બનાસકાંઠાના ડીસા APMCમાં બાજરાના મહત્તમ ભાવ રૂપિયા 2855 રહ્યા, જાણો જુદા-જુદા પાકના ભાવ

ગુજરાતના વિવિધ APMCમાં તારીખ : 09-07-2024 ના રોજ જુદા જુદા પાકના ભાવ શુ રહ્યા તે જાણો. ગુજરાતના વિવિધ APMCમાં અલગ અલગ પાકના ભાવ શુ રહ્યાં તે ખેડૂતો જાણી શકશે.

| Updated on: Jul 10, 2024 | 12:52 PM
કપાસના તા.09-07-2024ના રોજ APMCના ભાવ રૂ.5000 થી 7875 રહ્યા.

કપાસના તા.09-07-2024ના રોજ APMCના ભાવ રૂ.5000 થી 7875 રહ્યા.

1 / 6
મગફળીના તા.09-07-2024ના રોજ APMCના ભાવ રૂ.4250 થી 6555 રહ્યા.

મગફળીના તા.09-07-2024ના રોજ APMCના ભાવ રૂ.4250 થી 6555 રહ્યા.

2 / 6
પેડી (ચોખા)ના તા.09-07-2024ના રોજ APMCના ભાવ રૂ.1800 થી 2750 રહ્યા.

પેડી (ચોખા)ના તા.09-07-2024ના રોજ APMCના ભાવ રૂ.1800 થી 2750 રહ્યા.

3 / 6
ઘઉંના તા.09-07-2024ના રોજ APMCના ભાવ રૂ.2250 થી 3000 રહ્યા.

ઘઉંના તા.09-07-2024ના રોજ APMCના ભાવ રૂ.2250 થી 3000 રહ્યા.

4 / 6
બાજરાના તા.09-07-2024ના રોજ APMCના ભાવ રૂ.1610 થી 2855 રહ્યા.

બાજરાના તા.09-07-2024ના રોજ APMCના ભાવ રૂ.1610 થી 2855 રહ્યા.

5 / 6
જુવારના તા.09-07-2024ના રોજ APMCના ભાવ રૂ.2000 થી 5375 રહ્યા.

જુવારના તા.09-07-2024ના રોજ APMCના ભાવ રૂ.2000 થી 5375 રહ્યા.

6 / 6

Latest News Updates

Follow Us:
g clip-path="url(#clip0_868_265)">