છોડની માવજત : રજા પર જાવ છો અને ફુલ-છોડની ચિંતા છે ? તો થઇ જાવ નિશ્ચિત, અજમાવો આ ટિપ્સ નહીં સુકાઇ ઘરનો બગીચો

જીવાતથી છુટકારો મેળવવા માટે સમયસર ખાતર અને જંતુનાશક દવાઓ વગેરે જરૂરી છે. પરંતુ આ બધા કરતા પાણીનું મહત્વ વધારે છે. તેથી જ જ્યારે આપણે રજાઓમાં ઘરની બહાર જવાનું વિચારીએ છીએ, ત્યારે આપણી સામે પ્રશ્ન એ થાય છે કે છોડને પાણી કોણ આપશે? જો તમે પણ આ સમસ્યાથી પરેશાન છો, તો કેટલીક સરળ ટિપ્સ તમને મદદ કરી શકે છે, અમને જણાવો કે કેવી રીતે?

| Updated on: Nov 08, 2023 | 12:30 PM
હવામાન ગમે તે હોય, માણસોની જેમ છોડને પણ પાણીની જરૂર હોય છે. ખાસ કરીને ઘરના બગીચાની ખાસ કાળજી લેવી પડે છે. જીવાતથી છુટકારો મેળવવા માટે સમયસર ખાતર અને જંતુનાશક દવાઓ વગેરે જરૂરી છે. પરંતુ આ બધા કરતા પાણીનું મહત્વ વધારે છે. તેથી જ જ્યારે આપણે રજાઓમાં ઘરની બહાર જવાનું વિચારીએ છીએ, ત્યારે આપણી સામે પ્રશ્ન એ થાય છે કે છોડને પાણી કોણ આપશે? જો તમે પણ આ સમસ્યાથી પરેશાન છો, તો કેટલીક સરળ ટિપ્સ તમને મદદ કરી શકે છે, અમને જણાવો કે કેવી રીતે?

હવામાન ગમે તે હોય, માણસોની જેમ છોડને પણ પાણીની જરૂર હોય છે. ખાસ કરીને ઘરના બગીચાની ખાસ કાળજી લેવી પડે છે. જીવાતથી છુટકારો મેળવવા માટે સમયસર ખાતર અને જંતુનાશક દવાઓ વગેરે જરૂરી છે. પરંતુ આ બધા કરતા પાણીનું મહત્વ વધારે છે. તેથી જ જ્યારે આપણે રજાઓમાં ઘરની બહાર જવાનું વિચારીએ છીએ, ત્યારે આપણી સામે પ્રશ્ન એ થાય છે કે છોડને પાણી કોણ આપશે? જો તમે પણ આ સમસ્યાથી પરેશાન છો, તો કેટલીક સરળ ટિપ્સ તમને મદદ કરી શકે છે, અમને જણાવો કે કેવી રીતે?

1 / 7
સ્ટ્રીંગ ડ્રિપ સિસ્ટમ બનાવો- જો તમે છોડ વાવવાના શોખીન છો, અને તમારા ઘરમાં ઘણા બધા છોડ છે, તો તમે સ્ટ્રીંગ વોટરિંગ સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરીને તમારા છોડને સ્વસ્થ રાખી શકો છો. આ તકનીકનો ઉપયોગ કરવા માટે, પહેલા એક કન્ટેનરને પાણીથી ભરો. હવે તેને તમારા છોડ સાથે મૂકો, અને દોરડું લો અને તેને પાણીથી ભરેલા કન્ટેનર સાથે જોડો. આ દોરડું છોડની જમીનથી સહેજ ઉપર હોવું જોઈએ જેથી પાણી સીધું છોડના મૂળ સુધી પહોંચી શકે. આ રીતે છોડના મૂળ સુધી પાણી સરખી રીતે પહોંચશે, જેના કારણે છોડનો વિકાસ સારો થશે અને પાણીની અછતની સમસ્યા પણ નહીં રહે.

સ્ટ્રીંગ ડ્રિપ સિસ્ટમ બનાવો- જો તમે છોડ વાવવાના શોખીન છો, અને તમારા ઘરમાં ઘણા બધા છોડ છે, તો તમે સ્ટ્રીંગ વોટરિંગ સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરીને તમારા છોડને સ્વસ્થ રાખી શકો છો. આ તકનીકનો ઉપયોગ કરવા માટે, પહેલા એક કન્ટેનરને પાણીથી ભરો. હવે તેને તમારા છોડ સાથે મૂકો, અને દોરડું લો અને તેને પાણીથી ભરેલા કન્ટેનર સાથે જોડો. આ દોરડું છોડની જમીનથી સહેજ ઉપર હોવું જોઈએ જેથી પાણી સીધું છોડના મૂળ સુધી પહોંચી શકે. આ રીતે છોડના મૂળ સુધી પાણી સરખી રીતે પહોંચશે, જેના કારણે છોડનો વિકાસ સારો થશે અને પાણીની અછતની સમસ્યા પણ નહીં રહે.

2 / 7
ડ્રિપ સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરો- બીજી રીત છે. જેમાં તમે પ્લાસ્ટિકની ખાલી બોટલ લો અને તેની ઉપર કેટલાક છિદ્રો કરો જેથી નીચેથી પાણી નીકળી શકે. પછી બોટલમાં પાણી ભરો, અને તમારા પ્લાન્ટની પાસે બોટલને ઊંધી કરો. જ્યારે બોટલને ઊંધી કરવામાં આવે છે, ત્યારે બોટલના છિદ્રોમાંથી પાણી છોડની નીચેની જમીનમાં ટપકશે. આનાથી, પાણી ધીમે ધીમે છોડના મૂળ સુધી પહોંચશે અને છોડને ભેજ આપવાનું ચાલુ રાખશે.

ડ્રિપ સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરો- બીજી રીત છે. જેમાં તમે પ્લાસ્ટિકની ખાલી બોટલ લો અને તેની ઉપર કેટલાક છિદ્રો કરો જેથી નીચેથી પાણી નીકળી શકે. પછી બોટલમાં પાણી ભરો, અને તમારા પ્લાન્ટની પાસે બોટલને ઊંધી કરો. જ્યારે બોટલને ઊંધી કરવામાં આવે છે, ત્યારે બોટલના છિદ્રોમાંથી પાણી છોડની નીચેની જમીનમાં ટપકશે. આનાથી, પાણી ધીમે ધીમે છોડના મૂળ સુધી પહોંચશે અને છોડને ભેજ આપવાનું ચાલુ રાખશે.

3 / 7
ભીના ટુવાલનો ઉપયોગ કરો- તમારા છોડમાં ભેજ જાળવવાની આ એક ખૂબ જ અનુકૂળ રીત છે. આ રીતે તમે તમારી ગેરહાજરીમાં પણ તમારા છોડની સંભાળ રાખી શકો છો. જો તમે એક અઠવાડિયા કે તેથી વધુ સમય માટે ઘરથી દૂર હોવ તો તમે વાસણના તળિયે ડ્રેનેજ છિદ્રો સાથે ભીનો ટુવાલ મૂકી શકો છો. આ સાથે, વાસણમાં એકઠું થયેલું પાણી ટુવાલમાં શોષાઈ જશે, જે તમારા છોડને ભેજ જાળવવામાં મદદ કરશે.

ભીના ટુવાલનો ઉપયોગ કરો- તમારા છોડમાં ભેજ જાળવવાની આ એક ખૂબ જ અનુકૂળ રીત છે. આ રીતે તમે તમારી ગેરહાજરીમાં પણ તમારા છોડની સંભાળ રાખી શકો છો. જો તમે એક અઠવાડિયા કે તેથી વધુ સમય માટે ઘરથી દૂર હોવ તો તમે વાસણના તળિયે ડ્રેનેજ છિદ્રો સાથે ભીનો ટુવાલ મૂકી શકો છો. આ સાથે, વાસણમાં એકઠું થયેલું પાણી ટુવાલમાં શોષાઈ જશે, જે તમારા છોડને ભેજ જાળવવામાં મદદ કરશે.

4 / 7
વોટર ક્રિસ્ટલનો ઉપયોગ કરો- વોટર ક્રિસ્ટલ રંગબેરંગી જેલી જેવું છે, જેને તમે ઓનલાઈન વેબસાઈટ પર જઈને ખરીદી શકો છો. તેની સૌથી મોટી વિશેષતા એ છે કે તે તેના વજન કરતા અનેક ગણું પાણી શોષી લે છે. તે પણ ધીમે ધીમે પાણી છોડતું રહે છે. આનો ઉપયોગ કરીને તમે કોઈપણ ટેન્શન વગર બહાર ફરવા જઈ શકો છો.

વોટર ક્રિસ્ટલનો ઉપયોગ કરો- વોટર ક્રિસ્ટલ રંગબેરંગી જેલી જેવું છે, જેને તમે ઓનલાઈન વેબસાઈટ પર જઈને ખરીદી શકો છો. તેની સૌથી મોટી વિશેષતા એ છે કે તે તેના વજન કરતા અનેક ગણું પાણી શોષી લે છે. તે પણ ધીમે ધીમે પાણી છોડતું રહે છે. આનો ઉપયોગ કરીને તમે કોઈપણ ટેન્શન વગર બહાર ફરવા જઈ શકો છો.

5 / 7
વોટરિંગ ગ્લોબનો ઉપયોગ કરો- વોટરિંગ ગ્લોબ એ એક ઉપયોગી સાધન છે જે છોડને યોગ્ય માત્રામાં પાણી આપવામાં મદદ કરે છે. આ સાધન કાચ અથવા પ્લાસ્ટિકના બલ્બના રૂપમાં છે જેની સાથે ફનલ જોડાયેલ છે. આ સાધનનો ઉપયોગ કરવો ખૂબ જ સરળ છે. તેનો ઉપયોગ કરવા માટે, તમારે કાચના બલ્બમાં પાણી ભરવું પડશે. પછી તમે તેને ઊંધું કરો અને વાસણની માટીમાં ફનલનો છેડો દાટી દો. આ સાધનમાંથી પાણી ધીમે ધીમે બહાર આવે છે, જે તમારા છોડને સતત ભેજ પૂરો પાડે છે.

વોટરિંગ ગ્લોબનો ઉપયોગ કરો- વોટરિંગ ગ્લોબ એ એક ઉપયોગી સાધન છે જે છોડને યોગ્ય માત્રામાં પાણી આપવામાં મદદ કરે છે. આ સાધન કાચ અથવા પ્લાસ્ટિકના બલ્બના રૂપમાં છે જેની સાથે ફનલ જોડાયેલ છે. આ સાધનનો ઉપયોગ કરવો ખૂબ જ સરળ છે. તેનો ઉપયોગ કરવા માટે, તમારે કાચના બલ્બમાં પાણી ભરવું પડશે. પછી તમે તેને ઊંધું કરો અને વાસણની માટીમાં ફનલનો છેડો દાટી દો. આ સાધનમાંથી પાણી ધીમે ધીમે બહાર આવે છે, જે તમારા છોડને સતત ભેજ પૂરો પાડે છે.

6 / 7
છોડને સૂર્યપ્રકાશથી દૂર રાખો- તમારા છોડને બહાર ખસેડતા પહેલા, તમે તેમને સીધા સૂર્યપ્રકાશથી દૂર રાખવાનો પ્રયાસ કરી શકો છો. આ તેમના સ્વાસ્થ્ય અને વૃદ્ધિ માટે વધુ સારું રહેશે કારણ કે સૂર્યપ્રકાશ જમીનમાંથી પાણીનું બાષ્પીભવન કરે છે અને તેના કારણે જમીન સુકાઈ જાય છે. ઉનાળામાં તમારા છોડને શેડ આપવા માટે તમે બગીચામાં શેડ નેટ લગાવી શકો છો.

છોડને સૂર્યપ્રકાશથી દૂર રાખો- તમારા છોડને બહાર ખસેડતા પહેલા, તમે તેમને સીધા સૂર્યપ્રકાશથી દૂર રાખવાનો પ્રયાસ કરી શકો છો. આ તેમના સ્વાસ્થ્ય અને વૃદ્ધિ માટે વધુ સારું રહેશે કારણ કે સૂર્યપ્રકાશ જમીનમાંથી પાણીનું બાષ્પીભવન કરે છે અને તેના કારણે જમીન સુકાઈ જાય છે. ઉનાળામાં તમારા છોડને શેડ આપવા માટે તમે બગીચામાં શેડ નેટ લગાવી શકો છો.

7 / 7

Latest News Updates

Follow Us:
g clip-path="url(#clip0_868_265)">