જો 25 વર્ષ પહેલા તમે 1 લાખ રૂપિયાની ફિક્સ ડીપોઝિટના બદલે HDFC બેંકના શેર લીધા હોત તો આજે બની ગયા હોત 3.75 કરોડ રૂપિયાના માલિક

બેંકની ફિક્સ ડીપોઝિટમાં વ્યાજ દર સામાન્ય રીતે 6 ટકાથી લઈને 9 ટકા સુધીનો રહે છે. જો અત્યારની વાત કરીએ તો એક વર્ષ માટે જુદી-જુદી પ્રાઈવેટ સેક્ટર અને સરકારી બેંકમાં વ્યાજ દર 6.75 ટકાથી લઈને 7.15 ટકા સુધી છે. જો બેંકની ફિક્સ ડીપોઝિટમાં વ્યાજ દર 8 ટકા હોય તો દર 10 વર્ષમાં રકમ ડબલ થાય છે.

| Updated on: Feb 08, 2024 | 3:47 PM
બેંકની ફિક્સ ડીપોઝિટમાં વ્યાજ દર સામાન્ય રીતે 6 ટકાથી લઈને 9 ટકા સુધીનો રહે છે. જો અત્યારની વાત કરીએ તો એક વર્ષ માટે જુદી-જુદી પ્રાઈવેટ સેક્ટર અને સરકારી બેંકમાં વ્યાજ દર 6.75 ટકાથી લઈને 7.15 ટકા સુધી છે.

બેંકની ફિક્સ ડીપોઝિટમાં વ્યાજ દર સામાન્ય રીતે 6 ટકાથી લઈને 9 ટકા સુધીનો રહે છે. જો અત્યારની વાત કરીએ તો એક વર્ષ માટે જુદી-જુદી પ્રાઈવેટ સેક્ટર અને સરકારી બેંકમાં વ્યાજ દર 6.75 ટકાથી લઈને 7.15 ટકા સુધી છે.

1 / 6
જો બેંકની ફિક્સ ડીપોઝિટમાં વ્યાજ દર 8 ટકા હોય તો દર 10 વર્ષમાં રકમ ડબલ થાય છે. એટલે કે જો 1 લાખ રૂપિયાની FD કરવામાં આવે તો 10 વર્ષ બાદ તે 2 લાખ થઈ જાય છે. તેવી જ રીતે ત્યારબાદ બીજા 10 વર્ષમાં તે 4 લાખ રૂપિયા થઈ જાય છે. જો અન્ય 10 વર્ષ માટે ગણતરી કરીએ તો તે 8 લાખ થઈ જાય છે. એટલે કે 1 લાખના અંદાજે 8 થી 10 લાખ રૂપિયા થાય.

જો બેંકની ફિક્સ ડીપોઝિટમાં વ્યાજ દર 8 ટકા હોય તો દર 10 વર્ષમાં રકમ ડબલ થાય છે. એટલે કે જો 1 લાખ રૂપિયાની FD કરવામાં આવે તો 10 વર્ષ બાદ તે 2 લાખ થઈ જાય છે. તેવી જ રીતે ત્યારબાદ બીજા 10 વર્ષમાં તે 4 લાખ રૂપિયા થઈ જાય છે. જો અન્ય 10 વર્ષ માટે ગણતરી કરીએ તો તે 8 લાખ થઈ જાય છે. એટલે કે 1 લાખના અંદાજે 8 થી 10 લાખ રૂપિયા થાય.

2 / 6
જો તમે બેંકની ફિક્સ ડીપોઝિટના બદલે તમે 25 વર્ષ પહેલા HDFC બેંકના શેરની ખરીદી કરી હોય તો અત્યારે તમે કરોડો રૂપિયાના માલિક બની ગયા હોત.

જો તમે બેંકની ફિક્સ ડીપોઝિટના બદલે તમે 25 વર્ષ પહેલા HDFC બેંકના શેરની ખરીદી કરી હોય તો અત્યારે તમે કરોડો રૂપિયાના માલિક બની ગયા હોત.

3 / 6
વર્ષ 1999 માં HDFC બેંક શેરના ભાવ 5.50 રૂપિયા હતા. આ ભાવ મૂજબ 1 લાખ રૂપિયાના જો શેરની ખરીદી કરી હોય તો 18,181 શેર થાય છે. આજે એટલે કે, 6 ડિસેમ્બરના રોજ HDFC બેંક શેરના ભાવ 1,626.30 રૂપિયા છે.

વર્ષ 1999 માં HDFC બેંક શેરના ભાવ 5.50 રૂપિયા હતા. આ ભાવ મૂજબ 1 લાખ રૂપિયાના જો શેરની ખરીદી કરી હોય તો 18,181 શેર થાય છે. આજે એટલે કે, 6 ડિસેમ્બરના રોજ HDFC બેંક શેરના ભાવ 1,626.30 રૂપિયા છે.

4 / 6
આજના ભાવ પ્રમાણે જો ગણતરી કરવામાં આવે તો 18,181 શેર X 1,626.30 રૂપિયા = 2,95,69,090. એટલે કે 2.95 કરોડ રૂપિયા થાય છે. આ રીતે જો તમે વર્ષ 1999 માં 1 લાખ રૂપિયાની FD કરવાને બદલે શેર ખરીદ્યા હોય તો તે 2.95 કરોડ રૂપિયા થઈ ગયા હોત.

આજના ભાવ પ્રમાણે જો ગણતરી કરવામાં આવે તો 18,181 શેર X 1,626.30 રૂપિયા = 2,95,69,090. એટલે કે 2.95 કરોડ રૂપિયા થાય છે. આ રીતે જો તમે વર્ષ 1999 માં 1 લાખ રૂપિયાની FD કરવાને બદલે શેર ખરીદ્યા હોય તો તે 2.95 કરોડ રૂપિયા થઈ ગયા હોત.

5 / 6
HDFC બેંક દ્વારા સમયાંતરે ડિવિડન્ડ પણ આપવામાં આવે છે. અત્યાર સુધીમાં બેંકે 430 રૂપિયાનું ડિવિડન્ડ આપ્યું છે. તે મૂજબ ગણતરી કરીએ તો 18,181 શેર X 430 રૂપિયા ડિવિડન્ડ = 78,17,830. એટલે કે 78 લાખ રૂપિયા થાય છે. હવે શેરના ભાવ મૂજબના 2.95 કરોડ રૂપિયામાં ડિવિડન્ડના 78 લાખ રૂપિયા ઉમેરી દઈએ તો કુલ રકમ 37386920 રૂપિયા થાય છે. એટલે કે લગભગ 3.74 કરોડ રૂપિયા.

HDFC બેંક દ્વારા સમયાંતરે ડિવિડન્ડ પણ આપવામાં આવે છે. અત્યાર સુધીમાં બેંકે 430 રૂપિયાનું ડિવિડન્ડ આપ્યું છે. તે મૂજબ ગણતરી કરીએ તો 18,181 શેર X 430 રૂપિયા ડિવિડન્ડ = 78,17,830. એટલે કે 78 લાખ રૂપિયા થાય છે. હવે શેરના ભાવ મૂજબના 2.95 કરોડ રૂપિયામાં ડિવિડન્ડના 78 લાખ રૂપિયા ઉમેરી દઈએ તો કુલ રકમ 37386920 રૂપિયા થાય છે. એટલે કે લગભગ 3.74 કરોડ રૂપિયા.

6 / 6

Latest News Updates

Follow Us:
આરોપી તરલ ભટ્ટના વિશ્વાસુએ દીપે 600 ખાતાની માહિતી આપી હોવાનુ ખૂલ્યુ
આરોપી તરલ ભટ્ટના વિશ્વાસુએ દીપે 600 ખાતાની માહિતી આપી હોવાનુ ખૂલ્યુ
અમદાવાદની માઉન્ટ કાર્મેલ સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓને મોટી રાહત,
અમદાવાદની માઉન્ટ કાર્મેલ સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓને મોટી રાહત,
કારમાં ચોરખાના દ્વારા હરતુફરતુ ગોડાઉન બનાવ્યુ પણ પોલીસથી બચી ના શક્યો
કારમાં ચોરખાના દ્વારા હરતુફરતુ ગોડાઉન બનાવ્યુ પણ પોલીસથી બચી ના શક્યો
PM મોદીએ TV9 નેટવર્કના મંચ પરથી દેશમાં થયેલા વિકાસ કાર્યોની આપી માહિતી
PM મોદીએ TV9 નેટવર્કના મંચ પરથી દેશમાં થયેલા વિકાસ કાર્યોની આપી માહિતી
જુનાગઢ SOG તોડકાંડ કેસમાં તરલ ભટ્ટના સાગરીત દીપ શાહની ધરપકડ
જુનાગઢ SOG તોડકાંડ કેસમાં તરલ ભટ્ટના સાગરીત દીપ શાહની ધરપકડ
માંડવી ચેકપોસ્ટ પોલીસ તોડકાંડમાં ઉના પોલીસના પીઆઈ બાદ ASIની કરાઈ ધરપકડ
માંડવી ચેકપોસ્ટ પોલીસ તોડકાંડમાં ઉના પોલીસના પીઆઈ બાદ ASIની કરાઈ ધરપકડ
ભાવેણાવાસીઓની છેલ્લા 18 વર્ષની માગનો આવ્યો સુખદ અંત- વીડિયો
ભાવેણાવાસીઓની છેલ્લા 18 વર્ષની માગનો આવ્યો સુખદ અંત- વીડિયો
પંચમહાલના ગોધરામાંથી ઝડપાયું ગેસ રિફિલિંગ કૌભાંડ
પંચમહાલના ગોધરામાંથી ઝડપાયું ગેસ રિફિલિંગ કૌભાંડ
ગોંડલ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં ઘઉંની પુષ્કળ આવક, 2 કિમી સુધી ખેડૂતોની લાઈનો
ગોંડલ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં ઘઉંની પુષ્કળ આવક, 2 કિમી સુધી ખેડૂતોની લાઈનો
અખિલ ગુજરાત ખંડ સમય મંડળ મેદાનમાં, પેન્શન અને ભથ્થા સાથે આપવાની માગ
અખિલ ગુજરાત ખંડ સમય મંડળ મેદાનમાં, પેન્શન અને ભથ્થા સાથે આપવાની માગ
g clip-path="url(#clip0_868_265)">