તમે ઘરેલુ રીતથી જ સિંક બ્લોકેજ હટાવી શકો છો

Courtesy : iStock

11  January, 2023 

સૌ પ્રથમ પાણીથી ભરેલા સિંકને કન્ટેનરની મદદથી ખાલી કરો

Courtesy : iStock

બીજી તરફ ગેસ પર પાણી ઉકળવા મુકી દો

Courtesy : iStock

ધીમે ધીમે ઉકાળેલું પાણી સિંકમાં નાખો

Courtesy : iStock

આ પાણીને સિંકમાંથી નિકળવા દો

Courtesy : iStock

હવે બેકિંગ સોડા છાંટીને સિંકના સ્ટ્રેનરમાં નાખો

Courtesy : iStock

આ પછી તેના પર સફેદ વિનેગર રેડો, પછી તેને 30 મિનિટ માટે રહેવા દો

Courtesy : iStock

ફરી એક લિટર પાણી ગરમ કરો અને ધીમે ધીમે આ પાણીને સિંકના સ્ટ્રેનરમાં નાખો

Courtesy : iStock

હવે સિંકના નળને ખુલ્લું છોડી દો, આ રીતે સિંકનો બ્લોકેજ ખુલી જશે

Courtesy : iStock