25 june  2024

Photo : Google

અમદાવાદથી નજીક આવેલું છે આ હિલ સ્ટેશન

25 june  2024

Photo : Google

દેશના ખૂણે ખૂણેથી પ્રવાસીઓ હિલ સ્ટેશન પર આવે છે

Photo : Google

આ સ્થળ ચારે બાજુ જંગલોથી ધેરાયેલો છે

Photo : Google

ચોમાસામાં અહિનો નજારો અદભુત હોય છે

Photo : Google

  અરાવલીનું સૌથી ઊંચું શિખર છે 

Photo : Google

માઉન્ટ આબુ ખૂબ જ સુંદર છે

Photo : Google

 તમે પરિવાર અને મિત્રો સાથે અહીં ફરવા જવાનું આયોજન કરી શકો છો

Photo : Google

 ચોમાસામાં અહીંનો નજારો સુંદર હોય છે

Photo : Google

 માઉન્ટ આબુ અનેક પ્રાચીન પુરાતાત્વિક સ્થળો પણ આવેલા છે

Photo : Google

માઉન્ટ આબુ જઈ તમે લોનાવાલાને પણ ભુલી જશો