્વમાં જેને એવન્યુ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અહીં તમારે કઠોર પરિશ્રમ કરવો પડે છે. અહીં તમારે સ્કૂલ અને કોલેજ સ્તરની મેચ કરતાં અલગ જ સ્તરની ક્રિકેટની રમત બતાવવી પડે છે. માટે જ આકરી મહેનત અહીં કરવી જરુરી છે.

4 / 8
અલગ અલગ ક્રિકેટ સંઘ વચ્ચે ઓપન ક્રિકેટ મેચ રમાતી હોય છે. આ પ્રકારની મેચ અને ટૂર્નામેન્ટ સાથે શાળા કે કોલેજ સ્તરની મેચ સાથે કોઈ સંબંધ હોતો નથીં.

અલગ અલગ ક્રિકેટ સંઘ વચ્ચે ઓપન ક્રિકેટ મેચ રમાતી હોય છે. આ પ્રકારની મેચ અને ટૂર્નામેન્ટ સાથે શાળા કે કોલેજ સ્તરની મેચ સાથે કોઈ સંબંધ હોતો નથીં.

5 / 8
દેશના મોટા ભાગના જિલ્લામાં એક એક જિલ્લા સ્તરના ક્રિકેટ સંઘ હોય છે. આ સંઘ જ તમને પ્રોફેશન ક્રિકેટ માટે મહત્વનુ પગથિયું બને છે. આ જિલ્લા સંઘ થકી એક રાજ્ય- પ્રદેશ સંઘ બંને છે. જેમ કે ગુજરાતમાં ગુજરાત ક્રિકેટ સંઘ (GCA), સૌરાષ્ટ્ર ક્રિકેટ સંઘ (SCA) અને બરોડા ક્રિકેટ સંઘ (BCA) છે. આ સંઘની ટીમો માટે પસંદગી સમિતિ હોય છે. જે જિલ્લા સંઘના ખેલાડીઓને રાજ્ય-પ્રદેશ સંઘની ટીમ માટે ખેલાડીઓની પસંદગી કરે છે.

દેશના મોટા ભાગના જિલ્લામાં એક એક જિલ્લા સ્તરના ક્રિકેટ સંઘ હોય છે. આ સંઘ જ તમને પ્રોફેશન ક્રિકેટ માટે મહત્વનુ પગથિયું બને છે. આ જિલ્લા સંઘ થકી એક રાજ્ય- પ્રદેશ સંઘ બંને છે. જેમ કે ગુજરાતમાં ગુજરાત ક્રિકેટ સંઘ (GCA), સૌરાષ્ટ્ર ક્રિકેટ સંઘ (SCA) અને બરોડા ક્રિકેટ સંઘ (BCA) છે. આ સંઘની ટીમો માટે પસંદગી સમિતિ હોય છે. જે જિલ્લા સંઘના ખેલાડીઓને રાજ્ય-પ્રદેશ સંઘની ટીમ માટે ખેલાડીઓની પસંદગી કરે છે.

6 / 8
રાજ્ય-પ્રદેશ સંઘની ટીમમાં પસંદ થવાથી આંતર સંઘ ક્રિકેટ ટૂર્નામેન્ટમાં રમવાનો મોકો મળે છે. જે તમને રણજી ટ્રોફી, દુલીપ ટ્રોફી સહિતની ટૂર્નામેન્ટમાં રમવાનો મોકો આપે છે. જેમાં તમારું પ્રદર્શન તમને નેશનલ ટીમ અને આઈપીએલમાં રમવાની તક પુરી પાડે છે.

રાજ્ય-પ્રદેશ સંઘની ટીમમાં પસંદ થવાથી આંતર સંઘ ક્રિકેટ ટૂર્નામેન્ટમાં રમવાનો મોકો મળે છે. જે તમને રણજી ટ્રોફી, દુલીપ ટ્રોફી સહિતની ટૂર્નામેન્ટમાં રમવાનો મોકો આપે છે. જેમાં તમારું પ્રદર્શન તમને નેશનલ ટીમ અને આઈપીએલમાં રમવાની તક પુરી પાડે છે.

7 / 8
રણજી ટ્રોફીને આમ તો નેશનલ ક્રિકેટ ટીમ નાટોનો પાસપોર્ટ માનવામાં આવે છે. આ એક મહત્વપૂર્ણ તબક્કો છે. અહિ થી જ મહંદઅંશે નેશનલ ટીમમા ખેલાડીને સ્થાન મળે છે.  અહીં સુધી પહોંચવા માટે ખૂબ જ મહેનત કરવી પડે છે, સારા કોચનું માર્ગદર્શન મેળવવું જરુરી છે. પરાજિત સંઘમાં પસંદ થતા તમને રણજી સુધી પહોંચાડવા માટે પૂર્વ નેશનલ ટીમના ખેલાડીઓ માર્ગદર્શન આપતા હોય છે. દિગ્ગજ ક્રિકેટરો પણ માર્ગદર્શન આપતા હોય છે.

રણજી ટ્રોફીને આમ તો નેશનલ ક્રિકેટ ટીમ નાટોનો પાસપોર્ટ માનવામાં આવે છે. આ એક મહત્વપૂર્ણ તબક્કો છે. અહિ થી જ મહંદઅંશે નેશનલ ટીમમા ખેલાડીને સ્થાન મળે છે. અહીં સુધી પહોંચવા માટે ખૂબ જ મહેનત કરવી પડે છે, સારા કોચનું માર્ગદર્શન મેળવવું જરુરી છે. પરાજિત સંઘમાં પસંદ થતા તમને રણજી સુધી પહોંચાડવા માટે પૂર્વ નેશનલ ટીમના ખેલાડીઓ માર્ગદર્શન આપતા હોય છે. દિગ્ગજ ક્રિકેટરો પણ માર્ગદર્શન આપતા હોય છે.

8 / 8

Latest News Updates

Follow Us:
g clip-path="url(#clip0_868_265)">