ઘરે કુંડામાં પણ ઉગાડી શકાય છે ચા પત્તીનો છોડ, જાણી લો આ સંપૂર્ણ પ્રોસેસ

20 June 2024

Image: Pineterst

ભારતમા ચા પત્તીના છોડનો સૌથી વધુ ઉપયોગ થાય છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે તેને ઘરે કુંડામાં કિચન ગાર્ડનમાં પણ ઉગાડી શકાય છે.

Image: Pineterst

ચા પત્તીને કુંડામાં ઉગાડવા માટે કોઈ નર્સરીમાંથી તેના સારી ગુણવત્તાના બીજ ખરીદી લો. આ ઉપરાંત ચા પત્તીના છોડની કલમ પણ ઉગાડી શકાય છે.

Image: Pineterst

સૌપ્રથમ એક કુંડામાં માટી અને છાણના ખાતરને મિક્સ કરી ભરી લો

Image: Pineterst

હવે ચા પત્તીના બીજને પાણીમાં પલાળી લો. ત્યારબાદ જ્યારે તે અંકુરિત થવા લાગે, તો તેને કુંડામાં વાવો.

Image: Pineterst

ચા પત્તીના છોડને બહુ વાર સૂર્યપ્રકાશમાં ન રાખો. તેને એવી જગ્યાએ રાખો જ્યા તાપમાન 10 થી 33 ડિગ્રી સેલ્સિયસની આસપાસ હોય.

Image: Pineterst

ચા પત્તીના છોડમાં રોજ એકવાર પાણી જરૂર નાખો, આ ઉપરાંત તેને મહિનામાં એકવાર જૈવિક ખાતર આપો.

Image: Pineterst

તમે જોશો કે લગભગ એક વર્ષમાં ચાના પાંદડા તોડવા માટે તૈયાર થઈ જશે. તે પછી તમે ચાના પાંદડાનો ઉપયોગ કરી શકો છો

Image: Pineterst