બેંકમાં ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ કરાવતા લોકો માટે સારા સમાચાર, આ બેંકે વ્યાજમાં કર્યો વધારો, જાણો તમને કેટલો ફાયદો થશે

બેંક જુદી-જુદી અવધિની 7 દિવસથી લઈને 10 વર્ષ સુધીની FD ઓફર કરે છે. સામાન્ય રોકાણકારો માટે વ્યાજ દરની વાત કરીએ તો 7 દિવસથી 14 દિવસ - 3.50 ટકા, 15 દિવસથી 30 દિવસ -3.50 ટકા, 31 દિવસથી 45 દિવસ - 3.75 ટકા, 46 દિવસથી 60 દિવસ - 4.75 ટકા અને 61 દિવસથી 90 દિવસ - 4.75 ટકા વ્યાજ છે.

| Updated on: Feb 10, 2024 | 1:40 PM
પ્રાઈવેટ સેક્ટરની ઈન્ડસઇન્ડ બેંકે 2 કરોડ રૂપિયાથી ઓછા રૂપિયાની ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ માટે વ્યાજ દરમાં વધારો કરવાની જાહેરાત કરી છે. ત્યારબાદ સામાન્ય રોકાણકારોને FD પર 3.50 ટકાથી લઈને 7.75 ટકા સુધીનું વ્યાજ મળશે. બેંક સિનિયર સીટીઝને 4 ટકાથી લઈને 8.25 ટકા સુધીનું વ્યાજ આપશે.

પ્રાઈવેટ સેક્ટરની ઈન્ડસઇન્ડ બેંકે 2 કરોડ રૂપિયાથી ઓછા રૂપિયાની ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ માટે વ્યાજ દરમાં વધારો કરવાની જાહેરાત કરી છે. ત્યારબાદ સામાન્ય રોકાણકારોને FD પર 3.50 ટકાથી લઈને 7.75 ટકા સુધીનું વ્યાજ મળશે. બેંક સિનિયર સીટીઝને 4 ટકાથી લઈને 8.25 ટકા સુધીનું વ્યાજ આપશે.

1 / 5
ઈન્ડસઇન્ડ બેંકના આ નવા વ્યાજ દર 6 ફેબ્રુઆરીથી લાગુ થઈ ગયા છે. બેંક જુદી-જુદી અવધિની 7 દિવસથી લઈને 10 વર્ષ સુધીની FD ઓફર કરે છે. સામાન્ય રોકાણકારો માટે વ્યાજ દરની વાત કરીએ તો 7 દિવસથી 14 દિવસ - 3.50 ટકા, 15 દિવસથી 30 દિવસ -3.50 ટકા, 31 દિવસથી 45 દિવસ - 3.75 ટકા, 46 દિવસથી 60 દિવસ - 4.75 ટકા અને 61 દિવસથી 90 દિવસ - 4.75 ટકા વ્યાજ છે.

ઈન્ડસઇન્ડ બેંકના આ નવા વ્યાજ દર 6 ફેબ્રુઆરીથી લાગુ થઈ ગયા છે. બેંક જુદી-જુદી અવધિની 7 દિવસથી લઈને 10 વર્ષ સુધીની FD ઓફર કરે છે. સામાન્ય રોકાણકારો માટે વ્યાજ દરની વાત કરીએ તો 7 દિવસથી 14 દિવસ - 3.50 ટકા, 15 દિવસથી 30 દિવસ -3.50 ટકા, 31 દિવસથી 45 દિવસ - 3.75 ટકા, 46 દિવસથી 60 દિવસ - 4.75 ટકા અને 61 દિવસથી 90 દિવસ - 4.75 ટકા વ્યાજ છે.

2 / 5
આ ઉપરાંત 91 દિવસથી 120 દિવસ - 4.75 ટકા, 121 દિવસથી 180 દિવસ - 5.00 ટકા, 181 દિવસથી 210 દિવસ - 5.85 ટકા, 211 દિવસથી 269 દિવસ - 6.10 ટકા, 270 દિવસથી 354 દિવસ - 6.35 ટકા, 355 દિવસ અથવા 364 દિવસ - 6.50 ટકા, 1 વર્ષથી 1 વર્ષથી ઓછા 6 મહિના - 7.75 ટકા, 1 વર્ષ 6 મહિનાથી 1 વર્ષથી ઓછા 7 મહિના - 7.75 ટકા અને 1 વર્ષ 7 મહિનાથી 2 વર્ષ - 7.75 ટકા વ્યાજ આપી રહી છે.

આ ઉપરાંત 91 દિવસથી 120 દિવસ - 4.75 ટકા, 121 દિવસથી 180 દિવસ - 5.00 ટકા, 181 દિવસથી 210 દિવસ - 5.85 ટકા, 211 દિવસથી 269 દિવસ - 6.10 ટકા, 270 દિવસથી 354 દિવસ - 6.35 ટકા, 355 દિવસ અથવા 364 દિવસ - 6.50 ટકા, 1 વર્ષથી 1 વર્ષથી ઓછા 6 મહિના - 7.75 ટકા, 1 વર્ષ 6 મહિનાથી 1 વર્ષથી ઓછા 7 મહિના - 7.75 ટકા અને 1 વર્ષ 7 મહિનાથી 2 વર્ષ - 7.75 ટકા વ્યાજ આપી રહી છે.

3 / 5
2 વર્ષથી વધુ 2 વર્ષ 1 મહિનો - 7.25 ટકા, 2 વર્ષથી વધુ 1 મહિનાથી 2 વર્ષથી ઓછા 6 મહિના - 7.25 ટકા, 2 વર્ષ 6 મહિનાથી 2 વર્ષથી ઓછા 9 મહિના - 7.25 ટકા, 2 વર્ષ 9 મહિનાથી 3 વર્ષ 3 મહિના - 7.25 ટકા, 3 વર્ષથી વધુ, 3 મહિનાથી 61 મહિનાથી નીચેના - 7.25 ટકા અને 61 મહિનાથી ઉપર વ્યાજ દર 7.00 ટકા છે.

2 વર્ષથી વધુ 2 વર્ષ 1 મહિનો - 7.25 ટકા, 2 વર્ષથી વધુ 1 મહિનાથી 2 વર્ષથી ઓછા 6 મહિના - 7.25 ટકા, 2 વર્ષ 6 મહિનાથી 2 વર્ષથી ઓછા 9 મહિના - 7.25 ટકા, 2 વર્ષ 9 મહિનાથી 3 વર્ષ 3 મહિના - 7.25 ટકા, 3 વર્ષથી વધુ, 3 મહિનાથી 61 મહિનાથી નીચેના - 7.25 ટકા અને 61 મહિનાથી ઉપર વ્યાજ દર 7.00 ટકા છે.

4 / 5
ઈન્ડસઇન્ડ બેંકની ઈન્ડસ ટેક્સ સેવર FD પર 7.25 ટકા વ્યાજ દર છે. આ ઉપરાંત બેંક વરિષ્ઠ નાગરિકોને 0.50 ટકા વધારાનું વ્યાજ આપી રહી છે. બેંક 1 વર્ષથી 1.5 વર્ષથી ઓછી એફડી પર મહત્તમ 8.25 ટકા વ્યાજ ઓફર કરી રહી છે. એક્સિસ બેંકે 2 કરોડ રૂપિયાથી ઓછી રકમની ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ પર વ્યાજ દરમાં વધારો કર્યો છે. બેંક 7 દિવસથી 10 વર્ષની FD પર 3.50 ટકાથી 7.20 ટકા સુધીનું વ્યાજ આપી રહી છે.

ઈન્ડસઇન્ડ બેંકની ઈન્ડસ ટેક્સ સેવર FD પર 7.25 ટકા વ્યાજ દર છે. આ ઉપરાંત બેંક વરિષ્ઠ નાગરિકોને 0.50 ટકા વધારાનું વ્યાજ આપી રહી છે. બેંક 1 વર્ષથી 1.5 વર્ષથી ઓછી એફડી પર મહત્તમ 8.25 ટકા વ્યાજ ઓફર કરી રહી છે. એક્સિસ બેંકે 2 કરોડ રૂપિયાથી ઓછી રકમની ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ પર વ્યાજ દરમાં વધારો કર્યો છે. બેંક 7 દિવસથી 10 વર્ષની FD પર 3.50 ટકાથી 7.20 ટકા સુધીનું વ્યાજ આપી રહી છે.

5 / 5

Latest News Updates

Follow Us:
g clip-path="url(#clip0_868_265)">