20 વર્ષમાં 15% થી વધુ રિટર્ન આપનારા 10 ફંડ 

04 May, 2024

SBI Consumption Opportunities : 19.17%

ICICI Pru Technology : 18.83%

Quant Small Cap : 18.62%

Sundaram Midcap : 18.30%

Nippon India Growth Fund : 18.29%

UTI Transportation & Logistic : 17.83%

Tata Midcap Growth : 17.76%

UTI Midcap : 17.36%

Franklin India Prima : 17.21%

HDFC Flexi Cap : 17.00%

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ અને શેરબજારમાં રોકાણ જોખમ પર આધારિત છે.