શિયાળામાં શૂઝને સાફ કરવું બની જાય છે મુશ્કેલ

12   January, 2023 

શૂઝનું ફેબ્રિક જાડું હોવાથી તે જલદી સુકાતા નથી

કેટલીક ટિપ્સથી શૂઝ ધોયા વગર પણ સાફ કરી શકાય છે

તમે તમારા શૂઝને સફેદ ટૂથપેસ્ટથી સાફ કરી શકો છો

શૂઝની ડાઘવાળી જગ્યાઓ પર ટૂથપેસ્ટ લગાવી થોડી વાર રહેવા દો

બાદમાં ટીશ્યુ પેપર અથવા સુતરાઉ કાપડની મદદથી શૂઝને સાફ કરો

ખાવાના સોડા અને લીંબુના રસના મિશ્રણને શૂઝ પર ડાઘ હોય ત્યાં લગાવો

થોડા સમય પછી ટૂથબ્રશથી શૂઝને સાફ કરો, સુકાઈ જાય ત્યારે કોટનથી સાફ કરો

સોફ્ટ બ્રશ લો અને તેને વિનેગરથી સારી રીતે પલાળી દો

આ બ્રશથી પગરખાંને હળવા હાથે ઘસો, શૂઝ ચમકવા લાગશે