કચ્છની ખારેક અને ગીરની કેસર કેરી બાદ હવે ભરૂચની પ્રખ્યાત સુજાની વણાટને પ્રાપ્ત થયો GI ટેગ- જુઓ Photos

કચ્છની ખારેક અને ગીરની કેસર કેરી બાદ હવે ભરૂચની ખ્યાતનામ સુજાની વણાટને પણ પ્રથમ GI ટેગ પ્રાપ્ત થયો છે. વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ મંત્રાલયની ભૌગોલિક સંકેત રજિસ્ટ્રી ઓફિસ દ્વારા ભરૂચની સુજાની વણાટને GI ટેગ આપવામાં આવ્યો છે. GI ટેગ મેળવનાર સુજાની ભરૂચ જિલ્લામાંથી પ્રથમ ઉત્પાદન છે.

| Updated on: Apr 01, 2024 | 8:33 PM
ભરૂચની સુજાની વણાટને જિલ્લામાં સૌપ્રથમ GI ટેગ પ્રાપ્ત થયો છે. પ્રોજેક્ટ રોશની હેઠળ કારીગરોથી લઈને સરકારી અધિકારીઓ સુધીના વિવિધ હિતધારકોના સમર્પિત પ્રયાસોનું આ પરિણામે સુજાની વણાટને આ ટેગ પ્રાપ્ત થયો છે.

ભરૂચની સુજાની વણાટને જિલ્લામાં સૌપ્રથમ GI ટેગ પ્રાપ્ત થયો છે. પ્રોજેક્ટ રોશની હેઠળ કારીગરોથી લઈને સરકારી અધિકારીઓ સુધીના વિવિધ હિતધારકોના સમર્પિત પ્રયાસોનું આ પરિણામે સુજાની વણાટને આ ટેગ પ્રાપ્ત થયો છે.

1 / 9
પ્રોજેક્ટ રોશની એ CSR પહેલ છે. જેનો ઉદ્દેશ્ય ભરૂચની સુજાની વણાટ કલાની લુપ્ત થતી કળાને પુનર્જીવિત કરવાનો ઉદ્દેશ્ય છે.

પ્રોજેક્ટ રોશની એ CSR પહેલ છે. જેનો ઉદ્દેશ્ય ભરૂચની સુજાની વણાટ કલાની લુપ્ત થતી કળાને પુનર્જીવિત કરવાનો ઉદ્દેશ્ય છે.

2 / 9
પ્રોજેક્ટ રોશનીના ભાગ રૂપે, જીઆઇ ટેગ માટેની અરજી ભરૂચ જિલ્લા સુજાની ઉત્પાદન અને વેચાણ સહકારી મંડળીદ્વારા ફાઇલ કરવામાં આવી હતી. જેમાં જિલ્લા વહીવટીતંત્ર દસ્તાવેજીકરણ માટે મુખ્ય સહાયકની ભૂમિકા ભજવે છે. DIC ઑફિસ, કમિશનર કોટેજ ઑફિસ (HSY) અને ઘણા હિતધારકોએ પણ સુજાની વણાટ માટેના દસ્તાવેજીકરણ અને પેપર વર્ક માટેના પ્રયત્નો કર્યા હતા.

પ્રોજેક્ટ રોશનીના ભાગ રૂપે, જીઆઇ ટેગ માટેની અરજી ભરૂચ જિલ્લા સુજાની ઉત્પાદન અને વેચાણ સહકારી મંડળીદ્વારા ફાઇલ કરવામાં આવી હતી. જેમાં જિલ્લા વહીવટીતંત્ર દસ્તાવેજીકરણ માટે મુખ્ય સહાયકની ભૂમિકા ભજવે છે. DIC ઑફિસ, કમિશનર કોટેજ ઑફિસ (HSY) અને ઘણા હિતધારકોએ પણ સુજાની વણાટ માટેના દસ્તાવેજીકરણ અને પેપર વર્ક માટેના પ્રયત્નો કર્યા હતા.

3 / 9
રોશની પ્રોજેક્ટની શરૂઆત 12મી માર્ચ, 2023ના રોજ હેરિટેજ બિલ્ડીંગ પર ફુરજા નજીક ભરૂચના હૃદયમાં “રેવાસુજની સેન્ટર”ના ઉદ્ઘાટન સાથે કરવામાં આવી હતી. રોશની પ્રોજેક્ટ હેઠળ 40 વર્ષોના લાંબા અંતરાય પછી ખૂબ જ પ્રથમ પ્રોટોટાઇપ હેન્ડલૂમ વિકસાવવામાં આવી હતી. આ રેવાસુજાની કેન્દ્ર સુજાની વણાટની આ વિશિષ્ટ અને મન ફૂંકતી કળા વિશે શીખવા માગતા તમામ લોકો માટે સામાન્ય સુવિધા અને તાલીમની સુવિધા ચલાવી રહ્યું છે.

રોશની પ્રોજેક્ટની શરૂઆત 12મી માર્ચ, 2023ના રોજ હેરિટેજ બિલ્ડીંગ પર ફુરજા નજીક ભરૂચના હૃદયમાં “રેવાસુજની સેન્ટર”ના ઉદ્ઘાટન સાથે કરવામાં આવી હતી. રોશની પ્રોજેક્ટ હેઠળ 40 વર્ષોના લાંબા અંતરાય પછી ખૂબ જ પ્રથમ પ્રોટોટાઇપ હેન્ડલૂમ વિકસાવવામાં આવી હતી. આ રેવાસુજાની કેન્દ્ર સુજાની વણાટની આ વિશિષ્ટ અને મન ફૂંકતી કળા વિશે શીખવા માગતા તમામ લોકો માટે સામાન્ય સુવિધા અને તાલીમની સુવિધા ચલાવી રહ્યું છે.

4 / 9
રોશની ટીમના પ્રયાસોને કારણે, કારીગર મુઝક્કિર સુજાનીવાલાને ગુજરાત સરકાર દ્વારા "લેંગ્વિશિંગ આર્ટ માટે રાજ્ય પુરસ્કાર" એનાયત કરવામાં આવ્યો હતો. આ કળાના પુનરુત્થાન માટે કારીગરોનો આત્મવિશ્વાસ વધવા લાગ્યો. બિન-સુજાનીવાલા પરિવાર સાથે નવી પેઢીએ પણ રસ દાખવ્યો અને આ વણાટ કળા શીખવાનું શરૂ કર્યું. જેમણે તેમને આજીવિકાની તક પણ પૂરી પાડી.

રોશની ટીમના પ્રયાસોને કારણે, કારીગર મુઝક્કિર સુજાનીવાલાને ગુજરાત સરકાર દ્વારા "લેંગ્વિશિંગ આર્ટ માટે રાજ્ય પુરસ્કાર" એનાયત કરવામાં આવ્યો હતો. આ કળાના પુનરુત્થાન માટે કારીગરોનો આત્મવિશ્વાસ વધવા લાગ્યો. બિન-સુજાનીવાલા પરિવાર સાથે નવી પેઢીએ પણ રસ દાખવ્યો અને આ વણાટ કળા શીખવાનું શરૂ કર્યું. જેમણે તેમને આજીવિકાની તક પણ પૂરી પાડી.

5 / 9
સુજાની કારીગરે વિવિધ રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રદર્શનોમાં પણ ભાગ લીધો હતો. જેમ કે મહાત્મા મંદિર - ગાંધીનગર ખાતે જી 20 કોન્ફરન્સ, ભારત મંડપમ, નવી દિલ્હી, ભારત ટેક્સ, નવી દિલ્હી ખાતે રાષ્ટ્રીય હેન્ડલૂમ ડે સેલિબ્રેશનમાં પણ ભાગ લીધો હતો

સુજાની કારીગરે વિવિધ રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રદર્શનોમાં પણ ભાગ લીધો હતો. જેમ કે મહાત્મા મંદિર - ગાંધીનગર ખાતે જી 20 કોન્ફરન્સ, ભારત મંડપમ, નવી દિલ્હી, ભારત ટેક્સ, નવી દિલ્હી ખાતે રાષ્ટ્રીય હેન્ડલૂમ ડે સેલિબ્રેશનમાં પણ ભાગ લીધો હતો

6 / 9
સરકારના સમર્થનથી રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય બજારોનું વ્યાપક એક્સપોઝર આપવા માટે સુજાનીને ODOP સૂચિ (એક જિલ્લા, એક ઉત્પાદન)માં પણ સામેલ કરવામાં આવી હતી.

સરકારના સમર્થનથી રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય બજારોનું વ્યાપક એક્સપોઝર આપવા માટે સુજાનીને ODOP સૂચિ (એક જિલ્લા, એક ઉત્પાદન)માં પણ સામેલ કરવામાં આવી હતી.

7 / 9
NID દ્વારા પ્રોડક્ટ ડેવલપમેન્ટ અને ડિઝાઈન સેન્સિટાઈઝેશન, NIFT ગાંધીનગર દ્વારા ક્રાફ્ટ ડોક્યુમેન્ટેશન, હસ્તકલા સેતુ યોજના અને બીજી ઘણી જેવી વિવિધ વર્કશોપ અને દસ્તાવેજીકરણ પ્રવૃત્તિઓનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

NID દ્વારા પ્રોડક્ટ ડેવલપમેન્ટ અને ડિઝાઈન સેન્સિટાઈઝેશન, NIFT ગાંધીનગર દ્વારા ક્રાફ્ટ ડોક્યુમેન્ટેશન, હસ્તકલા સેતુ યોજના અને બીજી ઘણી જેવી વિવિધ વર્કશોપ અને દસ્તાવેજીકરણ પ્રવૃત્તિઓનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

8 / 9
ભરૂચની પ્રખ્યાત સુજાની વણાટ કળાવે લુપ્ત થતી બચાવવા રોશની પ્રોજેક્ટનું મોટુ યોગદાન રહેલુ છે.

ભરૂચની પ્રખ્યાત સુજાની વણાટ કળાવે લુપ્ત થતી બચાવવા રોશની પ્રોજેક્ટનું મોટુ યોગદાન રહેલુ છે.

9 / 9

Latest News Updates

Follow Us:
g clip-path="url(#clip0_868_265)">