12 જાન્યુઆરી 2024

13 જાન્યુઆરી 2024

Pic Credit - BCCI 

સૌથી સફળ  ભારતીય વિકેટ કીપર

Pic Credit - BCCI 

MS ધોની  538 મેચ, 829 શિકાર  634 કેચ, 195 સ્ટમ્પિંગ

Pic Credit - BCCI 

નયન મોંગીયા  184 મેચ, 261 શિકાર  209 કેચ, 52 સ્ટમ્પિંગ

Pic Credit - BCCI 

સૈયદ કિરમાની  137 મેચ, 234 શિકાર  187 કેચ, 47 સ્ટમ્પિંગ

Pic Credit - BCCI 

કિરણ મોરે  143 મેચ, 220 શિકાર  173 કેચ, 47 સ્ટમ્પિંગ

Pic Credit - BCCI 

રિષભ પંત  129 મેચ, 190 શિકાર  166 કેચ, 24 સ્ટમ્પિંગ

Pic Credit - BCCI 

દિનેશ કાર્તિક  180 મેચ, 126 શિકાર  105 કેચ, 21 સ્ટમ્પિંગ

Pic Credit - BCCI 

રિદ્ધિમાન સાહા  49 મેચ, 122 શિકાર 109 કેચ, 13 સ્ટમ્પિંગ

Pic Credit - BCCI 

પાર્થિવ પટેલ  65 મેચ, 112 શિકાર 93 કેચ, 19 સ્ટમ્પિંગ

હવે રણજી મેચમાં ખેલાડીઓને રોકડા નહીં મળે? BCCIનો મોટો નિર્ણય