તમે પણ દરરોજ બાઇક ચલાવો છો?

27  March, 2024 

ભારત વિશ્વના સૌથી મોટા  ટુ-વ્હીલર માર્કેટમાંનું એક છે.

મોટાભાગના લોકો ટુ-વ્હીલર પર આધારિત છે. પરંતુ, શું તમે જાણો છો કે દરરોજ બાઇક ચલાવવાના કેટલાક ગેરફાયદા પણ હોઈ શકે છે.

દરરોજ વધુ પડતી બાઇક ચલાવવાથી તમારા ઘૂંટણમાં દુખાવો થઈ શકે છે કારણ કે બાઇક ચલાવતી વખતે તમારા પગ વાંકા રહે છે.

બાઇક ચલાવવાથી પણ પીઠ પર દબાણ આવે છે, જેનાથી પીઠનો દુખાવો થઈ શકે છે. દરરોજ વધુ પડતી બાઇક ચલાવવાને કારણે આ સમસ્યા થઇ શકે છે.

તમને ગરદનના દુખાવાની સમસ્યાનો પણ સામનો કરવો પડી શકે છે.

ભારે ગરમીમાં બાઇક ચલાવવાથી ડિહાઇડ્રેશન થઈ શકે છે. તેનાથી બચવા માટે વધારે પાણી પીવું જોઈએ.

સનબર્ન થવાનું જોખમ પણ છે. શરીરના જે ભાગ ખુલ્લા રહે છે તે તડકામાં સળગી શકે છે.

બાઇક ચલાવવાથી પણ ઘણો થાક લાગે છે, જેના કારણે શરીર ભારે લાગે છે.