1 માર્ચ 2024

ક્યારેય વિચાર્યું છે કે નેઇલ પેઇન્ટ કાચની શીશીમાં કેમ હોય છે ?

બજારમાં વિવિધ રંગોની નેઇલ પોલીશ ઉપલબ્ધ છે

લોકો પોતાની પસંદગીના નેઇલ પેઈન્ટ ખરીદે છે

તમે જોયું હશે કે નેઇલ પોલીશ હંમેશા કાચની બોટલમાં હોય છે

કાચ બિન-પ્રતિક્રિયાશીલ હોવાથી તેમાં હાજર કેમિકલના સંપર્કમાં નથી આવતું

તે નેઇલ પોલીશની ગુણવત્તા અને અખંડિતતા જાળવવામાં મદદ કરે છે

કાચ મજબૂત હોવાથી હવા અને ભેજ તેમાં પહોંચી શકતા નથી

ભેજથી બચવાથી નેઇલ પોલીશ લાંબા સમય સુધી બગડતી નથી

તે કાચની બોટલમાં હોવાથી ગ્રાહકો સરળતાથી રંગ પસંદ કરી શકે છે