રોજ 5 મિનિટ મહેનત કરીને ઉતારી શકાશે વજન, નિયમિત રીતે કરો આ કામ

Burn Belly Fat : વધતી ઊંમર, અયોગ્ય આહાર અને ખરાબ જીવનશૈલીના કારણે ઘણા લોકો વજન વધવાની સમસ્યાનો સામનો કરતા હોય છે. જો તમે રોજ 5 મિનિટ નીચે જણાવેલા કામ કરશો તો તમે ઝડપથી તમારુ વજન ઉતારી શકશો.

Jul 30, 2022 | 6:11 PM
TV9 GUJARATI

| Edited By: Abhigna Maisuria

Jul 30, 2022 | 6:11 PM

બેકવર્ડ લંજ - આ કસરત તમે 40 સેકેન્ડ સુધી કરી શકો છો. કમર પર હાથ મુકી ટટ્ટાર ઉભા રહો.તમારા કમર પર હાથ રાખીને સીધા ઊભા રહો.જમણો પગ આગળ અને ડાબો પગ પાછળ લો.હવે ડાબા પગના ઘૂંટણને વાળીને તેને જમીન પર આરામ કરો અને જમણા પગને પણ વાળો.હવે જમણા પગને પાછળ લઈ જાઓ અને તેના ઘૂંટણને જમીન પર રાખો અને ડાબા પગને આગળ વાળો.આ કસરત બંને પગ વડે કરો.વચ્ચે 2 સેકન્ડનો વિરામ લીધા પછી ફરી આ કસરત કરી શકો છો.

બેકવર્ડ લંજ - આ કસરત તમે 40 સેકેન્ડ સુધી કરી શકો છો. કમર પર હાથ મુકી ટટ્ટાર ઉભા રહો.તમારા કમર પર હાથ રાખીને સીધા ઊભા રહો.જમણો પગ આગળ અને ડાબો પગ પાછળ લો.હવે ડાબા પગના ઘૂંટણને વાળીને તેને જમીન પર આરામ કરો અને જમણા પગને પણ વાળો.હવે જમણા પગને પાછળ લઈ જાઓ અને તેના ઘૂંટણને જમીન પર રાખો અને ડાબા પગને આગળ વાળો.આ કસરત બંને પગ વડે કરો.વચ્ચે 2 સેકન્ડનો વિરામ લીધા પછી ફરી આ કસરત કરી શકો છો.

1 / 5
સ્ક્વોટ જમ્પ: સૌ પ્રથમ પગને એકથી દોઢ ફૂટના અંતરે ફેલાવો.શરીરના ઉપરના ભાગને સીધો રાખીને, જાંઘને વાળતી વખતે નીચે જાઓ.
હવે ખુરશી બેઠા હોવ તેવી સ્થિતિમાં આવો.અને ફોટોમાં બતાવ્યા મુજબ કૂદો. અને ફરી તે સ્થિતિમાં આવો .લગભગ 40 સેકન્ડ માટે આ કસરત કરી શકો છો.

સ્ક્વોટ જમ્પ: સૌ પ્રથમ પગને એકથી દોઢ ફૂટના અંતરે ફેલાવો.શરીરના ઉપરના ભાગને સીધો રાખીને, જાંઘને વાળતી વખતે નીચે જાઓ. હવે ખુરશી બેઠા હોવ તેવી સ્થિતિમાં આવો.અને ફોટોમાં બતાવ્યા મુજબ કૂદો. અને ફરી તે સ્થિતિમાં આવો .લગભગ 40 સેકન્ડ માટે આ કસરત કરી શકો છો.

2 / 5
એર સ્ક્વોટ: સીધા ઉભા રહો.શરીરને કડક રાખો અને હાથને આગળ લાવીને સીધા કરો.હવે ઘૂંટણને સહેજ વાળો અને જાંઘની મદદથી શરીરના ઉપરના ભાગને નીચે લાવો.થોડો સમય માટે આ સ્થિતિમાં રહો.હવે સામાન્ય સ્થિતિમાં પાછા આવો. આ કસરત 40 સેકેન્ડ માટે કરી શકો છો.

એર સ્ક્વોટ: સીધા ઉભા રહો.શરીરને કડક રાખો અને હાથને આગળ લાવીને સીધા કરો.હવે ઘૂંટણને સહેજ વાળો અને જાંઘની મદદથી શરીરના ઉપરના ભાગને નીચે લાવો.થોડો સમય માટે આ સ્થિતિમાં રહો.હવે સામાન્ય સ્થિતિમાં પાછા આવો. આ કસરત 40 સેકેન્ડ માટે કરી શકો છો.

3 / 5
ફોરવર્ડ લન્જ - સીધા ઉભા રહો.પગને આગળ અને પાછળ ખસેડતી વખતે, બંને પગ વચ્ચે 30 ડિગ્રીનો ખૂણો બનાવો. શરીરને તટ્ટાર કરો અને ધીમે ધીમે ઘૂંટણને નીચે કરો.હવે પાછળના પગને ધીરે ધીરે વાળો અને તેને જમીન પર આરામ કરો.થોડો સમય આ સ્થિતિમાં રહો.હવે આ પગને પાછો સીધો કરો.બંને પગ સાથે એકાંતરે કસરત કરો.

ફોરવર્ડ લન્જ - સીધા ઉભા રહો.પગને આગળ અને પાછળ ખસેડતી વખતે, બંને પગ વચ્ચે 30 ડિગ્રીનો ખૂણો બનાવો. શરીરને તટ્ટાર કરો અને ધીમે ધીમે ઘૂંટણને નીચે કરો.હવે પાછળના પગને ધીરે ધીરે વાળો અને તેને જમીન પર આરામ કરો.થોડો સમય આ સ્થિતિમાં રહો.હવે આ પગને પાછો સીધો કરો.બંને પગ સાથે એકાંતરે કસરત કરો.

4 / 5
ની ડ્રાઇવ- તમારા શરીરને દોડવાની સ્થિતિમાં રાખો.શરીરનો ઉપરનો ભાગ આગળ હોવો જોઈએ અને શરીર કમરની નીચે, એટલે કે પગ પાછળની તરફ હોવા જોઈએ.પગ આગળ અને બીજો પગ પાછળ હોવો જોઈએ.પાછળના પગને આગળ લઈ જાઓ અને તેને ઉપરની તરફ ઉઠાવતી વખતે તમારા બંને હાથને તમારા પગ વડે સ્પર્શ કરવાનો પ્રયાસ કરો.આ પ્રક્રિયાને 5 વખત પુનરાવર્તિત કરો.હવે આ કસરત બીજા પગથી કરો.

ની ડ્રાઇવ- તમારા શરીરને દોડવાની સ્થિતિમાં રાખો.શરીરનો ઉપરનો ભાગ આગળ હોવો જોઈએ અને શરીર કમરની નીચે, એટલે કે પગ પાછળની તરફ હોવા જોઈએ.પગ આગળ અને બીજો પગ પાછળ હોવો જોઈએ.પાછળના પગને આગળ લઈ જાઓ અને તેને ઉપરની તરફ ઉઠાવતી વખતે તમારા બંને હાથને તમારા પગ વડે સ્પર્શ કરવાનો પ્રયાસ કરો.આ પ્રક્રિયાને 5 વખત પુનરાવર્તિત કરો.હવે આ કસરત બીજા પગથી કરો.

5 / 5

Follow us on

Most Read Stories

Click on your DTH Provider to Add TV9 Gujarati