વિલ સ્મિથે તેની પત્ની માટે એન્કરને થપ્પડ મારી.

વિલની પત્ની જાડા પિંકેટ છે.

જાડા તેના ગ્લેમર લુક માટે  અવારનવાર ચર્ચામાં રહે છે.

વિલ સ્મિથની પત્ની ખૂબ જ  ગ્લેમરસ છે.