આ PF ખાતાધારકો માટે વાગી રહી છે ખતરાની ઘંટડી, 23 ફેબ્રુઆરી પછી ખાતું બંધ થઈ જશે !

RBI પછી હવે એમ્પ્લોઈઝ પ્રોવિડન્ટ ફંડ ઓર્ગેનાઈઝેશન એટલે કે EPFO ​​એ પણ Paytm પેમેન્ટ્સ બેંક સાથે જોડાયેલા ખાતાધારકોને તેમના ખાતા અપડેટ કરવા કહ્યું છે. જો તે નિર્ધારિત સમયમર્યાદા પહેલા તેનું એકાઉન્ટ અપડેટ નહીં કરે, તો તેના ખાતામાંથી દર મહિને કાપવામાં આવતી રકમ ફેબ્રુઆરી પછી બંધ થઈ જશે.

| Updated on: Feb 08, 2024 | 10:20 PM
RBI પછી હવે એમ્પ્લોઈઝ પ્રોવિડન્ટ ફંડ ઓર્ગેનાઈઝેશન એટલે કે EPFO ​​એ પણ Paytm પેમેન્ટ્સ બેંક સાથે જોડાયેલા ખાતાધારકોને તેમના ખાતા અપડેટ કરવા કહ્યું છે. જો તે નિર્ધારિત સમયમર્યાદા પહેલા તેનું એકાઉન્ટ અપડેટ નહીં કરે, તો તેના ખાતામાંથી દર મહિને કાપવામાં આવતી રકમ ફેબ્રુઆરી પછી બંધ થઈ જશે. RBI દ્વારા Paytm પેમેન્ટ્સ બેંકની સેવા પર પ્રતિબંધ લગાવ્યા બાદ આ આદેશ આવ્યો છે. ચાલો સમજીએ કે EPFOમાં નવું બેંક એકાઉન્ટ લિંક કરવાની સમય મર્યાદા શું છે અને તેનો ઉકેલ કેવી રીતે શોધી શકાય છે.

RBI પછી હવે એમ્પ્લોઈઝ પ્રોવિડન્ટ ફંડ ઓર્ગેનાઈઝેશન એટલે કે EPFO ​​એ પણ Paytm પેમેન્ટ્સ બેંક સાથે જોડાયેલા ખાતાધારકોને તેમના ખાતા અપડેટ કરવા કહ્યું છે. જો તે નિર્ધારિત સમયમર્યાદા પહેલા તેનું એકાઉન્ટ અપડેટ નહીં કરે, તો તેના ખાતામાંથી દર મહિને કાપવામાં આવતી રકમ ફેબ્રુઆરી પછી બંધ થઈ જશે. RBI દ્વારા Paytm પેમેન્ટ્સ બેંકની સેવા પર પ્રતિબંધ લગાવ્યા બાદ આ આદેશ આવ્યો છે. ચાલો સમજીએ કે EPFOમાં નવું બેંક એકાઉન્ટ લિંક કરવાની સમય મર્યાદા શું છે અને તેનો ઉકેલ કેવી રીતે શોધી શકાય છે.

1 / 5
RBI પછી હવે એમ્પ્લોઈઝ પ્રોવિડન્ટ ફંડ ઓર્ગેનાઈઝેશન એટલે કે EPFO ​​એ પણ Paytm પેમેન્ટ્સ બેંક સાથે જોડાયેલા EPF ખાતામાં ટ્રાન્ઝેક્શન કરવાનો ઈન્કાર કરી દીધો છે. એમ્પ્લોઈઝ પ્રોવિડન્ટ ફંડ ઓર્ગેનાઈઝેશને Paytm પેમેન્ટ્સ બેંક ખાતાઓ સાથે જોડાયેલા તમામ EPF ખાતાઓમાં જમા અથવા ક્રેડિટ વ્યવહારો બંધ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે.

RBI પછી હવે એમ્પ્લોઈઝ પ્રોવિડન્ટ ફંડ ઓર્ગેનાઈઝેશન એટલે કે EPFO ​​એ પણ Paytm પેમેન્ટ્સ બેંક સાથે જોડાયેલા EPF ખાતામાં ટ્રાન્ઝેક્શન કરવાનો ઈન્કાર કરી દીધો છે. એમ્પ્લોઈઝ પ્રોવિડન્ટ ફંડ ઓર્ગેનાઈઝેશને Paytm પેમેન્ટ્સ બેંક ખાતાઓ સાથે જોડાયેલા તમામ EPF ખાતાઓમાં જમા અથવા ક્રેડિટ વ્યવહારો બંધ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે.

2 / 5
EPFO એ 23 ફેબ્રુઆરી 2024 થી પેટીએમ પેમેન્ટ બેંક લિમિટેડ ખાતાઓ સાથે જોડાયેલા EPF ખાતાઓમાં દાવાઓની પતાવટ કરતા તેની તમામ ક્ષેત્રીય કચેરીઓને રોકી દીધી છે. જો તમારું EPF એકાઉન્ટ Paytm પેમેન્ટ્સ બેંક સાથે લિંક થયેલું છે. તેથી શક્ય તેટલી વહેલી તકે તેને અપડેટ કરો.

EPFO એ 23 ફેબ્રુઆરી 2024 થી પેટીએમ પેમેન્ટ બેંક લિમિટેડ ખાતાઓ સાથે જોડાયેલા EPF ખાતાઓમાં દાવાઓની પતાવટ કરતા તેની તમામ ક્ષેત્રીય કચેરીઓને રોકી દીધી છે. જો તમારું EPF એકાઉન્ટ Paytm પેમેન્ટ્સ બેંક સાથે લિંક થયેલું છે. તેથી શક્ય તેટલી વહેલી તકે તેને અપડેટ કરો.

3 / 5
8 ફેબ્રુઆરી 2024 થી, એમ્પ્લોઈઝ પ્રોવિડન્ટ ફંડ (EPFO) એ તેની ફીલ્ડ ઓફિસોને 23 ફેબ્રુઆરી 2024 થી Paytm પેમેન્ટ બેંક લિમિટેડ સાથે જોડાયેલા બેંક ખાતાઓ પર દાવા સ્વીકારવાનું બંધ કરવાની સલાહ આપી છે. એટલે કે, જો તમે PFમાંથી પૈસા ઉપાડવા માટે દાવો કરવાનું વિચારી રહ્યાં છો અને તમારું એકાઉન્ટ Paytm પેમેન્ટ્સ બેંક સાથે લિંક છે, તો તમે આમ કરી શકશો નહીં. તેથી, શક્ય તેટલી વહેલી તકે તમારું નવું બેંક એકાઉન્ટ અપડેટ કરો.

8 ફેબ્રુઆરી 2024 થી, એમ્પ્લોઈઝ પ્રોવિડન્ટ ફંડ (EPFO) એ તેની ફીલ્ડ ઓફિસોને 23 ફેબ્રુઆરી 2024 થી Paytm પેમેન્ટ બેંક લિમિટેડ સાથે જોડાયેલા બેંક ખાતાઓ પર દાવા સ્વીકારવાનું બંધ કરવાની સલાહ આપી છે. એટલે કે, જો તમે PFમાંથી પૈસા ઉપાડવા માટે દાવો કરવાનું વિચારી રહ્યાં છો અને તમારું એકાઉન્ટ Paytm પેમેન્ટ્સ બેંક સાથે લિંક છે, તો તમે આમ કરી શકશો નહીં. તેથી, શક્ય તેટલી વહેલી તકે તમારું નવું બેંક એકાઉન્ટ અપડેટ કરો.

4 / 5
તમને જણાવી દઈએ કે ભારતીય રિઝર્વ બેંક (RBI) એ પણ Paytm પેમેન્ટ બેંકને 29 ફેબ્રુઆરી, 2024 પછી જમા અને ક્રેડિટ ટ્રાન્ઝેક્શન બંધ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે. ગ્રાહકો 29 ફેબ્રુઆરી, 2024 સુધી ભંડોળ ઉપાડવા અને ક્રેડિટ મેળવવા માટે Paytm એપનો ઉપયોગ કરવાનું ચાલુ રાખી શકે છે. તે તારીખ પછી, ગ્રાહકો તેમના પેટીએમ પેમેન્ટ બેંક એકાઉન્ટ અથવા વૉલેટમાં પૈસા જમા કરાવી શકશે નહીં. તમામ ખાતાધારકોએ તેમના ખાતા બંધ કરીને બેલેન્સ ક્લિયર કરવાની જરૂર પડશે.

તમને જણાવી દઈએ કે ભારતીય રિઝર્વ બેંક (RBI) એ પણ Paytm પેમેન્ટ બેંકને 29 ફેબ્રુઆરી, 2024 પછી જમા અને ક્રેડિટ ટ્રાન્ઝેક્શન બંધ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે. ગ્રાહકો 29 ફેબ્રુઆરી, 2024 સુધી ભંડોળ ઉપાડવા અને ક્રેડિટ મેળવવા માટે Paytm એપનો ઉપયોગ કરવાનું ચાલુ રાખી શકે છે. તે તારીખ પછી, ગ્રાહકો તેમના પેટીએમ પેમેન્ટ બેંક એકાઉન્ટ અથવા વૉલેટમાં પૈસા જમા કરાવી શકશે નહીં. તમામ ખાતાધારકોએ તેમના ખાતા બંધ કરીને બેલેન્સ ક્લિયર કરવાની જરૂર પડશે.

5 / 5

Latest News Updates

Follow Us:
લોકસભા ચૂંટણીમાં ઉમેદવારની પસંદગી માટે ભાજપના કોઈ ખાસ નિયમો નહીં
લોકસભા ચૂંટણીમાં ઉમેદવારની પસંદગી માટે ભાજપના કોઈ ખાસ નિયમો નહીં
કપરાડા તાલુકામાં કમોસમી વરસાદ વરસ્યો
કપરાડા તાલુકામાં કમોસમી વરસાદ વરસ્યો
ત્રિશુળ ચોકમાં સર્જ્યો અકસ્માત, એકનું મોત, કાર ચાલક પોલીસ સકંજામાં
ત્રિશુળ ચોકમાં સર્જ્યો અકસ્માત, એકનું મોત, કાર ચાલક પોલીસ સકંજામાં
નવાપુરા પથ્થરમારા કેસમાં વધુ 5 આરોપીની ધરપકડ, કુલ 34 આરોપી સકંજામાં
નવાપુરા પથ્થરમારા કેસમાં વધુ 5 આરોપીની ધરપકડ, કુલ 34 આરોપી સકંજામાં
ડભોઇના કરાલીપુરા ગામમાં મકાનની દિવાલ ધરાશાયી,એક વ્યક્તિનું મોત
ડભોઇના કરાલીપુરા ગામમાં મકાનની દિવાલ ધરાશાયી,એક વ્યક્તિનું મોત
સાબરમતી નદીનું પ્રદૂષણ અટકાવવા AMCનો નિર્ણય
સાબરમતી નદીનું પ્રદૂષણ અટકાવવા AMCનો નિર્ણય
ધોરાજી પંથકમાં છવાયું ગાઢ ધુમ્મસ, ખેડૂતોના પાકને નુકસાન જવાની ભીંતિ
ધોરાજી પંથકમાં છવાયું ગાઢ ધુમ્મસ, ખેડૂતોના પાકને નુકસાન જવાની ભીંતિ
અમદાવાદના 130 વર્ષ જુના એલિસબ્રીજનું થશે રિડેવલપમેન્ટ
અમદાવાદના 130 વર્ષ જુના એલિસબ્રીજનું થશે રિડેવલપમેન્ટ
મોડાસાની ચાંદટેકરીમાં વીજ ક્નેક્શન કાપવા ગયેલા UGVCL કર્મચારી પર હુમલો
મોડાસાની ચાંદટેકરીમાં વીજ ક્નેક્શન કાપવા ગયેલા UGVCL કર્મચારી પર હુમલો
અરવલ્લીઃ અપહરણ કરી યુવતીની હત્યા કરવા મામલે આજીવન કેદની સજા
અરવલ્લીઃ અપહરણ કરી યુવતીની હત્યા કરવા મામલે આજીવન કેદની સજા
g clip-path="url(#clip0_868_265)">