1 ફેબ્રુઆરી 2024

7 લાખથી વધુ સેલરી પર મળશે ટેક્સમાં રાહત?

1 ફેબ્રુઆરી 2024

નોકરીયાત વર્ગની નજર  બજેટ 2024 પર

Pic Credit - GOI

1 ફેબ્રુઆરી 2024

નોકરીયાત વર્ગને  બજેટમાં શું રાહત મળશે?

Pic Credit - GOI

1 ફેબ્રુઆરી 2024

ઈન્કમટેક્સમાં  કેટલી રાહત મળશે  તેના પર નજર

Pic Credit - GOI

1 ફેબ્રુઆરી 2024

ગત વર્ષે નાણામંત્રી  નિર્મલા સીતારમણે ટેક્સમાં રાહતની જાહેરાત કરી હતી

Pic Credit - GOI

1 ફેબ્રુઆરી 2024

સેલરી ક્લાસ માટે  50 હજારની ઈન્કમ અને  ટેક્સ ફ્રી કર્યા હતા

Pic Credit - GOI

1 ફેબ્રુઆરી 2024

બજેટ 2023માં  7 લાખ સુધીની ઈન્કમ પર ટ્રેકસ ફ્રી કરી હતી

Pic Credit - GOI

1 ફેબ્રુઆરી 2024

બજેટ 2024માં  નોકરીયાત વર્ગને ટેક્સમાં  વધુ રાહત મળશે તેવી અપેક્ષા

Pic Credit - GOI

1 ફેબ્રુઆરી 2024

8 લાખ સુધીની ઈન્કમને  ટેક્સ ફ્રી કરી શકે છે નાણામંત્રી

Pic Credit - GOI

સરફરાઝ ખાનનો રેકોર્ડ  જેને કોઈ સ્પર્શી શક્યું ન હતું તેને તેના જ નાના ભાઈએ તોડ્યો હતો