બાળકોને Youtube ચલાવવા માટે આપો છો ફોન, પહેલા આ સેટિંગ્સને બદલો

27 April 2024

(Credit Source : Unsplash/Freepik/Google)

શું તમારું બાળક પણ યુટ્યુબ પર વીડિયો જોવાનું પસંદ કરે છે? તો ફોન આપતા પહેલા આ સેટિંગ્સ કરી લો.

YouTube સેટિંગ્સ

YouTube માં એક ફીચર છે જે માતા-પિતા માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે, આ ફીચરનું નામ છે Restrict Mode. અહીં જાણો કે તમે આ ફીચરને કેવી રીતે ઓન કરી શકો છો.

ફિચરનું નામ શું છે?

સૌથી પહેલા તમારે ફોનમાં Youtube એપ ઓપન કરવી પડશે.

પહેલું સ્ટેપ

એપ ઓપન કર્યા પછી તમારે નીચે જમણી બાજુના પ્રોફાઈલ ફોટો પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.

બીજું સ્ટેપ

પ્રોફાઇલ ફોટો પર ક્લિક કર્યા પછી તમારે ઉપરની જમણી બાજુએ દેખાતા સેટિંગ્સ આઇકોન પર ટેપ કરવું પડશે.

ત્રીજું સ્ટેપ

YouTube સેટિંગ્સમાં ગયા પછી તમારે General ઓપ્શન પર ક્લિક કરવું પડશે.

ચોથું પગલું

જનરલ ઓપ્શન પર ટેપ કર્યા પછી તમારે થોડું નીચે સ્ક્રોલ કરવું પડશે, અહીં તમારે રિસ્ટ્રીક્ટ મોડ ઓપ્શન ઓન કરવાનું રહેશે

પાંચમું સ્ટેપ

YouTube નું આ ફીચર એવા વીડિયોને બાળકો સુધી પહોંચતા અટકાવવાનું કામ કરે છે જે બાળકો જોવા માટે યોગ્ય નથી.

નોંધ