શાહરૂખ ખાનને કોઈ ઓળખની જરૂર નથી

credit:  Social Media

કિંગ ખાન લાખો દિલો પર રાજ કરે છે

credit:  Social Media

શાહરૂખ ખાનનું ઘર મન્નત ચર્ચામાં છે

credit:  Social Media

અભિનેતાના ઘરની નેમપ્લેટ કિંમત લાખોમાં છે

credit:  Social Media

નવી નેમપ્લેટ પાછળ 20 લાખથી 25 લાખ રૂપિયાનો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો છે

credit:  Social Media