ઉનાળામાં રેફ્રિજરેટરને કેટલા નંબર પર સેટ કરવું જોઈએ? અહી જાણો સેટિંગ્સની રીત

રેફ્રિજરેટરને સિઝન પ્રમાણે ચલાવવા માટે તેને અલગ-અલગ મોડ આપવામાં આવે છે. જો તમે દરેક સિઝનમાં આ મોડ્સ અનુસાર રેફ્રિજરેટરનો ઉપયોગ કરશો તો તમને કોઈ પણ પ્રકારની સમસ્યા નહીં થાય, પરંતુ જો તમે આ મોડ્સ અનુસાર રેફ્રિજરેટર ન ચલાવો તો તમને મોટું નુકસાન થઈ શકે છે.

| Updated on: Apr 04, 2024 | 9:05 PM
રેફ્રિજરેટરનો ઉપયોગ હવે ઉનાળો, શિયાળો અને વરસાદ ત્રણેય ઋતુઓમાં થાય છે, જેમાં ઉનાળામાં રેફ્રિજરેટરનો સૌથી વધુ ઉપયોગ થાય છે. ઉનાળાની ઋતુમાં બચેલો ખોરાક, ફળો, શાકભાજી અને દૂધ અને દહીંને રેફ્રિજરેટરમાં સુરક્ષિત રાખી શકાય છે. આ સાથે, રેફ્રિજરેટરનો ઉપયોગ પાણી, રસ અને બરફને ઠંડુ કરવા માટે પણ કરવામાં આવે છે, પરંતુ ઘણી વખત ઉનાળામાં, વપરાશકર્તાઓ તેમના રેફ્રિજરેટરનો સંપૂર્ણ ઝડપે ઉપયોગ કરે છે. જે ખોટું છે. તેથી, અમે તમારા માટે ઉનાળામાં રેફ્રિજરેટરનો ઉપયોગ કરવાની ટિપ્સ જણાવીએ.

રેફ્રિજરેટરનો ઉપયોગ હવે ઉનાળો, શિયાળો અને વરસાદ ત્રણેય ઋતુઓમાં થાય છે, જેમાં ઉનાળામાં રેફ્રિજરેટરનો સૌથી વધુ ઉપયોગ થાય છે. ઉનાળાની ઋતુમાં બચેલો ખોરાક, ફળો, શાકભાજી અને દૂધ અને દહીંને રેફ્રિજરેટરમાં સુરક્ષિત રાખી શકાય છે. આ સાથે, રેફ્રિજરેટરનો ઉપયોગ પાણી, રસ અને બરફને ઠંડુ કરવા માટે પણ કરવામાં આવે છે, પરંતુ ઘણી વખત ઉનાળામાં, વપરાશકર્તાઓ તેમના રેફ્રિજરેટરનો સંપૂર્ણ ઝડપે ઉપયોગ કરે છે. જે ખોટું છે. તેથી, અમે તમારા માટે ઉનાળામાં રેફ્રિજરેટરનો ઉપયોગ કરવાની ટિપ્સ જણાવીએ.

1 / 6
આ ટ્રિકમાં અમે તમને જણાવીશું કે ઉનાળાની ઋતુમાં રેફ્રિજરેટરને કઈ ઝડપે ચલાવવી જોઈએ. જો તમે અહીં જણાવેલી ટિપ્સ ફોલો કરશો તો તમારું રેફ્રિજરેટર પણ સારું કામ કરશે. આ ઉપરાંત, તમે તેની સેવા પર થતા ખર્ચમાં બચત કરશો અને તમારે વીજળીનું બિલ પણ ઓછું ચૂકવવું પડશે. તો ચાલો જાણીએ કે ઉનાળામાં રેફ્રિજરેટરને કેટલી ઝડપે ચલાવવા જોઈએ.

આ ટ્રિકમાં અમે તમને જણાવીશું કે ઉનાળાની ઋતુમાં રેફ્રિજરેટરને કઈ ઝડપે ચલાવવી જોઈએ. જો તમે અહીં જણાવેલી ટિપ્સ ફોલો કરશો તો તમારું રેફ્રિજરેટર પણ સારું કામ કરશે. આ ઉપરાંત, તમે તેની સેવા પર થતા ખર્ચમાં બચત કરશો અને તમારે વીજળીનું બિલ પણ ઓછું ચૂકવવું પડશે. તો ચાલો જાણીએ કે ઉનાળામાં રેફ્રિજરેટરને કેટલી ઝડપે ચલાવવા જોઈએ.

2 / 6
હવે માર્કેટમાં જે રેફ્રિજરેટર્સ આવી રહ્યા છે તે એકદમ હાઇટેક છે. આ રેફ્રિજરેટર્સમાં ઘણા મોડ આપવામાં આવ્યા છે, જેમાં તમને ઉનાળા, શિયાળા અને વરસાદ માટે અલગ-અલગ મોડ આપવામાં આવ્યા છે. આવી સ્થિતિમાં, જો તમે ઉનાળામાં રેફ્રિજરેટરનો ઉપયોગ કરી રહ્યાં છો, તો તમે તેને સમર મોડમાં સક્રિય કરી શકો છો. તમને જણાવી દઈએ કે રેફ્રિજરેટરનો સમર મોડ સૌથી ઝડપી હોય છે, જેમાં રેફ્રિજરેટરની અંદર ઠંડક ઝડપથી થાય છે. આ ઉપરાંત બરફ પણ ઝડપથી જામી જાય છે. Summer મોડમાં, રેફ્રિજરેટર Winter અને monsoon મોડ કરતાં વધુ વીજળી વાપરે છે, પરંતુ તે તેને હંમેશ ઊંચાઈએ ચલાવવા કરતાં ઓછી વીજળી વાપરે છે. આવી સ્થિતિમાં, જો તમે રેફ્રિજરેટરને સમર મોડ પર ચલાવો છો, તો તમે સેવા અને વીજળીના ખર્ચમાં બચત કરશો.

હવે માર્કેટમાં જે રેફ્રિજરેટર્સ આવી રહ્યા છે તે એકદમ હાઇટેક છે. આ રેફ્રિજરેટર્સમાં ઘણા મોડ આપવામાં આવ્યા છે, જેમાં તમને ઉનાળા, શિયાળા અને વરસાદ માટે અલગ-અલગ મોડ આપવામાં આવ્યા છે. આવી સ્થિતિમાં, જો તમે ઉનાળામાં રેફ્રિજરેટરનો ઉપયોગ કરી રહ્યાં છો, તો તમે તેને સમર મોડમાં સક્રિય કરી શકો છો. તમને જણાવી દઈએ કે રેફ્રિજરેટરનો સમર મોડ સૌથી ઝડપી હોય છે, જેમાં રેફ્રિજરેટરની અંદર ઠંડક ઝડપથી થાય છે. આ ઉપરાંત બરફ પણ ઝડપથી જામી જાય છે. Summer મોડમાં, રેફ્રિજરેટર Winter અને monsoon મોડ કરતાં વધુ વીજળી વાપરે છે, પરંતુ તે તેને હંમેશ ઊંચાઈએ ચલાવવા કરતાં ઓછી વીજળી વાપરે છે. આવી સ્થિતિમાં, જો તમે રેફ્રિજરેટરને સમર મોડ પર ચલાવો છો, તો તમે સેવા અને વીજળીના ખર્ચમાં બચત કરશો.

3 / 6
હાલમાં માર્કેટમાં ઇન્વર્ટર રેફ્રિજરેટર્સ આવી રહ્યા છે. આ રેફ્રિજરેટર્સ સામાન્ય ફ્રીજ કરતાં ઓછી વીજળી વાપરે છે. જો તમે નવું ફ્રિજ ખરીદવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો તમારે ફક્ત ઇન્વર્ટર ફ્રિજ ખરીદવું જોઈએ. જેથી તમારી વીજળીનો વપરાશ ઓછો થઈ શકે અને તમે વધુમાં વધુ પૈસા બચાવી શકો.

હાલમાં માર્કેટમાં ઇન્વર્ટર રેફ્રિજરેટર્સ આવી રહ્યા છે. આ રેફ્રિજરેટર્સ સામાન્ય ફ્રીજ કરતાં ઓછી વીજળી વાપરે છે. જો તમે નવું ફ્રિજ ખરીદવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો તમારે ફક્ત ઇન્વર્ટર ફ્રિજ ખરીદવું જોઈએ. જેથી તમારી વીજળીનો વપરાશ ઓછો થઈ શકે અને તમે વધુમાં વધુ પૈસા બચાવી શકો.

4 / 6
જો તમારા ઘરમાં સામાન્ય રેફ્રિજરેટર છે, તો તમારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. કારણ કે સામાન્ય રેફ્રિજરેટરમાં તમને કૂલિંગ સ્પીડની સુવિધા આપવામાં આવે છે. આવી સ્થિતિમાં, તમે ઉનાળાની ઋતુમાં રેફ્રિજરેટરને ઓલ હાઈ કરતા થોડું નીચું રાખીને ચલાવી શકો છો. આમ કરવાથી તમારું રેફ્રિજરેટર લાંબા સમય સુધી ચાલશે. આ ઉપરાંત વીજળીની પણ બચત થશે.

જો તમારા ઘરમાં સામાન્ય રેફ્રિજરેટર છે, તો તમારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. કારણ કે સામાન્ય રેફ્રિજરેટરમાં તમને કૂલિંગ સ્પીડની સુવિધા આપવામાં આવે છે. આવી સ્થિતિમાં, તમે ઉનાળાની ઋતુમાં રેફ્રિજરેટરને ઓલ હાઈ કરતા થોડું નીચું રાખીને ચલાવી શકો છો. આમ કરવાથી તમારું રેફ્રિજરેટર લાંબા સમય સુધી ચાલશે. આ ઉપરાંત વીજળીની પણ બચત થશે.

5 / 6
લોકો એવું વિચારે છે કે જો તમે રેફ્રિજરેટરને ખૂબ ઊંચા તાપમાને એટલે કે ખૂબ જ ઠંડા તાપમાનમાં રાખો છો તો ઠંડકને કારણે ખોરાક સંપૂર્ણપણે તાજો રહેશે. પરંતુ એવું નથી, કારણ કે તમે જોયું જ હશે કે ઝડપથી ઠંડકને કારણે ખોરાક પર બરફનું પડ દેખાય છે અને ખોરાક બગડી જાય છે. તે જ સમયે, રેફ્રિજરેટરને સંપૂર્ણ પાવર પર ચલાવવાથી પણ વધુ વીજળીનો વપરાશ થાય છે. આ ઉપરાંત, તમારે વધુ વીજળીનું બિલ પણ ચૂકવવું પડશે. (All Photos _ Canva)

લોકો એવું વિચારે છે કે જો તમે રેફ્રિજરેટરને ખૂબ ઊંચા તાપમાને એટલે કે ખૂબ જ ઠંડા તાપમાનમાં રાખો છો તો ઠંડકને કારણે ખોરાક સંપૂર્ણપણે તાજો રહેશે. પરંતુ એવું નથી, કારણ કે તમે જોયું જ હશે કે ઝડપથી ઠંડકને કારણે ખોરાક પર બરફનું પડ દેખાય છે અને ખોરાક બગડી જાય છે. તે જ સમયે, રેફ્રિજરેટરને સંપૂર્ણ પાવર પર ચલાવવાથી પણ વધુ વીજળીનો વપરાશ થાય છે. આ ઉપરાંત, તમારે વધુ વીજળીનું બિલ પણ ચૂકવવું પડશે. (All Photos _ Canva)

6 / 6

Latest News Updates

Follow Us:
ઈસ્કોન મંદિરમાં થઈ ચોરી, ભગવાનના ઘરેણા ચોરી ચોર થયા ફરાર- Video
ઈસ્કોન મંદિરમાં થઈ ચોરી, ભગવાનના ઘરેણા ચોરી ચોર થયા ફરાર- Video
રાજકોટના ઢોરવાડામાં ગાયોની દુર્દશા, ગંદકી વચ્ચે કણસતી ગાયો- Video
રાજકોટના ઢોરવાડામાં ગાયોની દુર્દશા, ગંદકી વચ્ચે કણસતી ગાયો- Video
પ્રચાર દરમિયાન રૂપાલાએ કરી શાયરી તો રજપૂતોએ કહ્યુ શરમ કરો રૂપાલા-Video
પ્રચાર દરમિયાન રૂપાલાએ કરી શાયરી તો રજપૂતોએ કહ્યુ શરમ કરો રૂપાલા-Video
પૂર્વ સાંસદ સોમા પટેલના રાજીનામા પર કોંગ્રેસે આપી આ પ્રતિક્રિયા- Video
પૂર્વ સાંસદ સોમા પટેલના રાજીનામા પર કોંગ્રેસે આપી આ પ્રતિક્રિયા- Video
વિષમ વાતાવરણે કેરીના પાકને પહોંચાડ્યુ નુકસાન, ઉત્પાદનમાં થયો ઘટાડો
વિષમ વાતાવરણે કેરીના પાકને પહોંચાડ્યુ નુકસાન, ઉત્પાદનમાં થયો ઘટાડો
કેરીના રસીયાઓની બગડશે મજા, કમોસમી વરસાદને કારણે કેરીને નુકસાનની ભીતિ
કેરીના રસીયાઓની બગડશે મજા, કમોસમી વરસાદને કારણે કેરીને નુકસાનની ભીતિ
રુપાલા વિરુદ્ધના ક્ષત્રિય આંદોલનમાં પડી તિરાડ ! કાઠી સમાજનો મળ્યો ટેકો
રુપાલા વિરુદ્ધના ક્ષત્રિય આંદોલનમાં પડી તિરાડ ! કાઠી સમાજનો મળ્યો ટેકો
જમ્મુ કાશ્મીરમાં પેઢી દર પેઢીનું શાસન ખતમ : PM મોદી
જમ્મુ કાશ્મીરમાં પેઢી દર પેઢીનું શાસન ખતમ : PM મોદી
કાલાવડમાં કરાયું પરશોત્તમ રુપાલાના પૂતળાનું દહન
કાલાવડમાં કરાયું પરશોત્તમ રુપાલાના પૂતળાનું દહન
સીમ કાર્ડના કાળા કારોબારનો પર્દાફાશ, 3 આરોપીની ધરપકડ
સીમ કાર્ડના કાળા કારોબારનો પર્દાફાશ, 3 આરોપીની ધરપકડ
g clip-path="url(#clip0_868_265)">