HDFC બેંકમાંથી 25 વર્ષ માટે 40 લાખ રૂપિયાની હોમ લોન પર EMI કેટલી આવે?

21 April, 2024

HDFC બેંક હોમ લોન પર 9.40 ટકાથી 9.95 ટકા વ્યાજ દર ઓફર કરી રહી છે.

જો તમે 9.40 ટકાના દરે 25 વર્ષ માટે 40 લાખ રૂપિયાની હોમ લોન લો છો, તો માસિક EMI 34,670 રૂપિયા હશે.

આ લોનમાં તમે 25 વર્ષમાં કુલ 64,01,065 રૂપિયાનું વ્યાજ ચૂકવશો.

આ રીતે આ ઘરની કિંમત કુલ 1,04,01,065 રૂપિયા થશે.

જો તમે 9.40 ટકાના દરે 30 વર્ષ માટે 50 લાખ રૂપિયાની હોમ લોન લો છો, તો માસિક EMI 41,678 રૂપિયા હશે.

આ લોનમાં તમે કુલ 1,00,04,222 રૂપિયાનું વ્યાજ ચૂકવશો.

આ રીતે આખરી કિંમત 1,50,04,222 રૂપિયા થશે.