શું ઓટોમેટિક કારના ફાયદા વધારે છે કે ગેરફાયદા વધારે છે? ખરીદતા પહેલા સમજી લો ગણિત

09 May 2024

(Pic Credit: Freepik/Toyota)

દરેક લોકોને કારનું સપનું હોય છે. પરંતુ કેવી કાર લેવી તેમાં અટવાતા હોય છે. ઓટોમેટિક લેવી કે ગિયર વાળી લેવી?

કંઈ કાર લેવી

 નવી ઓટોમેટિક કાર ખરીદવા માંગો છો? તો પહેલા જાણી લો કારના ફાયદા અને ગેરફાયદા.

ઓટોમેટિક કાર

મેન્યુઅલની સરખામણીમાં ઓટોમેટિક કાર ચલાવતી વખતે ગિયર-ક્લચને વારંવાર બદલવાની જરૂર નથી, જે વધારે ટ્રાફિકમાં પણ ડ્રાઇવિંગને સરળ બનાવે છે.

પહેલો ફાયદો

મેન્યુઅલમાં ગિયર બદલવા માટે ડાબો હાથ લીવર પર રહે છે, પરંતુ ઓટોમેટિકમાં ડાબો હાથ મુક્ત છે, જેથી તમે વધુ સારા નિયંત્રણ માટે સ્ટીયરિંગ પર બંને હાથ વડે વાહન ચલાવી શકો.

બીજો ફાયદો

ઓટોમેટિકમાં વારંવાર ગિયર બદલવાની કોઈ ઝંઝટ નથી અને ક્લચને વારંવાર દબાવવાની જરૂર નથી, જે ડ્રાઇવિંગ પર વધુ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં મદદ કરશે.

ત્રીજો ફાયદો

મેન્યુઅલ કાર શીખવી અને પ્રેક્ટિસ કરવી પડે છે પરંતુ ઓટોમેટિક એવી જ છે જેમ તમે ગિયર વગરનું સ્કૂટર ચલાવો છો, માત્ર રેસ કરો અને બ્રેક લગાવો.

ચોથો ફાયદો

તમને ગમતી કારનું મેન્યુઅલ વેરિઅન્ટ સસ્તું હશે પરંતુ ઓટોમેટિક વેરિઅન્ટની કિંમત વધુ હશે.

ઓટોમેટિક કારના ગેરફાયદા

મેન્યુઅલ ટ્રાન્સમિશન કાર કરતાં ઓટોમેટિક કારની જાળવણી માટે વધુ ખર્ચ થાય છે.

મેન્ટેનન્સ