મુકેશ અંબાણીએ અપનાવ્યો 526 વર્ષ જૂનો જુગાડ

14 March, 2024 

Image - Social Media

મુકેશ અંબાણી ધંધામાં ખોટ જવા દેતા નથી. આ વખતે આ 526 વર્ષ જૂના જુગાડે કરોડો રૂપિયાની બચત કરવામાં મદદ કરી છે.

Image - Social Media

યમનના હુતી વિદ્રોહીઓના હુમલાથી મુકેશ અંબાણી પરેશાન હતા. આનાથી રાતો સમુદ્રથી તેમના વ્યવસાય પર અસર થઈ રહી હતી.

Image - Social Media

મુકેશ અંબાણીની પાસે વિશ્વની સૌથી મોટી જામનગર રિફાઈનરી છે. આ રિફાઈનરીમાં ઉત્પાદિત પેટ્રોલ અને ડીઝલ મોટા પાયે યુરોપિયન દેશોમાં જાય છે.

Image - Social Media

લાલ સમુદ્રમાં હુતી વિદ્રોહીઓના હુમલાને કારણે મુકેશ અંબાણીના ઓઈલ ટેન્કરને નુકસાન થઈ રહ્યું હતું. તેના કારણે યુરોપમાં તેનો કરોડો ડોલરનો બિઝનેસ બરબાદ થઈ રહ્યો હતો.

Image - Social Media

મુકેશ અંબાણીની સમસ્યાનો ઉકેલ આફ્રિકાના 'કેપ ઓફ ગુડ હોપ'થી આવ્યો અને તેણે આ માર્ગથી પોતાના જહાજો મોકલવાનું શરૂ કર્યું.

Image - Social Media

'કેપ ઓફ ગુડ હોપ' જવાનો આ માર્ગ વાસ્તવમાં 526 વર્ષ જૂનો જુગાડ છે. 1498માં જ્યારે વાસ્કો દ ગામા ભારત પહોંચ્યા ત્યારે તેઓ આ રસ્તેથી આવ્યા હતા.

Image - Social Media

જ્યારે વાસ્કો દ ગામા પોર્ટુગલથી ભારત સુધી આફ્રિકાના દરિયાકાંઠે 'કેપ ઓફ ગુડ હોપ' પહોંચ્યા.

Image - Social Media

પછી તેણે અહીંથી એક નવો રસ્તો જોયો, જેના કારણે આ જગ્યાને 'કેપ ઓફ ગુડ હોપ' નામ આપવામાં આવ્યું.

Image - Social Media