ફુડ લવર માટે બજારમાં આવી ગઈ છે સુંદર ફુડ ઈયરિંગ્સ

28 Nov 2023

Pic credit - Freepik

બજારમાં અવનવું રોજે રોજ આવતું જ રહે છે, તો છેલ્લા એક વર્ષથી ફુડ ઈયરિંગ્સ ટ્રેન્ડમાં છે

ગુલ્ફી સ્ટાઈલ

આઈસ ક્રીમ કોન

ટેકોઝ

આમલેટ

ઢોસા

ડોનટ

મકાઈ

કેક

બર્ગર

બ્રેડ એગ

જુના સ્વેટર પરથી રેસા હટાવવાનું કામ એકદમ સરળ, જાણો ટિપ્સ