19 સપ્ટેમ્બર 2023

દુનિયામાં એક એવો મહાસાગર છે જેમાં ક્યારેય કોઈ માણસ ડૂબતો નથી.

(Pic credit : Social media)

 જોર્ડન અને ઈઝરાયેલની વચ્ચે એવો દરિયો છે જેમાં માણસો સિવાય બીજું કંઈ ડૂબતું નથી.

આવો છે આ દરિયો

આ દરિયો આખી દુનિયામાં 'ડેડ સી' તરીકે ઓળખાય છે

ડેડ સી

આ સમુદ્ર ખૂબ જ નીચો છે, દરિયાની સપાટીની દ્રષ્ટિએ તે લગભગ 1388 ફૂટ નીચે છે.

દરિયાની સપાટીથી નીચે

એવું માનવામાં આવે છે કે તે પૃથ્વીના સૌથી નીચલા બિંદુ પર છે, તેથી જ તેની ઘનતા વધારે છે

પૃથ્વીનું સૌથી નીચું બિંદુ

તેની ઘનતા વધુ હોવાને કારણે તેનું પાણી ઉપરથી નીચે જવાને બદલે નીચેથી ઉપર આવે છે, તેથી જ લોકો ડૂબતા નથી.

પાણી નીચેથી ઉપર આવે છે

ખાસ વાત એ છે કે આ સમુદ્રમાં એક પણ જીવ બચતો નથી. જો કોઈ તેમાં માછલી નાખે તો પણ તે બચશે નહીં

એક પણ જીવ નથી

તેનું કારણ આ પાણીની ખારાશ છે, આ પાણીમાં ઝિંક, સલ્ફર મેગ્નેશિયમ વગેરે ખનીજ તત્વો મળી આવે છે.

પાણી ખૂબ ખારું છે

લગભગ 3 લાખ વર્ષ જૂનો છે તેમજ ત્યાં કોઈ છોડ કે સમુદ્રી ઘાસ નથી

કોઈ વૃક્ષ નથી

વજન ઘટાડવા માટે આવી ભૂલો ન કરવી, તે તમને બીમાર કરશે