ઘરે બેઠા અમીર બનવાનું કેલ્ક્યુલેટર

25 April, 2024

હાલમાં રોકાણ માટેનો શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ માનવામાં આવે છે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ દ્વારા, તમે તમારા માટે એક ઉત્તમ ફંડ બનાવી શકો છો.

માત્ર 5000ની માસિક એસઆઈપી અને વાર્ષિક 15% ચક્રવૃદ્ધિ સાથે, તમે તમારા માટે 5.22 કરોડનું ભંડોળ બનાવી શકો છો.

આ ગણતરી પર નજર કરવામાં આવે તો તમારે દર વર્ષે મુખ્ય રકમમાં 15% વધારો કરવો પડશે.

જો પ્રથમ વર્ષમાં SIP રકમ 5000 રૂપિયા હશે, તો પછીના વર્ષમાં તે 5750 રૂપિયા થશે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ લાંબા ગાળામાં 15% વાર્ષિક વળતર આપે છે.

તમારે આગામી 25 વર્ષ સુધી આ SIP ચાલુ રાખવાની રહેશે.

25 વર્ષના સમયગાળામાં, વાર્ષિક 15% સ્ટેપ અપ સાથે, તમારી કુલ જમા રકમ 1,27,67,581 રૂપિયા થશે.

All Image -  Canva