નહાતી વખતે કાનમાં પાણી ભરાઈ જાય તો કેવી રીતે કરશો દૂર? જાણો અહીં

28 March, 2024 

Image - Socialmedia

નહાતી વખતે કે પછી જો તમે સ્વિમિંગ પુલમાં નહાવા ગયા હોવ ત્યારે કાનમાં પાણી ભરાઈ જાય છે.

Image - Socialmedia

જ્યારે બાળકોના કાનમાં પાણી ભરાઈ જાય છે ત્યારે તેમને ભારે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડે છે અને દુખાવો પણ થવા લાગે છે.

Image - Socialmedia

કાનમાં લાંબા સમય સુધી પાણી  ભરાઈ રહે તો ઈન્ફેક્શન થઈ શકે છે. તે તમારી સાંભળવાની ક્ષમતાને પણ અસર કરી શકે છે. 

Image - Socialmedia

ત્યારે કાનમાંથી પાણી નીકળવા શું કરવું જોઈએ ચાલો જાણીએ?

Image - Socialmedia

કાનમાંથી પાણી કાઢવામાં માટે તમરા માથાને એક બાજુ નમાવો, આથી પાણી બહાર આવી જશે

Image - Socialmedia

કાનમાં કોટન કાન સાઈડ રાખી માથું હલાવતા રહો જેથી પાણી બહાર નિકળવા લાગશે 

Image - Socialmedia

રુના ઈયર બડ્સનો ઉપયોગ આમ તો ન કરવો જોઈએ, પરંતુ જો કાનમાં પાણી ભરાઈ રહ્યું હોય તો તમે તેનો ઉપયોગ કરી શકો છો. ઈયર બડને કાનમાં ગોળ ફેરવી લો આમ કરવાથી પાણી તેમાં આવી જશે

Image - Socialmedia

આમ છત્તા પણ ન નિકળે તો તમે ઓવર-ધ-કાઉન્ટર પાણી સૂકવવાના ડ્રોપનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો.

Image - Socialmedia