01, jun 2024

ભારતીય ક્રિકેટ ટીમનો T20 World Cup 2024નો કાર્યક્રમ

T20 World Cup 2024નો આયર્લેન્ડ સામે ભારતની મેચ  5 જૂનના રોજ યોજાશે 

T20 World Cup 2024નો પાકિસ્તાન સામે ભારતની મેચ  9 જૂનના રોજ યોજાશે 

T20 World Cup 2024નો usa સામે ભારતની મેચ 12 જૂનના રોજ યોજાશે 

T20 World Cup 2024નો કેનેડા સામે ભારતની મેચ  15 જૂનના રોજ યોજાશે