સરકારી બેંક SBI પાસેથી 5 વર્ષ માટે 13 લાખની કાર લોન પર કેટલી EMI?

06 May, 2024

SBI ઈલેક્ટ્રિક વાહનો માટે ગ્રીન કાર લોન હેઠળ 8.75 ટકાથી 9.45 ટકા સુધીના વ્યાજ દરો ઓફર કરી રહી છે.

જો તમે SBI પાસેથી બાઇક લોન લેવા માંગો છો, તો વ્યાજ દર 13 ટકાથી 14.50 ટકા છે.

SBIના આ વ્યાજ દરો ગ્રાહકના ક્રેડિટ સ્કોર પર પણ આધાર રાખે છે.

ક્રેડિટ સ્કોર જેટલો સારો હશે તેટલો સારો વ્યાજ દર તમને મળશે.

જો તમે SBI પાસેથી 8.85%ના દરે 5 વર્ષ માટે 13 લાખ રૂપિયાની કાર લોન લો છો.

આ કાર લોન પર માસિક EMI 26,891 રૂપિયા હશે.

આ લોનમાં કુલ 3,13,479 રૂપિયાનું વ્યાજ ચૂકવવું પડશે.

જો તમે 5 વર્ષ માટે 8.75%ના દરે 20 લાખ રૂપિયાની ઇલેક્ટ્રિક કાર માટે SBI પાસેથી લોન લો છો.

તો માસિક EMI 41,274 રૂપિયા હશે. અહીં તમે કુલ 4,76,468 રૂપિયાનું વ્યાજ ચૂકવશો.