08 july  2024

Photo : Google

મુંબઈમાં તો અનેક ફરવા લાયક સ્થળો આવેલા છે

08 july  2024

Photo : Google

પરંતુ આ શહેરની આસપાસના આવેલા આ સ્થળોની મુલાકાત એકવખત જરુર લો

08 july  2024

Photo : Google

 મુંબઈ નજીક આવેલું લોનાવાલાનું વાતાવરણ સુંદર હોય છે

08 july  2024

Photo : Google

લોનાવાલા મુંબઈથી 88 કિમી દુર આવેલું છે

Photo : Google

અહિ અનેક હિલ સ્ટેશન આવેલા છે

Photo : Google

 જ્યાં તમે ઝરણા, પ્રાચીન ગુફાઓ પણ જોવા મળશે.

Photo : Google

મુંબઈથી અલીબાગ માત્ર 93 કિલોમીટર દુર આવેલું છે

Photo : Google

ખંડાલા 83 કિલોમીટર દુર આવેલું છે, તમે અહિ પણ ફરવા જઈ શકો છો

Photo : Google

માથેરાન 87 કિલોમીટર દુર આવેલું છે, અહિ તમને ખુબ ભીડ જોવા મળશે