8-4-2024

આજની શાનદાર શાયરી ગુજરાતીમાં વાંચો 

Pic - Canva

દોસ્તોં સે કભી દૂર મત જાના, દોસ્તી કા રિશ્તા ઉમ્ર ભર નિભાના

મૈંને તો સિર્ફ થોડા સા વક્ત માગા થા, ઉન્હોને તો પૂરી જિંદગી દે દી

સબકે અપને ઉસૂલ હોતે હૈ, દોસ્તી કે લિએ કાંટે ભી કુબૂલ હોતે હૈ

દોસ્તી જબ કિસી સે કી જાએ, દુશ્મનો કી ભી રાય લી જાયે

ભૂલ શાયદ બહુત બડી કર લી, દિલ ને દુનિયા સે દોસ્તી કર લી

વક્ત કે સાથ ઢલ ગયા હૂં મૈ, બસ જરા - સા બદલ ગયા હૂં મૈ

અગર પ્યાર હૈ તો શક કૈસા, અગર નહી હૈ તો હક કૈસા

બહુત મહસૂસ હોતા હૈ, તેરા મહસૂસ ના કરના