મહેસાણાના વિસનગર APMCમાં કપાસના મહત્તમ ભાવ રૂપિયા 7730 રહ્યા, જાણો જુદા-જુદા પાકના ભાવ

ગુજરાતના વિવિધ APMCમાં તારીખ : 11-06-2024 ના રોજ જુદા જુદા પાકના ભાવ શુ રહ્યા તે જાણો. ગુજરાતના વિવિધ APMCમાં અલગ અલગ પાકના ભાવ શુ રહ્યાં તે ખેડૂતો જાણી શકશે.

| Updated on: Jun 12, 2024 | 7:52 AM
કપાસના તા.11-06-2024ના રોજ APMCના ભાવ રૂ.5000 થી 7730 રહ્યા.

કપાસના તા.11-06-2024ના રોજ APMCના ભાવ રૂ.5000 થી 7730 રહ્યા.

1 / 6
મગફળીના તા.11-06-2024ના રોજ APMCના ભાવ રૂ.4250 થી 6755 રહ્યા.

મગફળીના તા.11-06-2024ના રોજ APMCના ભાવ રૂ.4250 થી 6755 રહ્યા.

2 / 6
પેડી (ચોખા)ના તા.11-06-2024ના રોજ APMCના ભાવ રૂ.1750 થી 2625 રહ્યા.

પેડી (ચોખા)ના તા.11-06-2024ના રોજ APMCના ભાવ રૂ.1750 થી 2625 રહ્યા.

3 / 6
ઘઉંના તા.11-06-2024ના રોજ APMCના ભાવ રૂ.2005 થી 3200 રહ્યા.

ઘઉંના તા.11-06-2024ના રોજ APMCના ભાવ રૂ.2005 થી 3200 રહ્યા.

4 / 6
બાજરાના તા.11-06-2024ના રોજ APMCના ભાવ રૂ.1575 થી 2545 રહ્યા.

બાજરાના તા.11-06-2024ના રોજ APMCના ભાવ રૂ.1575 થી 2545 રહ્યા.

5 / 6
જુવારના તા.11-06-2024ના રોજ APMCના ભાવ રૂ.1725 થી 4950 રહ્યા.

જુવારના તા.11-06-2024ના રોજ APMCના ભાવ રૂ.1725 થી 4950 રહ્યા.

6 / 6

Latest News Updates

Follow Us:
g clip-path="url(#clip0_868_265)">