એરિકા ફર્નાન્ડિઝ બ્લેક બોડી ફીટ ડ્રેસમાં જોવા મળી હતી.

credit: Erica J Instagram

 એરિકા રેપર શૈલીમાં અજબ-ગજબ અંદાજમાં જોવા મળી.

credit: Erica J Instagram

એરિકાએ બાથટબમાં બેસીને કિલર  પોઝ આપ્યો.

credit: Erica J Instagram

એક્ટ્રેસે નેક સ્ટાઇલિશ ચેઇન અને નિયોન કલરની એરિંગ્સ પહેરી છે. 

credit: Erica J Instagram

વધુ ફોટા જુઓ

credit: Erica J Instagram

credit: Erica J Instagram