ડ્રાઇવિંગ ટેસ્ટ નહીં આપવાની વાત પર સરકારે કર્યો મોટો ખુલાસો, જાણો

કેન્દ્ર સરકારે સ્પષ્ટપણે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે માન્યતા પ્રાપ્ત ડ્રાઇવિંગ તાલીમ શાળાઓમાંથી તાલીમ લેનારાઓને ડ્રાઇવિંગ ટેસ્ટમાંથી મુક્તિ આપવામાં આવશે નહીં. વાસ્તવમાં, સરકાર તરફથી આ સ્પષ્ટતા એટલા માટે આવી છે કારણ કે કેટલાક અહેવાલોમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે અરજદારોને હવે RTOમાં ડ્રાઇવિંગ ટેસ્ટમાંથી પસાર થવાની જરૂર રહેશે નહીં.

| Updated on: Jun 03, 2024 | 10:54 PM
જે લોકો એમ વિચારતા હશે કે હવે ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ મેળવવા માટે RTOમાં ડ્રાઇવિંગ ટેસ્ટમાંથી પસાર થવું પડશે નહીં, તેમણે આ સમાચાર ખુલ્લી આખે, કાન અને મનથી વાંચવા જોઈએ. કેન્દ્ર સરકારે સ્પષ્ટ કરી દીધું છે કે 1 જૂનથી રેકગ્નાઈઝ્ડ ડ્રાઈવિંગ ટ્રેનિંગ સેન્ટર્સ (ADTC) અને ડ્રાઈવિંગ સ્કૂલના વર્તમાન નિયમોમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવશે નહીં.

જે લોકો એમ વિચારતા હશે કે હવે ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ મેળવવા માટે RTOમાં ડ્રાઇવિંગ ટેસ્ટમાંથી પસાર થવું પડશે નહીં, તેમણે આ સમાચાર ખુલ્લી આખે, કાન અને મનથી વાંચવા જોઈએ. કેન્દ્ર સરકારે સ્પષ્ટ કરી દીધું છે કે 1 જૂનથી રેકગ્નાઈઝ્ડ ડ્રાઈવિંગ ટ્રેનિંગ સેન્ટર્સ (ADTC) અને ડ્રાઈવિંગ સ્કૂલના વર્તમાન નિયમોમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવશે નહીં.

1 / 6
વાસ્તવમાં, અગાઉના મીડિયા અહેવાલોમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ માટે અરજી કરનારાઓએ હવે પ્રાદેશિક પરિવહન કાર્યાલયમાં ડ્રાઇવિંગ ટેસ્ટમાંથી પસાર થવાની જરૂર રહેશે નહીં. તેઓ માન્ય ખાનગી ડ્રાઇવિંગ સ્કૂલોમાં ડ્રાઇવિંગ ટેસ્ટ આપી શકે છે.

વાસ્તવમાં, અગાઉના મીડિયા અહેવાલોમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ માટે અરજી કરનારાઓએ હવે પ્રાદેશિક પરિવહન કાર્યાલયમાં ડ્રાઇવિંગ ટેસ્ટમાંથી પસાર થવાની જરૂર રહેશે નહીં. તેઓ માન્ય ખાનગી ડ્રાઇવિંગ સ્કૂલોમાં ડ્રાઇવિંગ ટેસ્ટ આપી શકે છે.

2 / 6
હાલના નિયમોમાં કોઈ ફેરફાર નથી: રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ અને હાઈવે મંત્રાલયે તેના સ્પષ્ટીકરણમાં કહ્યું છે કે 1 જૂનથી વર્તમાન નિયમોમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી.

હાલના નિયમોમાં કોઈ ફેરફાર નથી: રોડ ટ્રાન્સપોર્ટ અને હાઈવે મંત્રાલયે તેના સ્પષ્ટીકરણમાં કહ્યું છે કે 1 જૂનથી વર્તમાન નિયમોમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી.

3 / 6
રિપોર્ટમાં એવો પણ દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે ખાનગી ડ્રાઇવિંગ સ્કૂલના અરજદારોને ટેસ્ટ પાસ કર્યા બાદ પ્રમાણપત્ર મળશે. RTOમાં તપાસ કર્યા વિના ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ માટે અરજી કરવા માટે આનો ઉપયોગ કરી શકાય છે.

રિપોર્ટમાં એવો પણ દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે ખાનગી ડ્રાઇવિંગ સ્કૂલના અરજદારોને ટેસ્ટ પાસ કર્યા બાદ પ્રમાણપત્ર મળશે. RTOમાં તપાસ કર્યા વિના ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ માટે અરજી કરવા માટે આનો ઉપયોગ કરી શકાય છે.

4 / 6
ડ્રાઇવિંગ ટેસ્ટ ફરજિયાત: મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે મોટર વાહન (MV) અધિનિયમ, 1988 હેઠળ મોટર વાહન ચલાવવાની તાલીમ આપવા માટે શાળાઓના લાયસન્સ અને નિયમન માટેની જોગવાઈ છે. આ શાળાઓ સફળ તાલીમ પર પ્રમાણપત્રો જાહેર કરે છે. પરંતુ આ પ્રમાણપત્ર ધારકને ડ્રાઇવિંગ ટેસ્ટની આવશ્યકતામાંથી મુક્તિ આપતું નથી. મંત્રાલયે સ્પષ્ટ કર્યું કે ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ જારી કરવાની સત્તા લાયસન્સિંગ ઓથોરિટી પાસે રહેશે.

ડ્રાઇવિંગ ટેસ્ટ ફરજિયાત: મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે મોટર વાહન (MV) અધિનિયમ, 1988 હેઠળ મોટર વાહન ચલાવવાની તાલીમ આપવા માટે શાળાઓના લાયસન્સ અને નિયમન માટેની જોગવાઈ છે. આ શાળાઓ સફળ તાલીમ પર પ્રમાણપત્રો જાહેર કરે છે. પરંતુ આ પ્રમાણપત્ર ધારકને ડ્રાઇવિંગ ટેસ્ટની આવશ્યકતામાંથી મુક્તિ આપતું નથી. મંત્રાલયે સ્પષ્ટ કર્યું કે ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ જારી કરવાની સત્તા લાયસન્સિંગ ઓથોરિટી પાસે રહેશે.

5 / 6
ડ્રાઇવિંગ ટેસ્ટ શા માટે જરૂરી છે?: અમે તમને જણાવી દઈએ કે ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ માટે ડ્રાઇવિંગ ટેસ્ટ એ એક પ્રક્રિયા છે જે સુનિશ્ચિત કરવા માટે બનાવવામાં આવી છે કે તમે સુરક્ષિત રીતે અને કાયદા અનુસાર વાહન ચલાવી શકો છો. આ પરીક્ષાને સામાન્ય રીતે બે ભાગમાં વહેંચવામાં આવે છે, જેમાંથી એક લેખિત પરીક્ષા છે અને બીજી પ્રેક્ટિકલ પરીક્ષા છે, જેમાં ડ્રાઇવિંગ ટેસ્ટ પણ સામેલ છે.

ડ્રાઇવિંગ ટેસ્ટ શા માટે જરૂરી છે?: અમે તમને જણાવી દઈએ કે ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ માટે ડ્રાઇવિંગ ટેસ્ટ એ એક પ્રક્રિયા છે જે સુનિશ્ચિત કરવા માટે બનાવવામાં આવી છે કે તમે સુરક્ષિત રીતે અને કાયદા અનુસાર વાહન ચલાવી શકો છો. આ પરીક્ષાને સામાન્ય રીતે બે ભાગમાં વહેંચવામાં આવે છે, જેમાંથી એક લેખિત પરીક્ષા છે અને બીજી પ્રેક્ટિકલ પરીક્ષા છે, જેમાં ડ્રાઇવિંગ ટેસ્ટ પણ સામેલ છે.

6 / 6

Latest News Updates

Follow Us:
g clip-path="url(#clip0_868_265)">