તમે છીંકતી વખતે 'સોરી' કેમ બોલો છો? લોજીક જાણો

13 April 2024

Pic credit - tv 9 network

છીંક કુદરતી પ્રક્રિયા છે. જો તમને છીંક આવે છે, તો તે શરીર માટે ખૂબ જ સારો સંકેત માનવામાં આવે છે. કહેવાય છે કે છીંક આવવી સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ સારી છે.

છીંક આવવી

ઘણી વખત તમે જોયું હશે કે લોકો છીંકતી વખતે સોરી કહે છે. આ ઉપરાંત જેની સામે છીંક આવે છે ત્યારે તે વ્યક્તિ 'ગોડ બ્લેસ યુ' બોલે છે.

સોરી અથવા ગોડ બ્લેસ કહેવું

તમે પણ ઘણી વાર આવું બોલ્યા હશો. પરંતુ શું તમે ક્યારેય જાણવાનો પ્રયાસ કર્યો છે કે આવું શા માટે કરવામાં આવે છે?

પણ શા માટે ?

આ બોલવાનો ઈતિહાસ ઘણો જૂનો છે. એવું કહેવાય છે કે 'ગોડ બ્લેસ યુ' કહેવત રોમમાં એક બીમારી હતી ત્યારે ઉદ્ભવી હતી.

જૂનો ઈતિહાસ

આ રોગનું નામ હતું બુબોનિક પ્લેગ. જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ બુબોનિક પ્લેગથી પીડિતો હોય, ત્યારે પોપ ગ્રેગરીએ જ્યારે આવી વ્યક્તિને છીંક આવે ત્યારે 'ગોડ બ્લેસ યુ' કહેવાનું શરૂ કર્યું.

બુબોનિક પ્લેગ

તેમના અનુસાર 'ગોડ બ્લેસ યુ' કહેવાથી પીડિત વ્યક્તિને મૃત્યુથી બચાવી શકાય છે. તેથી તે કહેવું શુભ સંકેત માનવામાં આવે છે.

શુભ સંકેત

છીંક રોકવી એ તદ્દન ખતરનાક બની શકે છે. આવું ભૂલથી પણ ન કરવું જોઈએ.

છીંકને ન રોકો

જ્યારે પણ તમને છીંક આવે છે ત્યારે તમે રૂમાલનો ઉપયોગ કરી શકો છો. જેથી કરીને બીજા લોકોને ચેપ ન લાગે.

રૂમાલનો ઉપયોગ