શું તમને ખબર છે LPG ગેસ સિલિન્ડરમાં લખેલા આ નંબરોનું શું છે મહત્વ ? જાણવું છે જરૂરી

Interesting Facts: જો તમે એલપીજી ગેસ સિલિન્ડર પર કોડસ જોયા હશે. તે અંગ્રેજી અક્ષર A, B, C, Dથી શરૂ થાય છે. આ પછી નંબરો લખવામાં આવે છે.

Jan 03, 2022 | 12:29 PM
TV9 GUJARATI

| Edited By: Charmi Katira

Jan 03, 2022 | 12:29 PM

એલપીજી ગેસ સિલિન્ડર (LPG Gas Cylinder) આપણી રોજિંદી જરૂરિયાતોમાં સામેલ છે. કેટલાક દાયકાઓ પહેલા  તેના ઉપયોગને લઈને ડર અને શંકા રહેતી હતી, પરંતુ હવે ઉજ્જવલા યોજના દ્વારા, એલપીજી સિલિન્ડરનો ઉપયોગ ગરીબ પરિવારોમાં થવા લાગ્યો છે અને લોકો આરામદાયક બન્યા છે. જો કે, કેટલાક ખાસ સંજોગોમાં બેદરકારીના કારણે સિલિન્ડરમાં આગ અને વિસ્ફોટની ઘટનાઓ પણ સામે આવે છે. તો શું આ સિલિન્ડરોની પણ એક્સપાયરી ડેટ હોય છે?

એલપીજી ગેસ સિલિન્ડર (LPG Gas Cylinder) આપણી રોજિંદી જરૂરિયાતોમાં સામેલ છે. કેટલાક દાયકાઓ પહેલા તેના ઉપયોગને લઈને ડર અને શંકા રહેતી હતી, પરંતુ હવે ઉજ્જવલા યોજના દ્વારા, એલપીજી સિલિન્ડરનો ઉપયોગ ગરીબ પરિવારોમાં થવા લાગ્યો છે અને લોકો આરામદાયક બન્યા છે. જો કે, કેટલાક ખાસ સંજોગોમાં બેદરકારીના કારણે સિલિન્ડરમાં આગ અને વિસ્ફોટની ઘટનાઓ પણ સામે આવે છે. તો શું આ સિલિન્ડરોની પણ એક્સપાયરી ડેટ હોય છે?

1 / 5
શું તમે ક્યારેય તમારા ઘરમાં ઉપયોગમાં લેવાતા ગેસ સિલિન્ડર પર લખેલા નંબરો પર ધ્યાન આપ્યું છે? જો તમે નોંધ કરો છો તો સિલિન્ડરના ઉપરના ભાગમાં કેટલાક નંબરો પ્રિન્ટ થયેલા જોવા મળે છે. આ એક પ્રકારનો કોડ છે. જે સુરક્ષા હેતુ માટે સિલિન્ડર પર પ્રિન્ટ કરવામાં આવે છે. આ કોડ્સમાં એક પ્રકારનું 'સિક્રેટ' છુપાયેલું છે અને આ કોડ્સ જણાવે છે કે આ સિલિન્ડર કેટલા સમય સુધી ઉપયોગમાં લેવા યોગ્ય રહેશે નહીં.

શું તમે ક્યારેય તમારા ઘરમાં ઉપયોગમાં લેવાતા ગેસ સિલિન્ડર પર લખેલા નંબરો પર ધ્યાન આપ્યું છે? જો તમે નોંધ કરો છો તો સિલિન્ડરના ઉપરના ભાગમાં કેટલાક નંબરો પ્રિન્ટ થયેલા જોવા મળે છે. આ એક પ્રકારનો કોડ છે. જે સુરક્ષા હેતુ માટે સિલિન્ડર પર પ્રિન્ટ કરવામાં આવે છે. આ કોડ્સમાં એક પ્રકારનું 'સિક્રેટ' છુપાયેલું છે અને આ કોડ્સ જણાવે છે કે આ સિલિન્ડર કેટલા સમય સુધી ઉપયોગમાં લેવા યોગ્ય રહેશે નહીં.

2 / 5
જો તમે આ કોડ્સ જુઓ, તો તે અંગ્રેજીના A, B, C, D અક્ષરથી શરૂ થાય છે. આ પછી નંબરો પ્રિન્ટ થાય છે. અંગ્રેજીમાં અક્ષરો વર્ષના 12 મહિના સાથે સંબંધિત છે, એટલે કે એક અક્ષર ત્રણ મહિના સૂચવે છે. તે પછીની સંખ્યા સિલિન્ડરના નિર્માણનું વર્ષ દર્શાવે છે. આ રીતે આ કોડ જણાવે છે કે તમારા ઘરમાં જે સિલિન્ડર છે તેની એક્સપાયરી ડેટ શું છે.

જો તમે આ કોડ્સ જુઓ, તો તે અંગ્રેજીના A, B, C, D અક્ષરથી શરૂ થાય છે. આ પછી નંબરો પ્રિન્ટ થાય છે. અંગ્રેજીમાં અક્ષરો વર્ષના 12 મહિના સાથે સંબંધિત છે, એટલે કે એક અક્ષર ત્રણ મહિના સૂચવે છે. તે પછીની સંખ્યા સિલિન્ડરના નિર્માણનું વર્ષ દર્શાવે છે. આ રીતે આ કોડ જણાવે છે કે તમારા ઘરમાં જે સિલિન્ડર છે તેની એક્સપાયરી ડેટ શું છે.

3 / 5
A અક્ષરનો ઉપયોગ જાન્યુઆરી, ફેબ્રુઆરી અને માર્ચ મહિના માટે થાય છે. B અક્ષર એપ્રિલ, મે અને જૂન દર્શાવે છે. અક્ષર C જુલાઈ, ઓગસ્ટ અને સપ્ટેમ્બર સૂચવે છે, જ્યારે D ઓક્ટોબર, નંબર અને ડિસેમ્બર માટે વપરાય છે. અક્ષર પછીનો અંક વર્ષ સૂચવે છે. એટલે કે, જો સિલિન્ડર પર A.23 લખેલું હોય, તો તેનો અર્થ એ છે કે સિલિન્ડર 2023 ના પહેલા ક્વાર્ટરમાં સમાપ્ત થવા જઈ રહ્યું છે.

A અક્ષરનો ઉપયોગ જાન્યુઆરી, ફેબ્રુઆરી અને માર્ચ મહિના માટે થાય છે. B અક્ષર એપ્રિલ, મે અને જૂન દર્શાવે છે. અક્ષર C જુલાઈ, ઓગસ્ટ અને સપ્ટેમ્બર સૂચવે છે, જ્યારે D ઓક્ટોબર, નંબર અને ડિસેમ્બર માટે વપરાય છે. અક્ષર પછીનો અંક વર્ષ સૂચવે છે. એટલે કે, જો સિલિન્ડર પર A.23 લખેલું હોય, તો તેનો અર્થ એ છે કે સિલિન્ડર 2023 ના પહેલા ક્વાર્ટરમાં સમાપ્ત થવા જઈ રહ્યું છે.

4 / 5
જેમ ખાદ્યપદાર્થો અને અન્ય વસ્તુઓની એક્સપાયરી ડેટ હોય છે, તેવી જ રીતે આ એલપીજી સિલિન્ડરની પણ એક્સપાયરી ડેટ હોય છે. હવે જો કોઈપણ સિલિન્ડર પર B.25 લખેલું હોય, તો તેનો અર્થ એ છે કે તમારું સિલિન્ડર એપ્રિલ, મે અથવા જૂન 2025માં એક્સપાયર થવા જઈ રહ્યું છે. જો કે, એ જરૂરી નથી કે સિલિન્ડર સંપૂર્ણપણે ઉપયોગમાં લેવા યોગ્ય ન હોય. પરંતુ તેમનું પરીક્ષણ જરૂરી છે. એટલે કે, આ કોડ્સ સિલિન્ડરની જરૂરી ટેસ્ટિંગ તારીખ પણ જણાવે છે.

જેમ ખાદ્યપદાર્થો અને અન્ય વસ્તુઓની એક્સપાયરી ડેટ હોય છે, તેવી જ રીતે આ એલપીજી સિલિન્ડરની પણ એક્સપાયરી ડેટ હોય છે. હવે જો કોઈપણ સિલિન્ડર પર B.25 લખેલું હોય, તો તેનો અર્થ એ છે કે તમારું સિલિન્ડર એપ્રિલ, મે અથવા જૂન 2025માં એક્સપાયર થવા જઈ રહ્યું છે. જો કે, એ જરૂરી નથી કે સિલિન્ડર સંપૂર્ણપણે ઉપયોગમાં લેવા યોગ્ય ન હોય. પરંતુ તેમનું પરીક્ષણ જરૂરી છે. એટલે કે, આ કોડ્સ સિલિન્ડરની જરૂરી ટેસ્ટિંગ તારીખ પણ જણાવે છે.

5 / 5

Follow us on

Most Read Stories

Click on your DTH Provider to Add TV9 Gujarati