કારને કેવી રીતે સાફ કરશો? 5 સ્ટેપમાં સમજો સ્ક્રેચ વગર કારની સફાઈ કેવી રીતે કરવી

કારની સફાઈ કર્યાના થોડા દિવસોમાં જ કાર ગંદી થઈ જાય છે. જો તમે કારને સામાન્ય કપડા અને પાણીથી સાફ કરો છો, તો બની શકે છે કે તમારી કાર પર નાના સ્ક્રેચ પડી જાય. કાર પર સ્ક્રેચ ન પડે તેના માટે અહીં આપેલા સ્ટેપને ફોલો કરશો તેનાથી બચી શકાય છે. ગંદી કાર પર સૌથી પહેલા પાણીની પાઈપ વડે પ્રેસરથી પાણી છાંટો.

Udaykrishna Trivedi
| Edited By: | Updated on: Nov 15, 2023 | 5:47 PM
કારની સફાઈ કર્યાના થોડા દિવસોમાં જ કાર ગંદી થઈ જાય છે. જો તમે કારને સામાન્ય કપડા અને પાણીથી સાફ કરો છો, તો બની શકે છે કે તમારી કાર પર નાના સ્ક્રેચ પડી જાય. કાર પર સ્ક્રેચ ન પડે તેના માટે અહીં આપેલા સ્ટેપને ફોલો કરશો તેનાથી બચી શકાય છે.

કારની સફાઈ કર્યાના થોડા દિવસોમાં જ કાર ગંદી થઈ જાય છે. જો તમે કારને સામાન્ય કપડા અને પાણીથી સાફ કરો છો, તો બની શકે છે કે તમારી કાર પર નાના સ્ક્રેચ પડી જાય. કાર પર સ્ક્રેચ ન પડે તેના માટે અહીં આપેલા સ્ટેપને ફોલો કરશો તેનાથી બચી શકાય છે.

1 / 6
ગંદી કાર પર સૌથી પહેલા પાણીની પાઈપ વડે પ્રેસરથી પાણી છાંટો. જો પાઈપ ન હોય તો થોડા વધુ પ્રમાણ પાણીનો છંટકાવ કરો. કારને ઉપરથી નીચેની તરફ પાણી નાંખો જેથી ગંદકી સરળતાથી નીકળી જાય.

ગંદી કાર પર સૌથી પહેલા પાણીની પાઈપ વડે પ્રેસરથી પાણી છાંટો. જો પાઈપ ન હોય તો થોડા વધુ પ્રમાણ પાણીનો છંટકાવ કરો. કારને ઉપરથી નીચેની તરફ પાણી નાંખો જેથી ગંદકી સરળતાથી નીકળી જાય.

2 / 6
કારને સાફ કરવા માટે બજારમાં મળતા શેમ્પૂનો ઉપયોગ કરો. કાર માટે બનેલા શેમ્પૂનું પી.એચ. લેવલ સામાન્ય હોય છે જેથી કારના કલરને કોઈ નુકસાન થતું નથી. કાર માટે બનેલા શેમ્પૂને પાણીમાં નાંખીને સારી રીતે કારની સફાઈ કરો.

કારને સાફ કરવા માટે બજારમાં મળતા શેમ્પૂનો ઉપયોગ કરો. કાર માટે બનેલા શેમ્પૂનું પી.એચ. લેવલ સામાન્ય હોય છે જેથી કારના કલરને કોઈ નુકસાન થતું નથી. કાર માટે બનેલા શેમ્પૂને પાણીમાં નાંખીને સારી રીતે કારની સફાઈ કરો.

3 / 6
શેમ્પૂ સુકાય ન જાય તનું ખાસ ધ્યાન રાખો અને ફરી પાણી નાંખો. જેનાથી ધૂળ કે માટી ચોંટેલી હશે તે નીકળી જશે.

શેમ્પૂ સુકાય ન જાય તનું ખાસ ધ્યાન રાખો અને ફરી પાણી નાંખો. જેનાથી ધૂળ કે માટી ચોંટેલી હશે તે નીકળી જશે.

4 / 6
સામાન્ય કપડા કરતા માઈક્રોફાઈબર કપડાનો ઉપયોગ કરો. કારને ઉપરથી નીચેની તરફ સાફ કરો. કાંચ સાફ કરવા માટે અલગ માઈક્રોફાઈબર કપડાનો ઉપયોગ કરો. કાર અને કાંચને હળવા હાથે સાફ કરો.

સામાન્ય કપડા કરતા માઈક્રોફાઈબર કપડાનો ઉપયોગ કરો. કારને ઉપરથી નીચેની તરફ સાફ કરો. કાંચ સાફ કરવા માટે અલગ માઈક્રોફાઈબર કપડાનો ઉપયોગ કરો. કાર અને કાંચને હળવા હાથે સાફ કરો.

5 / 6
કારને કેવી રીતે સાફ કરશો? 5 સ્ટેપમાં સમજો સ્ક્રેચ વગર કારની સફાઈ કેવી રીતે કરવી

6 / 6

Latest News Updates

Follow Us:
g clip-path="url(#clip0_868_265)">