રાજકોટ APMCમાં કપાસના મહત્તમ ભાવ રૂપિયા 7880 રહ્યા, જાણો જુદા-જુદા પાકના ભાવ

ગુજરાતના વિવિધ APMCમાં તારીખ : 03-07-2024 ના રોજ જુદા જુદા પાકના ભાવ શુ રહ્યા તે જાણો. ગુજરાતના વિવિધ APMCમાં અલગ અલગ પાકના ભાવ શુ રહ્યાં તે ખેડૂતો જાણી શકશે.

| Updated on: Jul 04, 2024 | 8:03 AM
કપાસના તા.03-07-2024ના રોજ APMCના ભાવ રૂ.5000 થી 7880 રહ્યા.

કપાસના તા.03-07-2024ના રોજ APMCના ભાવ રૂ.5000 થી 7880 રહ્યા.

1 / 6
મગફળીના તા.03-07-2024ના રોજ APMCના ભાવ રૂ.4330 થી 6455 રહ્યા.

મગફળીના તા.03-07-2024ના રોજ APMCના ભાવ રૂ.4330 થી 6455 રહ્યા.

2 / 6
પેડી (ચોખા)ના તા.03-07-2024ના રોજ APMCના ભાવ રૂ.1640 થી 3500 રહ્યા.

પેડી (ચોખા)ના તા.03-07-2024ના રોજ APMCના ભાવ રૂ.1640 થી 3500 રહ્યા.

3 / 6
ઘઉંના તા.03-07-2024ના રોજ APMCના ભાવ રૂ.2200 થી 3200 રહ્યા.

ઘઉંના તા.03-07-2024ના રોજ APMCના ભાવ રૂ.2200 થી 3200 રહ્યા.

4 / 6
બાજરાના તા.03-07-2024ના રોજ APMCના ભાવ રૂ.1500 થી 2600 રહ્યા.

બાજરાના તા.03-07-2024ના રોજ APMCના ભાવ રૂ.1500 થી 2600 રહ્યા.

5 / 6
જુવારના તા.03-07-2024ના રોજ APMCના ભાવ રૂ.2000 થી 5340 રહ્યા.

જુવારના તા.03-07-2024ના રોજ APMCના ભાવ રૂ.2000 થી 5340 રહ્યા.

6 / 6

Latest News Updates

Follow Us:
g clip-path="url(#clip0_868_265)">