આઈપીએલ હોય કે પછી ટેસ્ટ મેચ ખેલાડીઓ આ હેર સ્ટાઈલિશ પાસે પહોંચી જાય છે

23 May  2024

Photo : Viren Bagthariya

વિરેન બગથરિયા એક ગુજરાતી હેર સ્ટાઈલિશ છે

23 May  2024

વિરેન બગથરિયા રાજસ્થાન રોયલ્સની ટીમના હેરકટ કર્યા હતા

23 May  2024

ટ્રેન્ટ બોલ્ટ : Dark fade look 

23 May  2024

Photo : Viren Bagthariya

રોવમેન પોવેલ : mid fade 

23 May  2024

Photo : Viren Bagthariya

યશસ્વી જયસ્વાલ : Classic Fade

23 May  2024

અવેશ ખાન : Mid fade 

23 May  2024

ડોનોવન : Scissor fade 

23 May  2024

સંદીપ શર્મા : Texture Fade

23 May  2024

શિમરોન હેટમાયર : Razor fade

23 May  2024

કેશવ મહારાજ : Crew cut

23 May  2024