સંજય દત્તની દિકરી ત્રિશાલા એક્ટિંગથી દૂર છે.

Credit: Trishala Dutt Instagram

ત્રિશાલા તેનો ગ્લેમરસ લુક શેર કરતી રહે છે.

Credit: Trishala Dutt Instagram

ત્રિશલા દત્ત વિદેશમાં રહે છે.

Credit: Trishala Dutt Instagram

ત્રિશાલા સંજયની પહેલી પત્ની રિચાની દિકરી છે.

Credit: Trishala Dutt Instagram

માતાના મૃત્યુ પછી ત્રિશાલા મામાના ઘરે રહે છે.

Credit: Trishala Dutt Instagram

ત્રિશાલા તેના લુકને લઈને ચર્ચામાં રહે છે.

Credit: Trishala Dutt Instagram

ત્રિશલા દત્ત 34 વર્ષની છે.

Credit: Trishala Dutt Instagram