બે, ત્રણ કે ચાર, જાણો દિવસમાં કેટલી વાર ખાવું જોઈએ? આ રીતે ખાશો તો રહેશો સ્વસ્થ અને ફિટ

તમે શું ખાઓ છો તેના પર નજર રાખવા ઉપરાંત તમે દિવસમાં કેટલી અને કેટલી વાર ખાઓ છો તેનો ટ્રેક રાખવો પણ જરૂરી છે. આયુર્વેદ પાચન અગ્નિને જાળવી રાખવાનું સૂચન કરે છે. જ્યારે તમને ખરેખર ભૂખ લાગે ત્યારે જ ખાવાથી આ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. તેણે કહ્યું, જો તમે એવા વ્યક્તિ છો જે દિવસમાં 4-5 વખત કરતાં વધુ ખાય છે, તો ખાતરી કરો કે તમે ભૂખ્યા હોવ ત્યારે જ આવું ઓછું કરો છો.

| Updated on: Feb 06, 2024 | 10:55 AM
સારા સ્વાસ્થ્ય માટે, વ્યક્તિએ ખાવાની આદતો પર વિશેષ ધ્યાન આપવું જોઈએ . આજના વ્યસ્ત જીવનમાં લોકો માટે પોતાની ખાનપાનનું ધ્યાન રાખવું ખૂબ જ મુશ્કેલ બની ગયું છે. માત્ર પૌષ્ટિક ખોરાક જ નહીં, પણ જમવાના સમય અને દિવસમાં કેટલી વાર ખાવું તે પણ ધ્યાનમાં રાખવું. આયુર્વેદમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે વ્યક્તિએ દિવસમાં કેટલી વાર ખાવું જોઈએ. તો ચાલો જાણીએ કે દિવસમાં કેટલી વાર અને સારા સ્વાસ્થ્ય માટે ક્યારે ખાવું જોઈએ.(ફોટો ક્રેડિટ- સોશિયલ મીડિયા)

સારા સ્વાસ્થ્ય માટે, વ્યક્તિએ ખાવાની આદતો પર વિશેષ ધ્યાન આપવું જોઈએ . આજના વ્યસ્ત જીવનમાં લોકો માટે પોતાની ખાનપાનનું ધ્યાન રાખવું ખૂબ જ મુશ્કેલ બની ગયું છે. માત્ર પૌષ્ટિક ખોરાક જ નહીં, પણ જમવાના સમય અને દિવસમાં કેટલી વાર ખાવું તે પણ ધ્યાનમાં રાખવું. આયુર્વેદમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે વ્યક્તિએ દિવસમાં કેટલી વાર ખાવું જોઈએ. તો ચાલો જાણીએ કે દિવસમાં કેટલી વાર અને સારા સ્વાસ્થ્ય માટે ક્યારે ખાવું જોઈએ.(ફોટો ક્રેડિટ- સોશિયલ મીડિયા)

1 / 6
 આયુર્વેદમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે વ્યક્તિએ દિવસમાં કેટલી વાર ખાવું જોઈએ. તો ચાલો જાણીએ કે દિવસમાં કેટલી વાર અને સારા સ્વાસ્થ્ય માટે ક્યારે ખાવું જોઈએ.(ફોટો ક્રેડિટ- સોશિયલ મીડિયા)

આયુર્વેદમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે વ્યક્તિએ દિવસમાં કેટલી વાર ખાવું જોઈએ. તો ચાલો જાણીએ કે દિવસમાં કેટલી વાર અને સારા સ્વાસ્થ્ય માટે ક્યારે ખાવું જોઈએ.(ફોટો ક્રેડિટ- સોશિયલ મીડિયા)

2 / 6
આ લોકોએ દિવસમાં 4 વખત ખાવું : પાતળા અને નબળા લોકો દિવસમાં ચાર વખત ભોજન કરી શકે છે. આવા લોકોને વધુ ખાવાથી ફાયદો થાય છે. આ લોકો ભૂખ્યા હોય ત્યારે ખોરાક ખાઈ શકે છે. જો કે, તેઓએ તેમની ભૂખના 20% કરતા ઓછું ખાવું જોઈએ. સૂર્યાસ્ત પછી ખોરાક લેવાનું ટાળવું જોઈએ. જો સૂતા પહેલા ભૂખ લાગે તો આ લોકો દૂધ પી શકે છે. દૂધ એનર્જી આપે છે અને સારી ઊંઘ પણ આપે છે.(ફોટો ક્રેડિટ- સોશિયલ મીડિયા)

આ લોકોએ દિવસમાં 4 વખત ખાવું : પાતળા અને નબળા લોકો દિવસમાં ચાર વખત ભોજન કરી શકે છે. આવા લોકોને વધુ ખાવાથી ફાયદો થાય છે. આ લોકો ભૂખ્યા હોય ત્યારે ખોરાક ખાઈ શકે છે. જો કે, તેઓએ તેમની ભૂખના 20% કરતા ઓછું ખાવું જોઈએ. સૂર્યાસ્ત પછી ખોરાક લેવાનું ટાળવું જોઈએ. જો સૂતા પહેલા ભૂખ લાગે તો આ લોકો દૂધ પી શકે છે. દૂધ એનર્જી આપે છે અને સારી ઊંઘ પણ આપે છે.(ફોટો ક્રેડિટ- સોશિયલ મીડિયા)

3 / 6
આ લોકો દિવસમાં 3 વખત ખાય છે : જે દિવસમાં ત્રણ વખત ભોજન કરે છે તે રોગી કહેવાય છે. જો કે, તમારી જીવનશૈલી અનુસાર, તમે દિવસમાં 3 વખત ખાઈ શકો છો. તમે સવારે હળવો નાસ્તો, બપોરે લંચ અને રાત્રે ડિનર કરીને દિવસમાં 3 વખત ભોજન લઈ શકો છો. દિવસમાં ત્રણ વખત ભોજન કરવાથી વ્યક્તિ ઝડપથી બીમાર પડી શકે છે.(ફોટો ક્રેડિટ- સોશિયલ મીડિયા)

આ લોકો દિવસમાં 3 વખત ખાય છે : જે દિવસમાં ત્રણ વખત ભોજન કરે છે તે રોગી કહેવાય છે. જો કે, તમારી જીવનશૈલી અનુસાર, તમે દિવસમાં 3 વખત ખાઈ શકો છો. તમે સવારે હળવો નાસ્તો, બપોરે લંચ અને રાત્રે ડિનર કરીને દિવસમાં 3 વખત ભોજન લઈ શકો છો. દિવસમાં ત્રણ વખત ભોજન કરવાથી વ્યક્તિ ઝડપથી બીમાર પડી શકે છે.(ફોટો ક્રેડિટ- સોશિયલ મીડિયા)

4 / 6
દિવસમાં 2 ભોજન લો : આયુર્વેદ અનુસાર દિવસમાં બે વાર ભોજન કરવું સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. તમે 6 કલાકના અંતરાલ પછી દિવસમાં બે વાર ખાઈ શકો છો. જે વ્યક્તિ દિવસમાં બે વખત ભોજન કરે છે તેને ભોગી કહેવામાં આવે છે. ખોરાક બે વાર ખાવાથી પાચન યોગ્ય રીતે થાય છે.(ફોટો ક્રેડિટ- સોશિયલ મીડિયા)

દિવસમાં 2 ભોજન લો : આયુર્વેદ અનુસાર દિવસમાં બે વાર ભોજન કરવું સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. તમે 6 કલાકના અંતરાલ પછી દિવસમાં બે વાર ખાઈ શકો છો. જે વ્યક્તિ દિવસમાં બે વખત ભોજન કરે છે તેને ભોગી કહેવામાં આવે છે. ખોરાક બે વાર ખાવાથી પાચન યોગ્ય રીતે થાય છે.(ફોટો ક્રેડિટ- સોશિયલ મીડિયા)

5 / 6
દિવસમાં એકવાર ખાઓ : જે લોકોનું સ્વાસ્થ્ય ખૂબ સારું છે તેઓ દિવસમાં એકવાર 23 કલાકના અંતરે ખોરાક ખાઈ શકે છે. સામાન્ય વ્યક્તિ માટે આ ઘણું મુશ્કેલ છે. જો કે, યોગીઓ સમાન ખોરાક ખાય છે. જે દિવસમાં એક વખત ભોજન કરે છે તેને યોગી કહેવાય છે. માત્ર ઋષિઓ અને મહાત્માઓ જ આ પ્રકારની જીવનશૈલી અપનાવે છે. તમારે દિવસમાં એકવાર ખાવાનું ટાળવું જોઈએ.(ફોટો ક્રેડિટ- સોશિયલ મીડિયા)

દિવસમાં એકવાર ખાઓ : જે લોકોનું સ્વાસ્થ્ય ખૂબ સારું છે તેઓ દિવસમાં એકવાર 23 કલાકના અંતરે ખોરાક ખાઈ શકે છે. સામાન્ય વ્યક્તિ માટે આ ઘણું મુશ્કેલ છે. જો કે, યોગીઓ સમાન ખોરાક ખાય છે. જે દિવસમાં એક વખત ભોજન કરે છે તેને યોગી કહેવાય છે. માત્ર ઋષિઓ અને મહાત્માઓ જ આ પ્રકારની જીવનશૈલી અપનાવે છે. તમારે દિવસમાં એકવાર ખાવાનું ટાળવું જોઈએ.(ફોટો ક્રેડિટ- સોશિયલ મીડિયા)

6 / 6

Latest News Updates

Follow Us:
ગુજરાત માધ્યમિક બોર્ડનો પરિપત્ર, ખોટી માહિતી ફેલાવનારની ખેર નહીં
ગુજરાત માધ્યમિક બોર્ડનો પરિપત્ર, ખોટી માહિતી ફેલાવનારની ખેર નહીં
આજે ઉત્તર ગુજરાત અને કચ્છ જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદ પડે તેવી સંભાવના
આજે ઉત્તર ગુજરાત અને કચ્છ જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદ પડે તેવી સંભાવના
CM ભૂપેન્દ્ર પટેલ સહિત પ્રધાનો અયોધ્યા મુલાકાતે,રામ લલ્લાના કરશે દર્શન
CM ભૂપેન્દ્ર પટેલ સહિત પ્રધાનો અયોધ્યા મુલાકાતે,રામ લલ્લાના કરશે દર્શન
MPના નાયબ મુખ્ય પ્રધાન રાજેન્દ્ર શુક્લા ભરૂચની મુલાકાતે પહોંચ્યા
MPના નાયબ મુખ્ય પ્રધાન રાજેન્દ્ર શુક્લા ભરૂચની મુલાકાતે પહોંચ્યા
રશિયામાં મૃત્યુ પામનાર હેમીલના મૃતદેહને સુરત લાવવા પરિવારની માંગ
રશિયામાં મૃત્યુ પામનાર હેમીલના મૃતદેહને સુરત લાવવા પરિવારની માંગ
આ રાશિના જાતકોને આજે વેપારમાં પ્રગતિ થશે
આ રાશિના જાતકોને આજે વેપારમાં પ્રગતિ થશે
અનંત અંબાણીના પ્રીવેડિંગ ફંકશનમા દુનિયાભરની હસ્તીઓ સેલિબ્રિટીનો જમાવડો
અનંત અંબાણીના પ્રીવેડિંગ ફંકશનમા દુનિયાભરની હસ્તીઓ સેલિબ્રિટીનો જમાવડો
મહાશિવરાત્રીના મેળા સમયે જ ભવનાથના વેપારીઓએ કર્યુ બંધનું એલાન- વીડિયો
મહાશિવરાત્રીના મેળા સમયે જ ભવનાથના વેપારીઓએ કર્યુ બંધનું એલાન- વીડિયો
રાજસ્થાનના નાયબ મુખ્યપ્રધાન દિયાકુમારી રાજકોટની મુલાકાતે
રાજસ્થાનના નાયબ મુખ્યપ્રધાન દિયાકુમારી રાજકોટની મુલાકાતે
પ્રેમી યુગલોને બદનામ કરવાની ધમકી આપી તોડ કરતી નક્લી પોલીસ ઝડપાઈ
પ્રેમી યુગલોને બદનામ કરવાની ધમકી આપી તોડ કરતી નક્લી પોલીસ ઝડપાઈ
g clip-path="url(#clip0_868_265)">