Gondal: ડુંગળીના 1 લાખ કટ્ટાની આવક સાથે માર્કેટ યાર્ડ ઉભરાયું

Gondal: ગોંડલ માર્કેટયાર્ડમાં પણ ડુંગળીની પુષ્કળ આવક થઈ રહી છે. એક લાખ કટ્ટા ડુંગળી આવતા ગોંડલ યાર્ડ છલોછલ થઈ ગયું છે.

Gondal :  ગોંડલ માર્કેટયાર્ડમાં પણ ડુંગળીની પુષ્કળ આવક થઈ રહી છે. જેમાં આજે માર્કેટ યાર્ડમાં એક લાખ કટ્ટા ડુંગળી આવતા ગોંડલ યાર્ડ છલોછલ થઈ ગયું છે. જેમાં 80 હજાર કટ્ટા લાલ ડુંગળી અને 20 હજાર કટ્ટા જેટલી સફેદ ડુંગળી માર્કેટમાં આવી છે. ગોંડલ માર્કેટયાર્ડમાં ખેડૂતોને 20 કિલો ડુંગળીના 250થી 450 રૂપિયા જેવો સારો ભાવ પણ મળી રહ્યો છે. ગોંડલ યાર્ડ ડુંગળીથી છલકાતા હવે સત્તાધીશોએ ડુંગળીની આવક કામચલાઉ ધોરણે બંધ કરી છે.