આ ટીવી અભિનેત્રીઓ ફિટનેસના મામલે કોઈથી ઓછી નથી.

રૂપાલી ગાંગુલી

ઉંમર - 44 વર્ષ

ઉર્વશી ધોળકિયા

ઉંમર - 42 વર્ષ

શ્વેતા તિવારી

ઉંમર - 41 વર્ષ

દિવ્યાંકા ત્રિપાઠી

ઉંમર - 37 વર્ષ

ગૌહર ખાન

ઉંમર - 38 વર્ષ

માહી વિજ

ઉંમર - 39 વર્ષ

સંજીદા શેખ

ઉંમર - 37 વર્ષ

દ્રષ્ટિ ધામી

ઉંમર - 37 વર્ષ