10 એપ્રિલ 2024

વડોદરાના હતા આટલા સુંદર નામો, આમાંથી તમે કેટલા વિશે જાણો છો?

(Credit: Pixabay/gujarat government)

વડોદરા ગુજરાતનું ત્રીજા નંબરનું સૌથી ગીચ વસ્તી ધરાવતું શહેર છે. ચૂંટણીના પરિણામોની જાહેરાત સમયે આ બેઠક પર ખૂબ જ ધ્યાન રાખવામાં આવ્યું છે.

વડોદરા

વડોદરા વિશ્વામિત્રી નદીના કિનારે આવેલું છે. આ નદીનું નામ એક મહાન સંત વિશ્વામિત્રના નામ પરથી રાખવામાં આવ્યું હતું.

વિશ્વામિત્રી નદી

વડોદરાની સરકારી વેબસાઈટ અનુસાર આ સ્થળ 9મી સદી દરમિયાન અંકોટકા તરીકે જાણીતું હતું.

અંકોટકા

અંકોટાકા (હાલનું અકોટા) એક નાનું શહેર હતું અને વિશ્વામિત્રી નદીના કિનારે આવેલું હતું. આ સ્થળ જૈન ધર્મ માટે પ્રખ્યાત હતું

જૈન ધર્મ માટે પ્રખ્યાત

વડોદરા શહેરનું નામ અનેક વખત બદલાયું છે. આ શહેર એક સમયે તત્કાલિન શાસક રાજા ચંદનના નામ પરથી ચંદ્રાવતી તરીકે ઓળખાતું હતું.

ચંદ્રાવતી

વડોદરાને વીરાવતી અથવા વીરક્ષેત્ર (વીરોનું નિવાસસ્થાન) નામ પણ આપવામાં આવ્યું છે. પાછળથી તેનું નામ વડપત્ર (વૃક્ષનું પાન) પડ્યું.

વીરાવતી

આ જગ્યાએ વિપુલ પ્રમાણમાં વડના વૃક્ષો છે. આ કારણથી શહેરનું નામ વડપત્ર પડ્યું.

વડપત્રા

બાદમાં આ પરથી વર્તમાન નામ વડોદરા પડ્યું. વચ્ચે તેનું નામ બદલીને બરોડા પણ રાખવામાં આવ્યું હતું.

બરોડા