17 મે 2024

ગૌતમ ગંભીર તોડશે શાહરુખ ખાનનું દિલ!

KKRના મેન્ટર ગૌતમ ગંભીરને લઈ મોટા સમાચાર

Pic Credit -  IPL

ટીમ ઈન્ડિયાના પૂર્વ ક્રિકેટર ગૌતમ ગંભીરને મળશે મોટી તક

Pic Credit -  IPL

ગૌતમ ગંભીર ટીમ ઈન્ડિયાનો મુખ્ય કોચ બની શકે છે

Pic Credit -  IPL

BCCIએ ગંભીર સાથે વાતચીત શરૂ કરી

Pic Credit -  IPL

ગંભીર IPLમાં KKRનો મેન્ટર KKR પોઈન્ટ ટેબલમાં નંબર 1

Pic Credit -  IPL

ગંભીર IPLમાં KKRનો મેન્ટર KKR પોઈન્ટ ટેબલમાં નંબર 1

Pic Credit -  IPL

IPL 2025 મેગા ઓક્શન પહેલા ગંભીર KKR છોડશે તો ટીમને નુકસાન થશે

Pic Credit -  IPL

IPL 2025 મેગા ઓક્શન પહેલા ગંભીર KKR છોડશે તો ટીમને નુકસાન થશે

Pic Credit -  IPL